Landsort/ Nynäshamn/ Härhamra Lotsplats

58° 44.673′ N 17° 51.908′ E

Upptogs som lotsplats den 10 mars 1535

Fotografier Landsorts Lotsar

I Tidning för Lotsverkets Personal nr 9, september 1906 står nedanstående beskrivning införd.

Landsort, den där ön långt ute i havet med sin mot horisonten blånande landremsa och det vitglänsande fyrtornet hade för skolgossens fantasi under hans botaniska irrfärder bland hembygdens holmar och kobbar i västra skärgården tett sig som ett verkligt sagoland. Och att om kvällarna, när solen gått ned, från det höga berget strax väster om Sävsundets lotsvaktstuga avvakta fyrens tändande på Landsort, för att sedan i timtal drömmande betrakta det klarvita ljuset med dess röda blink, där det i det tilltagande mörkret alltmer antog gestalt av en väldig stjärna högt ovan Skränmåsskärets kummel vid den inre skärgårdens östliga rand – det var ett nöje av utsökt slag.

Rorsmannen på båten till Landsort är den första landsortsbo, med vilken vi får stifta bekantskap på väg ut till ön. Mången redan vid blotta tanken på segelbåtar och saltvattenstänk halvt vanmäktig liten landkrabbefru har redan vid blotta åsynen av “farbror Fritzes” väderbitna och strävraggiga fysionomi, den godmodiga glimten under hans något hopknipta ögonlock och det förtroendeväckande sätt, varpå han rullar tobaksbussen mellan sina tänder, känt sitt inre fyllas av en aldrig hittills erfaren sinnesro och tillitsfull förtröstan.

“Farbror Fritz” är född och uppvuxen där ute bland skären och har under sin snart 50-åriga levnad hunnit bli väl förtrogen med havet, dess vindar och vågor och alla dess nycker. Han ger några order åt sin båtgast, en halvvuxen pojke med smidiga rörelser, storseglet breder ut sig under gaffeln, fock och klyvare glider upp för sina stag, och står man i gunst hos vindarnas gudamakter, kan man så vara framme i Landsorts västra båthamn på ungefär en halvtimme.

Kring de båda båthamnarna, den västra och den östra, två mitt emot varandra djupt inskjutande vikar, skilda åt av ett tämligen smalt näs, är det lilla samhället grupperat. Ön räknar något över hundra invånare, lotsar, fyrpersonal och tullbetjäning, i tjänst eller pensionerade, samt änkor efter avlidna familjeförsörjare av dessa tre kategorier.

Varje familj rår om sin egen stuga, fri bostad äger endast tulluppsyningsmannen. De till ett 30-tal uppgående boningshusen med därtill hörande sjöbodar bildar en hel liten stad, men en mycket oregelbunden sådan, vars “gator” beskriver de mest invecklade figurer och vars ”torg” utgöres av det nämnda näset mellan båthamnarna, av okänd anledning bärande det något maliciösa namnet “Skvallertorget”. Bostäderna, med sina välskötta små trädgårdstäppor och smäckra flagg­ stänger ger intryck av trevnad, ordningssinne och ett visst välstånd.

Landsortsborna är typiska skärgårdsbor. Det är en kolossal skillnad mellan Landsorts-bo, och liksom skärgårdsbor i allmänhet skulle de anse som en grov förolämpning att innefattas under sistnämnda begrepp med tonvikten på antepenultiman eller tredje stavelsen från slutet.

De flesta är födda och uppväxta där ute på ön, som de älska lidelsefullt och med stolthet, och det lär vara mycket svårt om ens möjligt för någon inflyttad att inför infödingarna erhålla fullt burskap som äkta landsortare. Även dem, som ditflyttat för 12 a 15 år sedan, får man fortfarande höra benämnas “främlingar”, och vid så alldagliga tillfällen som exempelvis ett kafferep behandlas alltid dessa med en viss etikett.

Av detta må ingalunda dras den slutsatsen, att landsortsborna är ett så kärvt och otillgängligt släkte, att de ej tål att se främlingar och gäster från andra orter ibland sig. Om man ock kan få höra mången gammal grånad mästerlots, som i sin ungdoms dagar befarit alla världens hav och upplevat glada sjömansäventyr i alla dess hamnar, berätta, att han aldrig varit längre upp i land än ett stycke in i Sorunda – moderförsamling till Torö kapell, varav Landsort utgör en del – samt skildra den själavånda han därvid erfor, när han förlorade varje skymt av havet ur sikte och ej längre kände sina luktnerver beröras av den välkända doften från tång och havsbris, må man därför ingalunda tro, att han föraktfullt underkänner andra människors raison d´ètre än sina öbors.

Han öppnar gärna sin dörr även för den mest inkarnerade landkrabba och visar honom den mest oskrymtade gästvänlighet. Han hy­ser bara ett outplånligt rotat misstroende mot samma landkrabbas förmåga att sköta rorkult och skot, även om denna förmenta kunskap demonstreras med aldrig så braskande ord och later, och en aldrig så prydlig individ med kunglig krona och SSS i mössa och kavajknappar gäller i hans ögon ej annat än “bondseglare”, även om samma individ till äventyrs skulle råka vara ägare av en lika prydlig segelkutter och med den lyckas klara sig i farvattnet kring hans fäderneö utan haveri.

Följande är hämtat från CG Sundius anteckningar och efterforskningar:

FÖRTECKNING ÖVER LANDSORTSLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING. Utdrag från rullor.

I denna förteckning är lotsåldermän, överlotsar, lotsförmän och lotsplatschefer undantagna.

