Tjockö Lotsplats

Lotsuppassningen sköttes efter 1895 från Arholma lotsplats

FÖRTECKNING ÖVER TJOCKÖLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING

Ur CG Sundius anteckningar:

I denna förteckning är lotsåldermän och lotsförmän undantagna.

Per Pehrsson Norberg, f. 20/10 1803, lotslärling 28/3 1817, sekundlots 31/3 1824, mästerlots 21/5 1832, avsked 7/12 1863. Bosatt på Tjockö. Lön= 120 rdr. 13/8 1862: erh. rysk silvermedalj för räddning av skeppsbrutna.

Gabriel Söderberg, f. 24/3 1802, lotslärling 9/2 1818, sekundlots 1/12 1825, mästerlots 8/7 1854, avsked med pension, 72 rdr, 30/1 1863.Bosatt på Tjockö. (29/10 1842: 8 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med skonerten NEPTUNUS).

Anders Fredrik Norman, f. 27/12 1815, lotslärling 9/6 1827, styrsedel 12/7 1837, sekundlots 23/8 1849, avsked på egen begäran 12/9 1862. Bosatt på Tjockö. (16/7 1861: 6 dygns vaktarrest för försummad lots uppassning).

Erik Jansson Söderman, f. 10/1 1805, lotslärling 8/12 1831, sekundlots 11/7 1853, mästerlots 27/6 1862, avsked med pension 23/1 1865. Lön=120 rdr. Bosatt på Tjockö. (26/4 1842: 4 dygns arrest för felaktigt uppförande mot sin förman mästerlots E. Berg).

Per Nilsson Norberg, f. 6/9 1812, lotslärling 23/4 1833, styrsedel 12/7 1837, sekundlots 8/7 1854, mästerlots 27/6 1862, avsked med pension, 72 rdr, 10/6 1868. Lön= 120 rdr. Bosatt på Tjockö. Rysk silvermedalj 1862 för räddn. av skeppsbrutna. (5/6 1866: 5 rdr i böter för underkända prickar).

Erik Persson Sjöblom, f. 29/9 1814, lotslärling 23/4 1833, styrsedel 12/7 1037, sekundlots 14/8 1856, mästerlots 14/4 1863, avsked med pension 13/12 1869 (genom nervslag otjänstbar). Bosatt på Tjockö. Lön= 120 rdr. Pension= 72 rdr. (13/6 1862: 4 dygns arrest för försummat uppdrag).

Jan Peter Sjöblom, f. 9/12 1821, lotslärling 16/6 1835, styrsedel 13/ 1839, sekundlots 7/7 1857, mästerlots 14/4 1863, lön= 120 rdr. Bosatt på Tjockö.

Johan Peter Persson Westerberg, f. 9/9 1820, lotslärling 16/6 1835, styrsedel 13/6 1839, sekundlots 7/7 1857, Avsked 19/2 1877. Lön= 60 rdr. Bosatt på Tjockö. Rysk silvermedalj 1862 för räddning av skeppsbrutna.

Johan Magnus Westerberg, f. 8/5 1825 (lotsson), lotslärling 11/8 1853 styrsedel 22/5 1854, sekundlots 20/8 1862, mästerlots 21/8 1868, avsked med pension 14/6 1869. Bosatt på Tjockö. 7/2 1865: rysk silvermedalj för bärgning av den åländska postbåten. (6/12 1859: 6 dygns arrest för olovlig avvikelse från lotsplatsen. 26/6 1862: 6 dygns arrest på vatten och bröd för obehörig inblandning och självtagna uppdrag i tjänsten).

Petter Rosenberg, f. 1/9 1834 (lotsson), styrsedel 23/7 1856, sekundlots 20/8 1862, lön= 60 rdr, bosatt på Tjockö. 1857-58 permission för att idka inrikes sjöfart. Se vidare Söderarms lotsplats. (13/6 1862: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning. 5/6 18G6: 5 rdr böter för underkända prickar).

Eric Ersson Berg, f. 7/5 1824 (bonde), lotslärling 23/1 1857, styrsedel 13/6 1857, lön= 50 rdr. Avskedad 2/6 1866 för oförmåga att taga lotsexamen.

Johan Peter Söderlund, f. 13/12 1825 (bonde), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 13/8 1862, sekundlots 30/5 1863. Lön= 60 rdr. Bosatt på Tjockö.

Johan Fredrik Norman, f. 20/3 1841 (lotsson), lotslärling 17/9 1862, styrsedel 16/5 1863, avsked 19/12 1866. Bosatt på Tjockö.

Carl Axel Norberg, f. 26/8 1843, (lotsson), lotslärling 3/12 1863, styrsedel 19/6 1864, avförd 22/9 1868 för oförmåga att ta lotsexamen. Bosatt på Tjockö.

Erik Magnus Söderman, f. 30/1 1840, lotslärling 7/6 1865, styrsedel 2/6 1866.

Johan Eric Norberg, f. 3/12 1839, lotslärling 28/5 1868, lots 19/6 1868. Bonde på Tjockö.

