Dalarö Lotsplats

Lotshuset byggdes 1891 i Schweizerstil. 1931 byggdes det om. 1965 fanns här en överlots 19 lotsar 5 båtmän och en städerska. Till lotsplatsen hörde en brygga samt tre lotsbåtar

FÖRTECKNING ÖVER DALARÖLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING FR.O.M. NÄR DE ANTOGS TILL LOTSLÄRLING. Följande är utdrag från rullor.

I denna förteckning är lotsåldermän, överlotsar och lotsplatschefer undantagna.

Anders Peter Dahlström, f. 1/2 1797, lotslärling 1805, sekund­ lots 28/9 1820, mästerlots 11/9 1845, avsked med pension 26/3 1864. Boende i Dalarö

Alexander Dahlgren, f. 11/12 1897, lotslärling 6/8 1810, sekund­ lots 9/7 1821, mästerlots 23/8 1849, avsked 1863. Boende i Dalarö

Anders Gustaf Lindbom, f. 18/9 1802, lotslärling 6/8 1810, sekund­ lots 9/7 1821, mästerlots 29/7 1850, avsked med pension 20/10 1862. Bosatt på Jutholmen.
(1/8 1846: 4 dygns arrest på vatten och bröd för vårdslöshet).

Lars Petrus Sundin, f. 4/10 1805, lotslärling 16/10 1815, sekund­ lots 21/5 1832, mästerlots 8/7 1854, avsked med pension 5/3 1862. Bosatt på Jutholmen. (3/10 1837: 4 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med galeasen VANDRINGSMAN).

Carl Eric Alexandersson, f. 9/9 1808, lotslärling 17/8 1818, styrsedel 6/7 1824, sek.-lots 6/10 1837, mästerlots 14/8 1856, avsked med pension 13/3 1865. Bosatt på Jutholmen. (5/6 1858: 1 mån. cellfängelse för grundstötning med norska briggen LOVISA AUGUSTA d. 11/5 1857. 16/10 1863: 5 rdr böter för försummad prickning)

Carl Eric Törnros, f. 21/8 1808, lotslärling 3/9 1819, styrsedel 6/1 1824, sek.-lots 10/7 1838, mästerlots 7/7 1857, den 14/11 1862: vådligen omkommen under segling med båt. Bosatt i Dalarö
(Bötfälld 2 ggr för brott mot §127 i lotsregl.).

Anders Gustaf Eklund, f. 13/1 1810, lotslärling 9/9 1821, styrsedel 15/6 1837, sek.-lots 1/9 1840, mästerlots 7/7 1857, död 5/6 1862. Bosatt i Dalarö.

Johan Gustaf Engel, f. 11/4 1815, lotslärling 15/1 1829, styrsedel 8/5 1832, sek.-lots 27/8 1841, mästerlots 30/8 1861, avsked med pension 15/1 1870. Bosatt på Jutholmen.
(2/11 1853: 6 dygns arrest för olydnad i tjänsten. 11/8 1864: 5 rdr böter för underkända prickar. 7/8 1866: 4 mån. fängelse för grundstötning med engelska s/s FOREST 10/10 1865

Carl Anders Dahlgren, f. 28/7 1815, lotslärling 6/5 1830, styrsedel 8/5 1832, sek.-lots 16/2 1844, mästerlots 30/8 1861, av-. sked med pension 4/11 1867 (Utstruken för fylleri, åter antagen har svår bråckskada). Bosatt i Dalarö. (11/7 1860: 5 rdr böter för brott mot §129, lotsregl. 19/8 1864: 5 rdr böter för underkända prickar. 10/10 1866: 4 dygns arrest för fylleri)

Carl Fredrik Löfström, f. 14/2 1819, (lotsson), lotslärling 12/12 1834, styrsedel 20/7 1840, sek.-lots 12/6 1846, mästerlots 27/6 1862, död 1/3 1870. Bosatt i Dalarö.

Gabriel Theodor Eklund, f. 23/1 1836, lotslärling 14/7 1849, styrsedel 1/9 1852, sek.-lots 9/8 1855, mästerlots 14/4 1863, död 2/6 1864. Bosatt i Dalarö.