Carl Magnus Pettersson, f. 23/11 1798, lotslärling 1811, sekundlots 24/2 1824, mästerlots 27/10 1845, avsked med pension 12/7 1862, bosatt i Storhamn. (8/ 1845: 8 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med slupen OSCAR den 2/8 1845).

Carl Eric Öberg, f. 2/11 1808, lotslärling 21/10 1823, sekundlots 2/8 1833, mästerlots 8/7 1851, avsked med pension 20/4 1866. Bosatt på Krokskär.

Olof Fredrik Berg, f. 4/12 1815, lotslärling 13/4 1825, sekundlots 6/4 1835, mästerlots 11/7 1853, avsked 14/3 1870. Bosatt på Norrudden. (27/7 1855: dömd till 11 dygns arrest på vatten och bröd för misshandel av hustrun och 3 mån. fästningsarbete för resande av livsfarligt vapen. 16/6 1862: 6 dygns arrest på vatten och bröd för ordervägran. 6/2 1863: tilltalad för fylleri och oljud ombord i far­tyg, varning att nästa gång bli utstruken).

Hans Peter Ekman, f. 27/1 1817, lotslärling 5/9 1826, styrsedel 13/7 1832, sekundlots 6/10 1837, mästerlots 14/8 1856, avsked med pension 9/2 1877. Bosatt i Skutvik.

Carl Abraham Ström, f. 13/1 1818, lotslärling 11/9 1831, styrsedel 9/7 1834, sekundlots 1/9 1840, mästerlots 14/8 1856, avsked 15/1 1875. Bosatt i Storhamn

Carl Jacob Öberg, f. 7/10 1818, lotslärling 27/10 1831, styrsedel 9/7 1834, sekundlots 1/9 1840, mästerlots 30/8 1861, drunknad 29/7 1870. Bosatt i Storhamn. (18/6 1840: 4 dygns arrest på vatten och bröd för underlåten uppassning natten till den 9/6 1840).

Carl Peter Åman, f. 19/2 1819, lotslärling 9/11 1831, styrsedel 9/7 1834, sekundlots 1/9 1840, mästerlots 30/8 1861, avsked 27/3 1874. Bosatt i Storhamn. (1873: 2 mån. fängelse för grundstötning med s/s BRAVIKEN).

Carl Jacob Lundqvist, f. 9/8 1820, lotslärling 8/12 1831, full styrsedel 28/6 1842, sekundlots 16/9 1844, mästerlots 27/6 1862, avsked med pension 20/1 1876. Bosatt på Norrudden. (1861: antecknad för försummat lotsuppdrag).

Frans Otto Ström, f. 27/9 1823, lotslärling 18/9 1834, styrsedel 19/8 1843, sekundlots 16/9 1844, drunknad 5/12 1864. Bosatt i Storhamn. (1861: antecknad för försummat lotsuppdrag. 1864 i nov, varnad på lotskontoret för fylleri).

Gustaf Adolf Öman, f. 25/3 1826, lotslärling 22/12 1835, styrsedel 11/11 1842, sekundlots 12/6 1846, mästerlots 27/6 1862. Bosatt i Storhamn. (15/12 1843: 12 dygn på vatten och bröd för grundstötning med slupen ANNA samt ers. skada med 24 rdr b:o).

Gustaf Adolf Olsson, f. 13/7 1826, lotslärling 1/7 1839, styrsedel 11/11 1842, sekundlots 12/6 1846, mästerlots 27/6 1862, bosatt i Skutvik. (24/10 1865: varning för försummad uppassning vid eng. s/s ARTEMIS ankomst den 2/8 1865).

Adolf Ström, f. 24/11 1827 (lotsson), lotslärling 20/7 1840, styrsedel 29/7 1850, sekundlots 2/9 1852, mästerlots 4/8 1862, avsked 31/10 1883. Bosatt i Storhamn. Permission åren 1849-50. Silvermedalj för nit och redlighet.

Anders Gustaf Åman, f. 5/2 1831 (lotsson), lotslärling 19/8 1843, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 8/7 1854, mästerlots 18/10 1871, död 3/3 1875. Bosatt i Storhamn.

Carl Frithiof Olsson, f. 20/4 1833 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 21/6 1851, sekundlots 8/7 1854, mästerlots 31/7 1877, avsked 18/1 1889. Bosatt i Storhamn. Permission 1850-53. (1855: fri­ känd för grundstötning).

Hans Petter Söderberg, f. 20/4 1833 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 21/6 1851, sekundlots 8/7 1854, mästerlots 22/9 1881, avsked 5/3 1889. Permission 1851-52. (11/5 1852: 6 dygns arrest för oanständigt uppförande).

Gustaf Wilhelm Ström, f. 4/2 1836 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 8/7 1853, sekundlots 9/8 1855, mästerlots 22/9 1881, avsked 15/9 1891. Bosatt i Storhamn. Permission 1854. (4/10 1865: varning för försummad lotsuppassning vid eng. s/s ARTEMIS ank. 2/8 1865. 25 kr böter för grundstötning med skeppet KALEVA 24/5 1884).

Carl Fredrik Åström, f. 4/2 1836 (lotsson), lotslärling 14/7 1849, styrsedel 1/9 1852, sekundlots 14/8 1856, lotsålderman i Södertälje 24/3 1863. Bosatt på Norrudden. Periodvis permission 1855,-57 och 1858.

Frans Theodor Åström, f. 12/1 1832 (lotsson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 4/9 1854, sekundlots 9/8 1855, mästerlots .22/9 1881. Bosatt på Norrudden. Permission under åren 1850-58. (2/12 1851: 21 dygn enkelt fängelse för tullförsnillning. 21/5 1864: 4 dygns arrest för fylleri).

