1696 års Reglemente och Instruction

Samtidigt som förordningen för Lotsväsendet i Sverige och Finland utkom även:

Kong. Majt:s reglemente och Instruction för lotsinspektoren i Stockholm samt uppsyningsmännen så i den Stockholmske som eljest i hela den öfrige skärgården i Swerige och Finland, Stockholm den 19 septembris 1696.

Texten är ålderdomlig och det är inte helt enkelt att förstå exakt vad som menas. Jag har inte försökt mig på att “översätta” till modern svenska inte heller att skriva ner vad det står eftersom det är svårtytt för den som inte är kunnig i äldre svenska skrifter. Kanske nån gång längre fram kan man ge sig tid att tolka skriften.

Denna skrift är inscannad från originalet som Mästerlots Hans-Olof Eriksson skänkte till Stockholms lotsplats efter sin pensionering 1999. Den hänger inom glas och ram på lotskontoret Rosenvik i Stockholm.