Gabriel Gustaf Halmberg, f. 10/12 1835 (lotsson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 17/2 1857, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 14/4 1863, avsked med pension 27/1 1891. Bosatt på Jutholmen. (10/12 1856: 4 dygns arrest för ohörsamhet och försummelse i tjänsten. 10/2 1862: 6 dygns arrest för att han åtagit sig lotsning av s/s BLEKINGE under mörker och tjocka samt fastnat på Söderhäll. 4/7 1863: 10 rdr böter för fylleri och oljud. 13/10 1865: 4 dygn på vatten och bröd för ohörsamhet mot förman och fylleri i tjänsten. 1864: 5 rdr böter för underkändprickar).

Carl Johan Berg, f. 4/10 1834 (lotsson), lotslärling 23/7 1856, styrsedel 17/2 1857, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 14/4 1863, avsked 10/12 1866 för obotlig sjukdom, krympling. Bosatt i Dalarö. (1864: 5 rdr böter för fylleri i Dalarö gästgivargård).

Gustaf Herman Lundholm, f. 7/5 1826 (lotsson), lotslärling 16/2 1857, styrsedel 17/2 1857, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 13/3 1865. Bosatt på Jutholmen. (11/7 1863: 10 rdr böter för fylleri och oljud. 30/9 1869: 200 rdr böter för tjänstefel och vållande till briggen ALBERT FRIEDRIKS grundstötning 12/6 1863: 100 rdr böter för grundstötning med briggen ELEONOR).

Herman Axel Berg, f. 19/3 1842 (lotsson), lotslärling 1/7 1851, styrsedel 19/6 1860, sek.-lots 29/7 1861, mästerlots 29/6 1867. Bosatt i Dalarö. (13/8 1862: 6 dygns vaktarrest för slagsmål och oljud i och omkring vaktrummet i Dalarö. 22/9 1868: 4 dygns arrest för fylleri i tjänsten).

Per August Eklund, f. 24/9 1841 (lotsson), lotslärling 1/7 1851, styrsedel 8/8 1861, sek.-lots 4/8 1862, mästerlots 13/3 1865. Bosatt i Dalarö.

Carl Gustaf Engel, f. 25/9 1842 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 23/6 1859, sek.-lots 4/8 1862, mästerlots 13/3 1865. Bosatt i Dalarö.

Carl Fredrik Jansson, f. 12/2 1843 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 14/6 1860, avskedad 4/12 1865 för begivenhet på starka drycker och oförmåga att undergå lotsexamen. Bosatt i Dalarö.

Carl Johan Öman, f. 17/9 1843 (fader: tulljaktbåtsman), lotslärling 8/6 1857, styrsedel 22/7 1861, sek.-lots 8/5 1863, avsked 10/5 1872. Bosatt på Jutholmen. (23/7 1866: 4 dygns vaktarrest för fylleri. 11/9 1866: 4 dygns arrest på vatten och bröd för fylleri i tjänsten)

Pehr August Dahlström, f. 3/6 1834 (lotsson), lotslärling 22/7 1861, styrsedel samma dato, sek.-lots 4/8 1862, död 19/1 1870. Bosatt i Dalarö. (2/11 1864: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten. 20/12 1864: 10 rdr böter för dito).

Ernst Ludvig Sundin, f. 17/3 1842 (lotsson), lotslärling 22/7 1861, styrsedel samma dag, sek.-lots 4/8 1862, mästerlots 29/11 1867, död 21/4 1886. Bosatt på Jutholmen.

Carl Vilhelm Söderholm, f. 14/8 1847, lotslärling 14/7 1860, bosatt i Dalarö, avsked 6/5 1864 såsom till lots olämplig.

Ernst Gustaf Carlsson, f. 18/6 1835 (sjöman), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 5/8 1862, sek.-lots 20/6 1864, mästerlots 9/3 1870. Bosatt på Jutholmen.

Frans Ludvig Öman, f. 30/1 1843 (sjöman), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 7/7 1864, sek.-lots 29/6 1866, mästerlots 21/12 1881. Bosatt i Dalarö. (8/11 1873: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten).

Johan Albert Sjögren, f. 9/2 1844 (sjöman), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 30/4 1863, sek.-lots 14/8 1865, mästerlots 21/12 1881. Bosatt i Dalarö.