Adolf Robert Åström, f. 6/12 1839 (lotsson), lotslärling 21/6 1851, full styrsedel 15/6 1860, sekundlots 30/6 1865, mästerlots 22/9 1881. Bosatt i Storhamn. Tjänstgjort som fyrbiträde 1/10 1861 – 1/11 1863.

Carl Orion Öberg, f. 5/7 1842 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, full styrsedel 15/6 1860, sekundlots 31/8 1866, bosatt på Krokskär. Permission 10/10 1873 – 1/5 1874 för kurs vid nav.-skola. Transporterad och befordrad till lotsålderman vid Sävösunds lps 9/8 1874.

Carl Magnus Öberg, f. 25/2 1845 (lotsson), lotslärling 30/7 1855, full styrsedel 11/6 1866, avsked 29/7 1871, transport till fyrvaktare vid Lungö.

Carl Ludvig Ekman, f. 15/11 1850, lotslärling 21/6 1867, extra lots 17/7 1877, lots 25/10 1877, mästerlots 3/4 1886. (12/8 1884: dömd till 1 mån. fängelse för grundstötning med eng. s/s JOSEPH SOMES den 25/7 1884).

Pehr Gotthard Åman f. 19/12 1856, lotslärling 11/11 1881, styrsedel 13/6 1882, lots 24/5 1884

Carl August Engström, f. 6/9 1857, lotslärling 19/7 1882, styrsedel 31/10 1883, lots 19/5 1886.

Carl Bernhard Alexis Öberg, f. 26/9 1866, lotslärling 19/5 1885, full styrsedel 11/4 1889, lots 9/8 1889. Penningbelöning för visat mod och rådighet vid inlotsning av s/s MALAGA i hårt väder den 7/2 1890. Silvermedalj av 8:e storleken 1890. (14/12 1886: 100 kr böter för grundstötning med s/s NORE).

Hinrik Erhard Åström, f. 21/1 1867, lotslärling 27/7 1887, styrsedel 1/8 1888, lots 5/12 1891, död 29/4 1892.

Johan Albin Engström, f. 6/10 1868, lotslärling 1/9 1888, styrsedel 16/11 1891, död 25/6 1892.(Gick överbord av olyckshändelse från slupen FRITIOF vid Herrhamra).

Bror Frithiof Olsson, f. 19/8 1867, lotslärling 1/9 1888, lots 8/12 1891. Penningbelöning för visat mod och rådighet vid inlotsning av s/s MALAGA i hårt väder den 7/2 1890. Silvermedalj av 8:e storl.

Hjalmar Ludvig Lundberg, f. 7/10 1864, lotslärling 2/3 1891, styrsedel 16/11 1891. Penningbelöning för visat mod och rådighet vid inlotsn. av s/s MALAGA i hårt väder den 7/2 1890.

Bror Axel Carl Sjöblom, f. 27/7 1871, lotslärling 14/10 1891. Carl Hilmer Engström, f. 14/5 1875, lotslärling 17/3 1892.

Gustaf Wilhelm Söderberg, f. 14/4 1870, lotslärling 6/7 1892.

Emil Richard Holm, f. 19/6 1876, lotslärling 27/7 1892, (antogs till lotslärling vid Lilljungfruns lotsplats 22/1 1891, därifrån transport).

Johan Wilhelm Söderman, f. 26/6 1864, lotslärling 13/5 1887. Transport från Berqhamns lotsplats 17/6 1892.

1897 såg matrikeln för Landsorts lotsplats ut som följer:

Mästerlots Adolf Robert Åström, f. 6/12 1839, antogs 21/6 1851.
Lots Per Gotthard 1\m 11, f. 19/12 1856, antagen 11/11 1881.
Lots Karl August Engström, f. 6/9 1857, antagen 19/7 1882.
Lots Karl Bernhard Alexis Öberg, f. 26/9 1866, antagen 19/5 1885.
Lots Hjalmar Ludvig Lundberg, f. 7/10 1864, antagen 2/3 1891.
Lots Axel Karl Sjöblom, f. 27/7 1871, antagen 14/10 1891
Lots Frans Gustaf Wilhelm Söderberg, f. 14/4 1870, antagen 6/7 1892.
Lotslärling Carl Hilmer Engström, f. 14/5 1875, antagen 17/3 1892.
Lotslärling Carl August Frithiof Åkerblom, f. 12/3 1876, ant. 25/-93
Lotslärling Carl Leander Rundlöf, f. 6/2 1872, antagen 18/2 1896.

LOTSÅLDERMÄN OCH LOTSFÖRMÄN UNDER 1800-TALET:

Enligt en rulla från 1817 hette dåvarande lotsålderman J.O.-n Åström.

Anders Peter Holm, f. 13/2 1813 (lotsåldermansson), lotslärling 4/4 1823, sekundlots 26/3 1834, lotsålderman 3/3 1852, bosatt i Storhamn. (3/8 1847: 4 dygns arrest för försummelse i tjänsten).

Carl Anton Wilhelm Holm, f. 19/9 1837 (lotsson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 30/7 1855, sekundlots 7/7 1857, mästerlots 22/9 1881, lotsförman 4/10 1881, död 22/2 1886. Bosatt i Skutvik.

Jacob Reinhold Åman, f. 5/2 1831 (lotsson), lotsl.1rl. 27/8 1841, styrsedel 14/7 1849, sekundlots 2/9 1852, mästerlots 29/4 1870, lotsförman 23/3 1886, avsked 13/2 1891. Bosatt i Storhamn. Skadad i tjänsten 1884. Permission 1848-51. Silvermed. av 8:e storl. f.b.g.

