Gränsö Lotsplats

58° 30.934′ N 16° 54.159′ E

Gräntzö i Jonsberg socken

Nedlagd tillsammans med Lindö och Lindöija 1881 och överflyttad till Arkö

Lotsplatsen var belägen på ön Gränsö utanför Vikbolandet och NV om Arkö i Bråvikens yttre, södra del, Segelleden går nu liksom då via Gränsösund mellan Gränsö och fastlandet.

Ur rulla 1736:

Lotsålderman Lars Månsson, 36 år i tjänst 1734
Lots Jöns Nilsson, 52 år i tjänst 1709
Lots Swen Åkesson, 44 år i tjänst 1725
Lots Nils Jönsson, 29 år i tjänst 1734
Lotsdräng Henning Larsson och Åke Åkesson båda i tjänst 1734
Lotslärling Pehr Ersson

Ur rulla 1766:
Lotsålderman Lars Månsson, 69 år i tjänst 1733
Lots:
Jon Jonsson, 62 år i tjänst 1738
Anders Larsson, 37 år i tjänst 1740
Nils Svensson, 41 år i tjänst 1748
Utlärd lotsdräng:
Måns Mattsson, 41 år i tjänst 1750
Åke Svensson, 48 år i tjänst 1743
Åke Åkesson, 29 år i tjänst 1752
Nils Svensson, 34 år i tjänst 1752
Lotslärling:
Nils Jonsson, 34 år i tjänst 1752
Rear Åkesson, 25 år i tjänst 1758
Jon Jonsson, 25 år i tjänst 1758
Rear Olsson, 23 år i tjänst 1760

Ur rulla 1774:
Lotsålderman Anders Larsson Sjöberg, 43 år
Ord lots Jonas Jönsson Westerberg, 66 år
Nils Svensson Gräntzelius, 46 år
Åke svensson Gräntzelius, 51 år
Utlärd lotsdräng, Måns Mattsson Björström, 45 år
Åke Åkesson Härström, 35 år
Jon Jonsson Westerberg, 31 år
Rear Olsson Kjellgren, 28 år
Sven Åkesson Gräntzelius, 22 år
Rear Åkesson Österman, 32 år
Lotslärlingar:? Jonsson Westerberg, 20 år, Pehr Åkesson 20 år samt Jöns Åkesson och Nils Olofsson

Ur Rulla 1817:
Lotsålderman S S-n Gräntzelius
Ord lots:
O. J-n Vesterberg
N. O-n Lindström
Ord lotsdräng:
O. R-n Kilgren
N. O-n Vesterberg
O.N. Björnström
Reservlotsdräng: O. S-n Gräntzelius
Lotslärlingar O. N-n Lindström och N. N-n Lindström

I samband med lotsplatsvisitationen 1817 klagade Gränsö lotsarna över att när de lotsar till Norrköping och ankrar måste de kvarstanna ombord enligt order från tullen innan visitationen är gjord. Detta kan dra ut på tiden; 2-3 dagar.

Nedanstående ur Reglemente för Lotswerket 1799:

Under lotsuppsyningsmannen för Norrköpings fördelning lyder Gränsö lotsplats med 1 lotsålderman, 2 ord lotsar, 3 utlärda ord lotsdrängar 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar.

Ur 1820 års förteckning: 1 Lotsålderman, 2 mästerlotsar, 4 secundlotsar och 2 lotslärlingar. Under denna plats höra även Lindö och K Lindöija. Lots uppassa vid Gräntsö uti all lotsning ha Gräntsö lotsar fyra börder och vardera av de andra lotsgårdarna tvenne börder.
Lotsning: Till Norrköping, Ramshäll, Pampus, Oxelösund, Nävekvarn, Söderköping, Barösund vid Kettilö sjöss eller från sjön till Gränsö, Sandviken.

Ur reglemente 1863:
Lotsningsområde Frän Gränsö till Oxelösund respektive Nävökvarn Sandviken, Pampus, Norrköping Mem, Kettil, till Sjöss eller från sjön vid Arkö plus Stegeborg.

Ur reglemente 1868: Lotsuppassa på platsen och möta fartyg i sundet.

1877 flyttades uppassningshuset på Gränsö till Mjölnarsudde (Arkö)