Orranäs lotsgård

56° 11.558′ N 15° 57.602′ E

Specialcharta öfver Blekingekusten omkring Carlskrona från Saltärna förbi Gjö och Torum uddar till Orranäs lotsplats. Sent 1700-tal.

Lotsplatsen ej nämnd i 1744 års rulla. Nämnd i 1820 års rulla. Ej nämnd i 1863 års rulla.

Lotsplatsen inrättades någon gång i slutet av 1700 talet och indrogs 1827

Ur reglemente för 1799: Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Orranäs lotsplats: 1 ord lots i utlärd reservlotsdräng och en lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsålderman på Långören.
Lotsningsområde: Lotsarna uppassa vid Orranäs, emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och dessutom till Kristianopel, Till Sandhamn, till Långören.

Ur 1817 års rulla:
Ordinarie lots A. Andersson
Lotslärling T.Olsson och A. Holgersson

Ur 1820 års reglemente: 1 mästerlots, 1 secund lots, 1 lotslärling. Lots uppassa vid Orranäs utom grunden.