Albert Holm, f. 11/6 1848 (lotsson), lotslärling 1/6 1863, full styrsedel 27/6 1867, lots 3/8 1875, mästerlots 21/12 1881, lotsförman 22/12 1891

Förteckningen över lotsåldermän och lotsförmän är inte komplett eftersom det saknas ett namn före år 1852.

PERSONAL VID LANDSORTS LOTSPLATS 1817:

Lotsålderman: J.O.-n Åström.

Ordinarie lotsar:
L.M. Ersson, E. Pettersson, J.J. Ström, J. Larsson, E. Hansson, E.O.-n Åström, H.O.-n Öman, C.J. Åman, O.J.- Nöijberg, G.O.-n Åström, C.J. Ström, C.O.-n Åström

Secundlotsar:
P.M.-n Ström O.O.-n Tiljander, C. Magnusson, J.L.-n Öijberg, J.M. Ström, J. Holm, H.M. Ström

Reservlotsdrängar:
O. Ericsson, J. Öman, Ad. Åström, J.M. Ström, O.M.-n Åström

Lotslärlingar:
Abraham J.-n Ström, J.C.-n Ström, C.J. Åström. C.E. öijberg, O.F. Åström, A.0.-n Tiljander, C.M. Pettersson, G. Löfström, G. Åström, J.E.-n Söderberg, P.E.-n Söderberg, J.E. Tiljander

PERSONAL VID LANDSORTS LOTSPLATS 1766

Lotsålderman:
Olof Öijberg,       i tjänst sedan 1709
Lotsar:
Magnus Larsson, 76 år             1705
Isac Larsson,    71 år                  1701
Lars Mattsson, 68 år                  1718                 
Per Danielsson, 56 år               1724
Per Persson,    62 år                   1720
Eric Kempe,     60 år                  1722
Eric Jansson,    54 år                 1726
Jan Åman,        56 år                  1724
Peter Winter,  56 år                  1728
Jan Öijberg,     44 år                  1740
Olof Ersson,     52 år                 1738
Lars Isacsson, 49 år                 1740
Jöns Ersson,     46 år                  1740

Utlärda lotsdrängar:

Jan Hansson,   41 år                   1740                 
Albrecht Ersson, 38 år               1740
Gabriel Olsson, 43 år                 1741
Nils Olsson,      47 år                   1741
Hans Hansson, 38 år                  1745
Eric Andersson, 36 år                1747
Olof Larsson,   34 år                   1747
Anders Olsson, 32 år                 1750
Daniel Persson, 29 år                1750
Daniel Gabrielsson, 29 år         1750
Jöns Kempe,    29 år                   1752
Olof Månsson,29 år                  1752
Olof Hansson,  33 år                  1754
Lars Ersson,     27 år                  1756

Lotslärlingar:  
Per Larsson, 25 år, Magnus Hansson, 24 år och Daniel Ersson, 21 år.

Personal vid Landsorts lotsplats 1751:

Lotsålderman:
Olof Öijeberg.

Lotsar:
Magnus Larsson- Krokskär, Jan Larsson- Öja udd, Hans Hansson- Öja udd, Lars Mattsson- Öja udd, Lars Ersson- Öja udd, Pähr Danielsson-Öja udd, Eric Bengtsson- Öja udd, Pähr Andersson- Öja udd, Pähr Pährsson- Öja udd, Eric Kiempe- Öja udd, Eric Danielsson- Öja udd, Jacob Olsson Åman- Öja udd.

Utlärda lotsdrängar:

Måns Olsson, Öja-landet. Peter Winter, Öja-landet. Olof Ersson, Öja-landet. Eric Oman, Öja-landet. Lars Haraldsson, Öja-landet. Jacob Öijeberg, Öja-landet. Jan Jansson, Öja-landet. Jan Larsson, Öja-landet. Jöns Ersson, Öja-landet. Jacob Hansson, Öja-landet. Albrecht Ersson, Öja-landet. Gabriel Olsson, Öja-landet. Nils Olsson, Öja-landet.

Lotslärlingar:

Lars Nilsson Björn, Öja-landet. Hans Hansson, Öja-landet. Eric Andersson, Öja-landet. Olof Larsson, Öja-landet. Olof Olofsson, Öja-landet. Daniel Pährsson, Öja-landet. Anders Olsson, Öja-landet. Daniel Gabrielsson, Öja-landet.

Ur Minnesalbum 1914-1924

Belägen i Torö socken, Stockholms län. Fyren lyser över sjön samt leder södra inloppet till Stockholm.

Upptogs som lotsplats den 10 mars 1535. Fyr byggdes år 1669.

Enligt ett föredrag hållet i Krigsvetenskapsakademien den 12 november 1823 av översten, lotsdirektören N. Bruncrona;

”lät kung Gustaf I genom öppet Brev av den 10 mars 1535 upplåta åt sin hejduk Anders Bertilsson till evärdelig ägo åt honom och hans avkomma Öja kronohemman i Sorunda socken, allmännare känt under namnet Landsort, mot skyldighet för honom och dem (avkomman) att styra och ledsaga konungens skepp och farkoster, då behov gjordes.”

Landsort torde sålunda kunna betecknas som vår första och tidigaste officiella lotsplats. Ön har genomgått växlande ägarskap, men är nu åter definitiv i statens ägo.

År 1828 byggdes det första lotsvaktrummet. Dessförinnan hade lotsarna hållit utkik från en vårdkas, byggd av stående, sex famnar långa rundtimmer.

År 1838 byggdes den optiska telegrafen, som användes till år 1876, då den elektriska telegrafen uppsattes på Landsort.

