Kristianopel Lotsplats

56° 15.397′ N 16° 2.627′ E

Kristianopel inrättades ca 1697 och indrogs 1 oktober 1912.

Tillhörde Södra lotsdistriktet Carlskrona fördelning fram till 1881, därefter Kalmar fördelning.

Enligt Stadgarna 1697: Lotsarne i Christianopel skall lotsa norrut till Bergqvara och söderut till Torhamn och Hästholmarna.

1697 hade lotsplatsen 1 lots och 2 lotsdrängar

Ur rulla 1736: Lots Swen Leijon 42 år

Ur 1744 års rulla

Lotsar: Hans Andersson och Oluf Truedsson Lilja
Lotsdräng: Pär Svensson

Reglemente för Lotswerket 1799: Under lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Christianopels lotsplats med 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under Lotsålderman på Långören. Lotsningsområde Lotsarna uppassa på Milsten en åttondels mil från hamnen, emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss och till Bergkvara, till Breavik, till Orranäs.

Ur 1817 års rulla: Lotslärling J. Berggren

Enligt 1820 års reglemente 1 secund lots och 1 lärling. Lotsuppassningen i Köpingen och möta utanför grunden.  Lotsa till Bergkvara, Breavik, Orranäs

Reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Christianopel till Bergkvara respektive Breavik, Långören, till Sjöss eller från sjön

Lotsar

lotsar
efternamnefternamn 2förnamn 1förnamn 2Föddantagen i lotsverketAvsked
LeijonSwen16941736
anderssonhans1744
truedssonliljaoluf1744
svenssonpär1744
berggrenJ1817
petterssonmårten17941821
Mårtenssonjohanpetter18221834
Mårtenssonanderswirgilius18371846
johanssonsjöholmsvenpeter185018721912
moringkarlpeter18621889
Utdrag ur:
”Rulla på Lotsarna inom Carlskrona Fördelning 1846”
(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm.
Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50)

Christianopels Lotsplats

Mäster Lots Mårten Pettersson
Födelse: 1794. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1821 8/2.
Uppförande: hjelplig. Tjenstbarhet: oduglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 49
Gift. Barn: Joh. Petter 1822, Anders Wirgilius 1837
Mårten Pettersson har till följd af åsamkad sjuklighet blifvit oduglig i tjensten, är dessutom fallen för starka drycker. Hustrun har fordom varit stark och arbetsam, men är nu mera slarfaktig och begiven på fylleri.

Lots Lärling Joh. Pett. Mårtensson
Födelse: 1822. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1834 28/6
Uppförande: förbättradt. Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 14
Ogift. Har erhållet förordnande att biträda Mästerlotstjensten i faderns ställe, är rask och gifver godt hopp om sig.

Lots Lärling Anders Wirgil Mårtensson
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1846 31/7
Uppförande: godt. Tjenstbarhet: obefaren
Ogift

Utdrag ur: “Kunskaps Rulla öfver Lotsarne inom Carlskrona Lotsfördelning 1850-55.”
(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm. Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50)

Christianopels Lotsplats

Mårten Pettersson
Födelse: 1794. Lotslärling: -. Secundlots 1821 8/2. Mästerlots 1832
Skicklighet i tjänsten: dd. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: c
Gift/ogift: Gdf. Barn minderåriga: -, öfver 12 år: 3.

Joh. Pett. Mårtensson
Födelse: 1822 19/2. Lotslärling: 1834 28/6
Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: c
Ekonomiska omständigheter: b
Gift/ogift: Ga.

Anders Wirgil Mårtensson
Lotslärling: 1831 31/7.
Skicklighet i tjänsten: b. Uppförande: b
Son till Mästerlotsman