Dalarö Lotsplats

Ur Minnesalbum 1914-1924

Belägen i Dalarö municipalsamhälle, Stockholms län, i södra infartsleden till Stockholm, omkring halvvägs mellan Landsort och Stockholm. Ombytesstation.

Gammal lotsplats. Enligt jordeboken den 30 maj 1826 fanns vid Dalarö: 1 lotsålderman, 18 mästerlotsar,18 lotslärlingar

Åt samtliga av dessa voro tomter upplåtna mot en årlig avgift av 3 riksdaler banco, vilken avgift utgick av influtna lotsmedel. Bland namnförteckningen återfinnas bekanta, ännu kvarvarande namn: Öhman, Öberg, Holmberg, Eklund, Berg, Dahlström, Lind, Nyman, Edman o.s.v.