Redan år 1651 lämnades rättighet åt en herr Gardiner att uppföra en fyr, men tillståndet återkallades, troligen med anledning av att år 1652 tillsyn över fyrarna uppdrogs åt en statens myndighet

År 1669 byggdes fyr på Landsort av Johan von der Hagen, med kungligt privilegium för honom och hans barn att inneha densamma utan avgift i åtta år. Fyren, som var av trä, nedbrann år 1686.

Genom kontrakt med Amiralitetet den 10 mars 1687 förband sig fru Margareta von der Hagen (mannen var då död) att uppbygga en ny fyrbåk av sten. Under fyra år hade änkan den avgiftsfritt, därefter skulle en tredjedel av inkomsten, som upptogs av passerande fartyg, tillfalla staten. År 1695 inkasserades för Landsort i fyr- och båkpenningar 2,454 daler.

År 1839 inlöstes fyren av statsverket.

År 1870 sprängdes en övre del bort och ersattes med den nuvarande järnkonstruktionen. År 1873 började mistsignalering medelst kanonskott var 15:de minut. År 1902 ändrades mistsignalen till knallsignal var 5:e minut. Knallsignalerna avfyras från fyrtornet.

STRANDNINGAR OCH HAVERIER 1874 – 1893
VID OCH I NÄRHETEN AV LANDSORTS LOTSPLATS

1875, 14 april: Brigg från England med kollast på resa till Stockholm grundstötte på Sebogrundet vid Landsort i laber WNW vind med klar luft. Ej lots.

1875, 9 nov: Skonert från Väddö i barlast på resa till Väddö grund stötte på skäret Gumman O om Landsort i sso storm. Ej lots.

1876, 10 sept: Skonert från Gryt med trälast på resa till Lybeck i hård SSW storm med regntjocka. Fartyget hade sprungit läck utan­ för Landsort och nödgats hålla på land samt grundstötte på Espskär vid Herrhamra. Ej lots.

1877, 26 maj: Slup från Oaxen med kalksten på utgående grundstötte O om Herrhamra på klippan Ölandssten i gott väder. Kom av grundet och sjönk på djupt vatten. Ej lots.

1877, 16 nov: Ångare från Stettin med styckegods på resa till Stockholm grundstötte på yttre Karvasen O om Landsort i SW storm. Besättningen räddades av lotsar från Landsort m.fl. Ej lots.

1878, 2 dec: Skonert från Norrtälje i barlast på resa till Norrtälje grundstötte på NO sidan av St. Grässkär vid Herrhamra i laber NNO vind och mulet. Kom flott med hjälp av ångare. Ej lots.

1879, 6 april: Ångare från Liverpool med styckegods på resa till Stockholm. Laber SSO vind och mulen luft. Vid forcering av isen sprang fartyget läck och måste sättas iland på NW sidan av Rånö. Se dan bogserbåt pumpat läns och lasten lämpats, kom hon flott och återvände till Herrhamra. Ej lots.

1880, 13 maj: Galeas grundstötte på Sebogrund i närheten av Landsort i O vind och klar luft. Ej lots.

1881, 14 maj: Jakt från Haugesund med sillast på resa till Södertälje grundstötte på ett grund S om Vattklubben, V om Revskär i laber SW vind med disig luft. Ej lots.

1882, 29 okt: Galeas från Möllestorp, tom, grundstötte vid Järflotta i närheten av Landsort i O storm och regntjocka. Fartyget hade ankrat med två ankare men draggade iland. Ej lots.

1882, 2 nov: Galeas från Åland med trälast på resa till Söderköping grundstötte på Storgrässkärs NO udde invid Herrhamra. ONO vind med laber bris och mulen luft. Ej lots.

1882, 9 nov: Skonert från Kinnekulle med trälast på resa till Stockholm grundstötte på en liten holme SO från St. Ramklöv i närheten av Måsknuv i ONO stor och regn. Ej lots.

1884, 24 maj: Skepp från Brevig med kollast på resa till Oaxen grund stötte på Treklubbsgrund NNW om V. Röko fyr i stiltje. Lots ombord.

1884, 13 juni: Skonert från Häverö med kalksten på resa till Ljusne grundstötte c:a 1 kbl NO om Storgrässkär V om Herrhamra i laber V vind och klart. Orsak: bristande kännedom om farvattnet. Ej lots.

1884 25 juli: s/s JOSEPH SOMES från Hull med kollast på resa till Stockholm grundstötte på Lindholm S om Björkön i leden Landsort – Dalarö i laber SW vind och vackert väder. Fartyget, som genast kom flott, började läcka svårt och sattes på land på Björköns NW sida. Lots ombord.

1885, 22 april: Ångare från Norrköping med styckegods på resa till Stockholm grundstötte på Stångskär i tjocka. Sedan passagerare och effekter förts iland kom fartyget flott. Ej lots.

1885, 30 nov: Skonert från Vätö i barlast på resa till Vätö grundstötte på S udden av Landsort i laber SO vind och regntjocka. Ej lots!

1886, 10 jan: Ångare från Stockholm med råglast på resa till Stockholm grundstötte på Yttre Karvasen i frisk N bris, mulet. Ej lots.

1887, 20 okt: Skonert från Slite med kornlast på resa till Norrköping grundstötte på V sidan om Krokskär. Fartyget vägrade i en vändning, ankrade men drev iland. Lots ombord.

1888, 24 april: Ångare från London med styckegods på resa till Stockholm grundstötte på Grisskärsgrund vid S inloppet till Herrhamra i O laber bris och vackert väder. Lots ombord.

