Rösö Lotsplats

Rösö Lotsplats

Tillkom som tillfällig lotsplats 1897 och lades ner 31 dec 1902.
Den 8 oktober 1902 i UFS notis ”Den år 1897 vid Rösö i norra delen av Bohuslän tills vidare anordnade lotsplatsen skall med utgången av innevarande år indragas.”

Lotsningar
1898= 34
1899= 20
1900= 17