Kettilö/Kättilö Lotsplats

Kettilö; Första lots: 1537 var Olof i Ketilöö. Platsen indrogs 1878 som egen lotsplats men låg därefter som lotsuppassningsställe under Häradskär till 1930
Kommer av det östgötska kättel som syftar på någon kittelliknande formation t ex de jättegrytor som finns på ön.

Gustav Vasa skriver i ett brev daterat 23 juni 1537:

”Item breff för Olaff i Kätilöö. ath v: n: haffver giffit honum fry för szin årlige skatt han pleger göre aff Ketilöö. Item är i h: n: fridh och forswar, Jtem ath han må bruge szine woner effter siäll, hvar han will.”

Olof var med andra ord lots på Kättilö.

Upptogs som hemman i Gustav Vasas jordebok från 1543

1598 sökte kung Sigismund nödhamn här då han varpå väg till Stegeborg.

1636 stoppades ett fartyg med misstänkt pestsmitta ombord

Mitten 1700-talet 8 lotsar

Ur rulla 1736: Barsund och Kiättlö)
Lots Pehr Månsson, 52 år i tj 1718
Lots Oluf Bengtsson, 52 år i tj 1718
Lots Oluf Månsson, 39 år i tj 1730
Lotsdräng Jon Swensson i tj 1718
Lotsdräng Nils Jönsson i tj 1730
Lotslärling Nils Åkesson

Ur rulla 1769:
Lotsuppsyningsman Peter Sundgren i tj 1764
Lotsålderman Nils Jönsson, 60 år i tj 1730
Lots  Nils Åkesson, 59 år i tj 1730
Lots Eric Olsson, 42 år i tj 1743
Lots Per Olsson, 36 år i tj 1752
Utlärd lotsdräng: Olof Jonsson, 38 år i tj 1743
              ”                Per Jonsson, 45 år i tj 1743
              ”                Olof Olsson, 34 år i tj 1752
              ”                Bengt Olsson, 39 år i tj 1760
              ”                Jöns Nilsson, 29 år i tj 1752
Lotslärling Nils Nilsson, 23 år i tj 1757

Enligt 1799 års reglemente; Norra distriktet och under Norrköpings fördelning och lotsålderman lyder kättilö lotsplats med 1 lotsålderman, 2 ord lotsar, 3 utlärda lotsdrängar, 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar

Ur rulla 1817:
Lotsålderman M. E-n Kjellström
Ord lots: J. O-n Berg och O N-n Berg
Ord lotsdrängar: M O-n Berg, O N-n Kellgren, A P-n Kellgren och O M-n Kjellström

Enligt 1820 års förteckning: Barösund vid Kettelö, Till Bokö, Söderköping, Gränsö, Rörumsviks lastplats Valdemarsvik, sjöss vod Häradskär, Håskö. Lotsarna uppassa på Utkiksberget möta vid Barösund mittför byn alla söderifrån och uppå fjärden alla norrifrån kommande fartyg.
1825 fanns 11 aktiva lotsar

1817 Skrivelse från Kettilö lotsar med begäran om lotsantalets förhöjning.

1825 skatteköpte 8 lotsar Kettilö för 200 riksdaler och 24 skillingar.

Rester av en lotsutkik finns på berget ovanför byn.

Ur ”Den Svenske Lots ”1853 Kettelö lotsar emottaga fartygen till vidare lotsning utanför Barösunds tullstation

Lotsutkik: 1858 Uppförd av trä. 1895 Nybyggd. 1919 uppfördes en ny lotsutkik av trä istället för den förutvarande som var delvis upprutten. Kostnaden för den nya utkiken var 1 500:-. 1930 Avföres och flyttades till Stedsholmens lotsplats.

1863 års reglemente: Lotsningsområdet:  Från Kettilö till Arkö respektive Gränsö, Mem, Strandviken, Gropviken, Valdemarsvik, Bokö, till sjöss eller från sjön vid Häradskär

Ur reglemente 1868 Kettilö får egen lotsålderman, Lots uppassa på platsen och möta fartyg utanför byn och i Barösund. Lotsningsområdet: Från Kettilö till Arkö respektive Gränsö, Ettersundet, Stegeborg, Husby, Mem, och ifrån Strand- och Gropviken, Bokö, Valdemarsvik, Häradskär samt till sjöss förbi Häradskär.

Lotsuppassningshus: 1870 Uppbyggnad. 1878 Flyttat till Håskö. 1895 Nedtogs på Håskö och uppsattes på Kettilö. 1930 avföres ur registret

Lotsplatsen upphörde 1878.Olaf

1895 flyttades ett uthus från Bokö till Kettilö uppassningsställe.

1928 fick lotsuppassningsstället på Kettilö telefon

1 juli 1930 Kettilö lotsuppassning under Häradskär lotsplats indrages.

1942 Utlades fyrskeppet HÄVRINGE i Barösund såsom lotsuppassningsfartyg.

EfternamnEfternamn 2Förnamn 1FöddAntagen i lotsverket
BengtssonOluf16841718
BergOlssonJ1817
BergOlssonM1817
BergNilssonO1817
I KettilööOlof1537
JonssonOlof17311743
JonssonPer17241743
JönssonNils17101730
KellgrenPerssonA1817
KellgrenNilssonO1817
KjellströmErikssonM1817
KjellströmMånssonO1817
MånssonOluf16971730
MånssonPehr16841718
NilssonNils17461757
OlssonEric17271743
OlssonOlof17351752
OlssonPer17331752
SundgrenLotsuppsyningsmanPeter1764
SwenssonJon1718
ÅkessonNils17101730
Kända lotsar på Kettilö/Kättilö