1888, 21 sept: Slup från Öland med stenlast på resa till Stockholm grundstötte vid Strömskär 1 M O från Landsorts fyr i frisk V vind och mulet. Ej lots.

1888, 22 nov: Skonert från Gryt med malmlast på resa till Ronneby grundstötte på Henrikigrund ½ mil O om Herrhamra i frisk WSW vind, mulet. Ej lots.

1891, 13 nov: s/s BARAVI från Dundee med kollast på resa till Stockholm grundstötte ca ½ kbl innanför Rånö-pricken i stillt väder och tät tjocka. Lots ombord.

1891, 23 nov: Skonerten ELLIDA från Stallarholmen med cementlast på resa till Stockholm grundstötte 1/4M V från Krokskärs Kl i frisk N bris, mulet. Fartyget vägrade i vändning. Ej lots.

1892, 15 juli: s/s L.TORSTENSSON från Stockholm med div. last på resa till Norrköping grundstötte på Kastbådan V om Viksten i lätt NO bris och halvklart. Ej lots.

Nynäshamn Lotsplats

Det finns inga anteckningar om Nynäshamn som lotsplats, däremot har många lotsar varit bosatta och stationerade i Nynäshamn och lotsbåtsservicen har skötts från Landsort. Vid omorganisering 1988 sammanslogs lotsarna för Landsort, Nynäshamn och Södertälje till Mälarens TO.

Nedan följer de lotsar som varit stationerade i Nynäshamn

Lotsplats annanLotsplats annanEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
LandsortSävösund/HartzöBaggeGöranSixten1912194119701975
Landsort KylgårdLasseBernhard1914195219771980
Landsort SegerBertilArvid192519521985
LandsortLilljungfrunBerglundGöstaLars19291953 
Landsort BjörkqvistSvenOtto19321957 
LandsortSödertäljeHögbergGustafIngemar19261957 
 HögbergIngemar 19261957 
LandsortGöteborgKjellbergAlfEgon19321957 
LandsortHelsingborgKullenbergHåkanEberhard19331960 
Landsort JohanssonHansPeter19301962 
Landsort HellströmGustafHarry19301963 
LandsortMälarenJanssonAnders 19471974 

Härhamra Lotsplats

58° 46.863′ N 17° 51.841′ E

Ytterst lite finns skrivet om Härhamra. Den omnämns först i 1820 års reglemente och ligger i Norra distriktet under Stockholms fördelning och Landsorts ålderman och redan i 1844 års reglemente är den upptagen i Landsorts lotsplats: Lotsarna i Landsort: Uppassa vid Landsorts fyrbåk och emottaga i öppna sjön utanför Bredgrundet äfven uppassa de på Krokskär och emottaga inomskärs gående midtför och utanför Krokskär samt lotsa;
Från Landsort: Dalarö, Härhamra, Elgsnabben, till Enskär vid Hartzö yttre leden och Södertelge.
Från Härhamra till Dalarö,  Södertelge, Säfvesund, Elgsnabben, Utö grufvor, Hållsviken, sjös vid Landsort.

Nedan följer lotsar som varit stationerade på Landsort. Sorterade på anställningsår. De med kursiv siffra är dock uppskattat årtal.

