Stora Askerön

Se följande hemsida för mera information: https://www.angermark.se/lotsstationen-pa-stora-askeron

Lotsplatsen nämnd 1728. Lotsplatsen indrogs mellan 1897-1903

1729 fanns det 3 lotsar, 1 extra lots och 1 lotslärling
Enligt rulla: Lotsar: Rasmus Carlsson, Olof Olofsson, Helge Jonsson
Extra lots Anders Björnsson

Ur rulla 1736 Askerön:
Lots: Helge Jonsson i tjenst 1720
Lots: Oluf Olufsson i tjenst 1730
Lots. Anders Andersson i tjenst 1735

1744 Fanns det 4 lotsar på lotsplatsen

Nedan ur Reglemente 1799 Under lotsuppsyningsman för Marstrands fördelning lyder stora Askeröns lotsplats med 1 lotsålderman, 1 ord lots, 2 utlärda ord lotsdrängar, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsningsområdet: Lotsarna uppassa vid Askerön att lotsa till Hättan och till Uddevalla.

Ur rulla för 1817:
Lotsålderman: Helje Jonsson
Ord Lots: J Clementsson
Ord Lotsdräng: B. Simonsson och O. Andersson
Lotslärling:Abr. Hjerpson, N. Hansson och Helje Larsson

Enligt 1820 års reglemente: 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 secundlotsar, 2 lotslärlingar
Lotsarna uppassa vid tullhusen på Kalven och möter därinvid

Ur rulla 1844, Lotsar: Oluf Olufsson Anders Andersson, Christian Andersson, Jon Helgesson

Enligt förordning 1863. Lotsningsområdet, från St Askerön till Hättan respekrtive uddevalla Mllösund, Kyrkesund och Stigsfjorden.