Jan Eric Rosenberg, f. 14/5 1847 (lotsson), lotslärling 28/5 1868, lots 19/6 1868. (30/5 1872: ålagd 50 rdr böter för grundstötning med ålands galeasen OLIVIA samt ersätta skador).

LOTSÅLDERMÄN VID TJOCKÖ LOTSPLATS:

År 1751 hette lotsåldermannen Pähr Pährsson.

År 1766 eller 1769 hette lotsåldermannen Olof Persson, 52 år gammal och hade varit i lotstjänst sedan 1741. Huruvida dessa båda är släkt framgår ej ur rullorna, vilka inte var så detaljerade under 1700-talet.

År 1816 hette lotsåldermannen E.O. Sjöblom.

Pehr Pehrsson Rosenberg, f. 5/8 1797, lotslärling 3/7 1816, sekundlots 28/9 1820, mästerlots 21/5 1832, t.f. lotsålderman (inga datum eller årtal angivna), avsked 10/2 1862. Pension= 90 rdr. Bosatt på Tjockö (3/7 1857: 4 dygns arrest för försummelse i tjänsten).

Johan Söderman, f. 14/10 1811, lotslärling 24/5 1824, sekundlots 18/12 1832, mästerlots 7/7 1857, lotsålderman 13/3 1865, avsked 20/3 1872 Lön= 400 rdr. Bosatt på Tjockö. Rysk silvermedalj 1862 för räddning av skeppsbrutne. (16/7 1861: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning).

Johan Eric Rosenberg, f. 1/11 1823 (lotsson), lotslärling 22/12 1835, styrsedel 22/2 1841, sekundlots 20/8 1862, mästerlots 13/3 1865, befordrad till ålderman (inga datum eller årtal angivna). Bosatt på Tjockö. (13/6 1862: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning

PERSONAL VID TJOCKÖ LOTSPLATS ÅR 1751:

Lotsålderman Pähr Pährsson

Lotsar:
Erich Ersson, Johan Ersson, Olof Pährsson d.ä. Olof Pährsson d.y. Erich Mattsson, Pähr Mattsson,  Erich Pährsson, Olof Jansson, Erich Ersson, Nils Nilsson, Olof Mattsson, Erich Andersson

Utlärda lotsdrängar:
Anders Svensson

Reservlotsdrängar vid Oxhalsen:
Johan Andersson, Anders Pährsson, Anders Jansson, Anders Ersson, Erich Ersson, d.ä. Pähr Ersson

Lotslärlingar: Pähr Pährsson, Pähr Ersson, Pähr Olsson, Pähr Pährsson, Anders Mattsson, Erich Ersson Johan Olsson

PERSONAL VID TJOCKÖ LOTSPLATS 1766 eller 1769:

Lotsålderman Olof Persson, 52 år, Tjockö i tjänst sedan 1741

Lotsar:

Eric Andersson, 56 år, Tjockö, i tjänst sen 1743
Per Olsson, 45 år, Tjockö i tjänst sen 1753
Anders Mattsson, 47 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Per Persson, 49 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Matts Mattsson, 50 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Jan Olsson, 47 år, Tjockö i tjänst sen 1758
Olof Olsson, 45 år, Tjockö i tjänst sen 1760
Eric Ersson d.ä., 35 år, norra Tjockö i tjänst sen 1760
Eric Ersson d.y., 28 år, norra Tjockö i tjänst sen 1760
Per Samuelsson, 29 år, norra Tjockö i tjänst sen 1758
Per Olsson, 38 år, Granhamn i tjänst sen 1758

Extra lotsar:
Eric Andersson, Tjockö, i tjänst sen 1761
Eric Jansson, Tjockö, i tjänst sedan 1761
Per Persson, Tjockö, i tjänst sen 1761
Per Persson 2, Tjockö, i tjänst sen 1761

Utlärda lotsdrängar:
Anders Persson, 37 år, Tjockö, i tjänst sen 1760
Eric Jansson, 32 år, Tjockö, i tjänst sen 1762

Lotslärlingar:
Olof Ersson, 31 år, Tjockö, i tjänst sen 1760
Sven Svensson, 38 år, Tjockö, i tjänst sen 1760
Anders Ersson, 27 år, i tjänst sen 1763
Eric Andersson, 25 år, i tjänst sen 1763
Per Persson, 24 år i tjänst sen 1763
Olof Persson, 21 år i tjänst sen 1763
Mats Mattsson, 20 år, i tjänst sen 1763

PERSONAL VID TJOCKÖ LOTSPLATS 1816:

Lotsålderman: E.O. Sjöblom

Ordinarie lotsar:
E.E. Berg, S.O. Vesterberg, J. E. I-Nyman, P.E. Rosenberg, H.O. Nordberg, O.E. Sjöblom, A.A. Söderberg

Ordinarie lotsdrängar: P.A. Nordman, P.Östedt, E.P. Rosenberg, P.E. Nyman, A.P. Holm, E.P. Söderman

Reservlotsdrängar: J.P. Sjöblom, E.J. Vesterberg, E.E. Berg

Lotslärlingar: E.E. Sjöblom, J.E. Söderman, P.E. Vesterberg, J.J. Nyman, P.P. Rosenberg, J.P. Holm P.P. Nordberg, O. Nordberg