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFörnamn/ BoendeFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 BertilssonAnders   1535 
 OLOFOlof Öija by16101627 
 OlofssonErik Troligen son till förre lotsenKrokskär ??? ? 1705
 LarssonJöns Krokskär16501667 1710
 OlofssonLars Krokskär16511668 
 OlofssonOlof Krokskär16581675 
 Pehrsson/ HolmPehr Storhamn1662167917361749
 ErikssonHans Krokskär16681685 1712
 JönssonErik Skutvik16761693 1742
 JönssonDaniel Krokskär16721700 1742
 LarssonIsac  16951701 
 LarssonMagnus  16901705 
 LarssonMagnus Reparadalen16901705 
 LarssonIsak Norrudden16961707 
 Larsson/ ÖijbergOluf Öija16881709 1775
 Eriksson/ ÅmanOlof Öija by16641710 1739
 MattssonAnders Norrudden16701715 1730
 MattssonLars  16981718 
 MattssonLars Öija17011718 
 PerssonPer Öija udd17041720 
 Kempe/ ErssonEric Storhamn17061722 1771
 HanssonHans  17031724 1751
 DanielssonPer Storskravlet17101724 1765
 Åman/ OlssonJacob Storhamn17101724 1787
 ErssonLars Storhamn17081725 1784
 JanssonEric  17121726 
 DanielssonErich  17141726 1796
 BengtssonErich Öja udd 1726 
 OlufssonMåns   1726 
 Winter/ AnderssonPeter Öja landet17101728 1787
 AnderssonOluf   1731 
 PerssonGabriel  17011734 
 AnderssonAnders  17061735 
 ErssonOlof Krokskär17141738 
 Ersson/ ÅströmOlof Skutvik17221739 1803
 IsacssonLars Norrudden17171740 
 ÖijbergJan  17221740 
 Ersson/ HolmJöns  17251740 1793
 Hansson/ StrömJan  17251740 
 Hansson/ StrömJacob Krokskär17271740 1801
 ErssonAlbrecht  17311740 
 Olsson/ ÅmanGabriel Öja landet17231741 1758
 OlssonNils  17191744 1780
 HanssonHans Krokskär17301745 1793
 AnderssonErich Storhamn17201747 
 LarssonOlof Drunknad17341747 1780
 OlssonAnders  17341750 
 GabrielssonDaniel  17371750 1804
 Persson/ BackmanDaniel Storhamn17391750 1815
 ÖijebergJacob Norrudden17221751 1794
 AnderssonPähr Öja udd 1751 
 DanielssonEric   1751 
 HaraldssonLars Öja landet 1751 
 JanssonJan Öja landet 1751 
 LarssonJan Öja udd 1751 
DalaröNilssonLarsBjörnÖja landet 1751 
 OlofssonOlof Öja landet 1751 
 Olsson/ ÅmanJacob   1751 
 OlssonMåns Öja landet 1751 
 ÖmanEric Öja landet 1751 
 KiempeJöns  17371752 
 MånssonOlof  17381752 1787
 KiämpeJonas Storhamn17391752 1771
 HanssonOlof  17331754 1805
 Ersson/ ÖmanLars  17411756 
 LarssonPer  17411758 
 Hansson/ StrömMagnusLotsåldermanNorrudden17451760 1820
 ErssonDaniel  17451762 
 LarssonPeter Gåludden17461763 1801
 Eriksson/ ÖbergDaniel Krokskär17481765 1824
 PetterssonOlof Norrudden17531770 1807
 Jacobsson/ StrömHans Krokskär17551772 1814
 PetterssonErik Stenskravlet17561773 1827
 HolmErikDöd på isenStorhamn17581775 1799
 LarssonIsak  17591776 1827
 ÅmanCarl Storhamn17631780 1841
 ÖbergJacob Krokskär17641781 1842
 ÖijbergOlof Norrudden17651782 1845
 ÅströmGabriel Drunknat17671784 1831
 Åström/ OlofssonCarl Skutvik1770178718401854
 Olofsson/ LiljanderOlof Storhamn17711788 1834
 Ström/ MagnussonPetter Storhamn177217891840
 StrömCarlMagnusStorhamn17761793 1826
 ÖbergIsak Krokskär17801797 1857
 HolmOlofFörlist drunknadStorhamn17841801 1816
 ÖbergGustafDöd lungsotNorrudden17881805 1849
 ÅmanJacob Storhamn17901807 1863
 StrömCarlErikStorhamn17911808 1856
 Ström/ HanssonJacob Skutvik17911808 1856
 ErssonOlof Skutvik17921809 1859
DalaröÖbergCarlErikDä- Storhamn17931810 1850
 PetterssonCarlMagnus 179818111862
 PetterssonCarlMagnusStorhamn179818111862
 StrömJacob Krokskär17951812 1845
 ÅströmCarlHenrikLandsort-lungsot17961813 
 ÅströmCarlJacobNorrudden-lungsot17971814 1840
 Söderberg/ ErssonJacob Krokskär18011816 
 Ström/ JacobssonIsak  17581817 
 Ström/ JacobssonAbraham Landsort17611817 1811
 Hansson/ StrömErik Landsort17621817 
 Ström/ JacobssonCarl Norrudden17641817 1822
 Ström/ JacobssonMagnus  17641817 1831
 Åström/ OlssonErik Skutvik17641817 
 Åström/ OlofssonJacob Skutvik17641817 1841
 Ström/ MagnussonJacob Norrudden1780181718421846
 HolmJacob Storhamn1782181718481874
 Ström/ MagnussonHans  1784181718471849
 Ström/ IsakssonJakob Storhamn17861817 1845
 ÅströmAdolf Gåludden17941817 1838
 ÅströmOlofFredrikGåludden17981817 1866
 LöfströmGabriel Skutvik179918171876
 StrömJacobMLandsort18001817 
 Åström/ OlssonGustaf Gåludden18001817 1882
 EricssonOlof Landsort 1817 1850
 ErssonLM  1817 
 LarssonJan Öja landet 1817 
 MagnussonCarl Landsort 1817 
 NöijbergOJ  1817 
 Ström/ MatssonP   1817 
 Tiljander/ OlssonA   1817 
 TiljanderJE  1817 
 Tiljander/ OlssonO   1817 
 Åström/ OlofssonErik   1817 1841
 Åström/ MagnussonOlof Landsort 1817 
 ÖijbergCE  1817 
 Öijberg/ LarssonJacob Landsort 1817 
 Öman/ OlofssonHans Landsort 1817 
 ÖmanJacob Landsort 1817 
 LiljanderJacobELandsort18001817 
 Olofsson/ LiljanderAnders Landsort18001817 
 Ström/ CarlssonJacob Landsort18001817 1845
 Söderberg/ ErssonPer Landsort18001817 
