Väderöarnas Lotsplats

Ur Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal

Fotografier lotsar

Lotsplatsen ligger på Storön, den största ön i gruppen Väderöarna, eller som de förr kallades Vargöarna. Tidpunkten för anordnandet av en lotsplats är ej meddelaren bekant, men det var troligen på 1700-talet. De äldsta lotsar, som någon nu levande kommer ihåg eller har hört talas om voro lotsåldermannen Olle Persson, som tjänstgjorde på 1820-talet

  • Otto Glansberg, lots
  • Petter Johansson, lots
  • Alexander Hansson, lots
  • Bernhard Hansson, lotsålderman

samtliga övrige tjänstgörande under 1830 – 1850-talet.

Vid omkring denna tid omkom två lotsar under bordning av ett fartyg. Den lots som skulle sättas ombord på fartyget blev räddad, men tog därefter avsked och bosatte sig i Fjällbacka trakten. År 1917 omkom på sjön lotsförmannen Nestor Nordblom.