Gustaf Robert Eklund, f. 31/1 1826 (lotsson), lotslärling 14/3 1863, avsked 4/1 1869 på egen begäran. Bosatt i Dalarö. (27/4 1866: 10 rdr böter för fylleri i tjänsten. 22/9 1868: 4 dygn på vatten och bröd för fylleri i tjänsten).

Carl Erik Sundberg, f. 13/7 1846 (fiskarson), lotslärling 7/6 1865, avsked 9/5 1866 för bristande håg. Bosatt i Dalarö.

Jan Gustaf Jansson, f. 14/2 1848, lotslärling 13/6 1865, styrsedel 31/7 1867, transport till Huvudskär.

Anders August Österberg, f. 3/9 1837 (sjöman), lotslärling 31/1 1866, styrsedel 24/7 1866, sek.-lots 31/5 1867, död 6/7 1882. (24/11 1866: 2 mån. fängelse för grundstötning med preussiska s/s TILZIT).

Carl Gustaf Dahlström, f. 30/10 1849 (tullvaktmästarson), lotslärling 29/6 1866, sek.-lots 16/6 1869, lots 29/6 1872, mästerlots 31/12 1888.

Gustaf Oscar Carlsson, f. 18/10 1850, lotslärling 29/6 1866.

Johan Gustaf Dahlgren, f. 25/7 1840, lotslärling 3/6 1870, styrsedel samma dag, lots 21/6 1871, mästerlots 20/11 1888.

Johan Alexander Westerberg, f. 19/6 1864, lotslärling 6/10 1884, styrsedel 30/6 1885.

Carl Amandus Wahlström , f 18/8 1859, lotslärling 14/10 1884, styrsedel 5/9 1888.

Bernhard Waldemar Sundin, f. 19/4 1871, lotslärling 14/8 1886, permission 12/9 1888-27/9 1889-1/6 1890.

Carl Gustaf Halmberg, f. 17/9 1866, lotslärling 5/11 1888, tjänstledig 20/9 1819 – 27/2 1890.

William Hugo Öhman, f. 13/12 1870, lotslärling 25/9 1890, tjänstledig 1 år fr.o.m. 17/5 1892.

PERSONAL VID DALARÖ LOTSPLATS 1751

Överålderman: Georg Gagge.

Lotsar:
Lars Olofsson, Jutholmen        Anders Ersson, Jutholmen
Erich Michelsson, Dalarö         Pähr Jacobsson, Dalarö
Hans Hansson, Dalarö             Johan Larsson, Jutholmen
Hans Håkansson, Jutholmen   Johan Henriksson, Dalarö
Olof Mattsson, Jutholmen       Erich Mattsson, Jutholmen
Erich Ersson, Jutholmen           Matts Mattsson, Dalarö
Olof Jansson, Dalarö                Johan Pährsson, Dalarö
Gabriel Mattsson, Dalarö        Olof Olsson Björn, Jutholmen
Lars Andersson, Dalarö            Gabriel Gabrielsson, Dalarö
Olof Olofsson, Jutholmen        Gabriel Jansson, Jutholmen

Utlärda lotsdrängar:                 Lotslärlingar:
Johan Johansson, Dalarö         Matts Andersson, Jutholmen
Anders Johansson, Dalarö      Friedrik Thomsson, Jutholmen
Olof Jansson, Jutholmen          Lars Nilsson Björn, Jutholmen
Carl Hansson, Jutholmen         Pähr Jansson, Jutholmen
Jan Jacobsson, Jutholmen       Anders Larsson, Dalarö
Pähr Jansson, Jutholmen         Gabriel Nilsson, Jutholmen
Jan Ersson d.ä., Jutholmen      Adrian Engel, Dalarö
Peter Jacobsson, Jutholmen   Erich Gabrielsson, Dalarö
Jan Ersson, Dalarö                   Jacob Pährsson, Dalarö
Jan Olofsson, Dalarö                                          
Gabriel Ersson, Dalarö
Pähr Jansson, Jutholmen        
Johan Pährsson, Dalarö
Jacob Ersson, Jutholmen        
Olof Pährsson, Jutholmen
Erich Larsson, Jutholmen        
Matts Ersson, Dalarö
Gabriel Pährsson, Jutholmen 
Johan Olsson, Jutholmen

PERSONAL VID DALARÖ LOTSPLATS 1766                                                          

Överålderman Georg Gagge, 65 år, bosatt i Dalarö.              