 ÖbergCarlEricDy- krokskär1808182318661893
 HolmAndersPeterStorhamn18131823 1899
 BergOlofFredrikNorrudden181518251870
 EkmanHansPeterSkutvik1817182618771888
 HolmPerErikSkutvik18131830 1849
 StrömCarlAbrahamStorhamn1818183118751877
 ÖbergCarlJacobStorhamn-drunknad18181831 1870
 LundqvistCarlJacobNorrudden1820183118761902
 StrömFransOttoStorhamn-drunknad18231834 1864
 ÖmanCarlGustafAdolf18261835 
 ÖmanGustafAdolfStorhamn18261835 1896
 OlssonGustafAdolfSkutvik18261839 1903
 StrömAdolf Storhamn1827184018831906
 ÅmanJacobReinholdStorhamn183118411891
 ÅmanAndersGustafStorhamn18311843 1875
 OlssonCarlFrithiofStorhamn1833184918891899
 SöderbergHansPetterLandsort1833184918891916
 StrömGustafWilhelmStorhamn1836184918911916
Lilljungfrun/ Sandhamn/ SödertäljeÅströmCarlFredrik 18361849 
 ÅströmFransTheodorNorrudden1832185018931923
 HolmCarlAntonWilhelm18371850 1886
 ÅströmAdolfRobertStorhamn1839185118991908
SävösundÖbergCarlOrionKrokskär18421854 1895
 ÖbergCarlMagnus 184518551871
 HolmAlbert  1848186319141939
 EkmanCarlLudvigDrunk vid bordning18501867 1893
 ÅhmanPehrGotthardStorhamn1856188119171935
 EngströmKarlAugust 1857188219181933
 ÖbergKarlBernhard-alexisDrunk. vid hemsegling18661885 1904
BerghamnSödermanJohanWilhelm 18641887 
 ÅströmHinrikErhard 18671887 1892
 OlssonBrorFrithiofDrunkn18671888 1893
 EngströmJohanAlbinDrunkn18681888 1892
 LundbergHjalmarLudvigDrunkn18641891 1905
 SjöblomAxelCarlBror187118911931
 SöderbergFransGustafWilhelm1870189219301945
 EngströmCarlHilmerDog i kollision18751892 1917
LilljungfrunHolmEmilRickard 18761892 
 ÅkerblomCarlAugustFrithiof187618931907
Södertälje/ MälarenRundlöfCarlLeander 1872189619321939
 BerglundKnutAugust 18791897 1913
 EngströmTorAnian 18841899 1910
 ViklundHermanOskarHuvudskär18841900 1929
 ÅkerblomKarlAlbertFerdinand1880190119401949
DalaröEngströmGunnarIsakLandsort18871901 
 BerglundAxelEmilSävösund18861905 1924
DalaröEngströmDavidWernerLandsort18891907 
 ÖbergKarlAxel 1896191019561978
 LundbergSethHjalmarLandsort1895191219311936
 SjöblomTorstenArturLandsort1897191219571973
 SöderbergErikWilhelmSpanska sjukan18991913 1920
Furusund/ SandhamnSjöblomKarlJohnBlidö1889191519491984
 BlomqvistHarald Måsknuv1897191619571966
 ÅkerblomKarlHelgeWilhelm19021917 
DalaröSjöblomCharlesEdvardBlidö19021920 
 SjöblomKarlGustaf 19051920 
 SjöblomAndersWilhelm 190619241966
MälarenLindströmKarlEdvin 190519251965
MälarenErikssonErikSigfridVEGA19071925 
Stockholm/ LoftahammarHagström/HäggströmGustafAdolfAlgot190219261965
Bredskär/ ÖLS StockholmStrömgrenBengtJohan 19081926 1999
StockholmBerglundKarlSune 1911192670
Landsort LPC ÖLSSjöblomHansAxelÖverlots191119281976
Landsort LPC ÖLSSjöblomHansAxelÖverlots191119281976
 ÅmanCarlPeterStorhamn1819193118741897
SödertäljeBaggeStigOlofKatrineholm190919381969
DalaröHedrénTorOlofGustaf19101938 1992
Sävösund/ Nynäshamn/ HartzöBaggeGöranSixten 1912194119701975
Mälaren/ SödertäljeEklöfLarsMagnusDrunkna19171942 1969
MälarenEekStenHK 1942Drunkn vid prick1943
 SödermanKarlJohanErik192219481982
 SödermanErikKarlJohan19221948 
Dalarö/ StockholmMuntheSigerErikÅke-ludvig19231950 
NynäshamnKylgårdLasseBernhardAdolf1914195219771980
NynäshamnSegerBertilArvidIngemar192519521985
Lilljungfrun/ NynäshamnBerglundGöstaLarsErik19291953 
FagervikensWallinSigfridErikArthur193019531980
 WallinArturSigfridErik19301953 
 ErbeKidGunnar 192319541959
 WigstenPaulValfrid 192319541983
 LindroosHelgeEskil 19121955 
 LarssonLarsIngemar 192219551982
 LarssonIngemarLars 19221955 
Stockholm/ Göteborg/ DalaröGlimnertKnutEdvinArne19181957 
Nynäshamn/ SödertäljeHögbergGustafIngemar 19261957 
NynäshamnBjörkqvistSvenOtto 19321957 
Göteborg/ NynäshamnKjellbergAlfEgon 19321957 
 NilssonJohan  191919581962
 VilgonLars  192719581959
Stockholm/ DalaröEkelundLars-ErikWillner 19291958 
 OlssonArneIngemar 193019581960
 AhlmanYngveErikOrnö193119591962
Stockholm/ Dalarö/ SödertäljeSundiusCarlGustavLeonard1931195919941994
Helsingborg/ NynäshamnKullenbergHåkanEberhard 19331960 
Mälaren/ SödertäljeLundénLennartOlaus 19311961 
SödertäljeNordenbergHjalmarSven-AdolfDöd i tjänst19311961 1980
 LarssonLarsManneLudvig193519611966
SödertäljeJohanssonHansPeter 19301962 
NynäshamnJohanssonHansPeter 19301962 
Karlshamn/ SödertäljeHornfeltStenEdvard 19361962 
NynäshamnHellströmGustafHarry 19301963 
Furusund/ SödertäljeWidénJan-Erik  19351963 
Västerås/ SödertäljeSöderholmJanErik 193119641969
 NäsmanBo Åke  19361964 
Södertälje  / MälarenKarlssonKarlHenrikOlof19271965 
MarstrandAmundssonOlleRoland 19341965 
HärnösandNäsmanBoÅke 19361967 
 OtsHeino  193819681969
Nynäshamn/ MälarenJanssonAnders  19471974 
SödertäljeBlomméBengtSigvard 194019751977
MälarenÖbergBjörnAxel 194519752005
 HagströmBjörn  19451977 
 BaggeLennart  19481978 
 BergOla  19401981