Lotsar:                                                                    
Olof Johansson, 68 år, Jutholmen i tjänst sedan 1716
Eric Ersson, 56 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1725
Gabriel Mattsson, 68 år, Dalarö, i tjänst sedan 1712
Lars Andersson, 67 år, Dalarö, i tjänst sedan 1719
Johan Hindrichsson, 68 år, Dalarö, i tjänst sedan 1721
Eric Mattsson, 64 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1721
Matts Mattsson, 64 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1721
Gabriel Gabrielsson, 52 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1730
Gabriel Jansson, 52 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1734
Anders Jansson, 51 år Jutholmen, i tjänst sedan 1734
Olof Johansson Holm, 48 år, Jutholmen i tjänst sedan 1735
Carl Hansson, 44 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1734
Johan Persson, 41 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1740
Peter Lamm, 43 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1740
Johan Carlsson, 50 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1743
Jan Ersson, 59 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1743
Eric Larsson, 43 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1740
Matts Persson, Dalarö, 40 år, i tjänst sedan 1743

Utlärda Lotsdrängar:       
Gabriel Persson, 42 år, Dalarö, i tjänst sedan 1743
Jan Olsson, 42 år, Dalarö, i tjänst sedan 1744
Fredrik Thorsson, 36 år, Dalarö, i tjänst sedan 1744
Jan Jansson, 34 år, Dalarö i tjänst sedan 1750
Eric Gabrielsson, 38 år, Dalarö, i tjänst sedan 1746
Anders Larsson, 35 år, Dalarö, i tjänst sedan 1746
Matts Andersson, 34 år, Dalarö, i tjänst sedan 1744
Jan Persson, 27 år, Dalarö, i tjänst sedan 1749
Gabriel Ersson, 34 år, Stockholm, i tjänst sedan 1751
Johan Persson, 31 år, Dalarö, i tjänst sedan 1751
Isac Larsson, 36 år, Dalarö, i tjänst sedan 1732
?? Larsson, 31 år, Dalarö i tjänst sedan 1752
Gabriel Jansson, 33 år, Dalarö, i tjänst sedan 1752
Gabriel Hansson, 29 år, Dalarö, i tjänst sedan 1752
Olof Ersson, 22 år, Dalarö i tjänst sedan 1755
Eric Larsson, 26 år, Dalarö, i tjänst sedan 1757
Per Andersson, 25 år, Dalarö, i tjänst sedan 1757
Johan Ersson, 23 år, Dalarö i tjänst sedan 1758
Olof Olofsson, 24 år, Dalarö, i tjänst sedan 1760
Eric Mattsson, 23 år, Dalarö, i tjänst sedan 1758
Gabriel Persson, 27 år, Dalarö i tjänst sedan 1757
Eric Johansson, 28 år, Dalarö i tjänst sedan 1758

Lotslärlingar:                             
Eric Mattsson, 23 år, Dalarö i tjänst sedan 1755
Wilhelm Thomson, 27 år, Dalarö i tjänst sedan 1756
Eric Johansson, 22 år, Dalarö, i tjänst sedan 1758
Lars Jansson, 22 år, Dalarö, i tjänst sedan 1758
Anders Mattsson, 20 år, Dalarö, i tjänst sedan 1759
Anders Jansson, 23 år, Dalarö, i tjänst sedan 1760
Johan Hansson, 23 år, Dalarö, i tjänst sedan 1762
Magnus Nyman, 17 år, Dalarö, i tjänst sedan 1762
Gabriel Gabrielsson, 18 år, Dalarö, i tjänst sedan 1764

PERSONAL VID DALARÖ LOTSPLATS ÅR 1817

Lotsålderman Johan Petter Ammilon

Ordinarie Lots
M. Ryman         G. o.-n Holm
P. G.-n Holm    O. J.-n Lundholm
E. N.-n Öberg   J. G.-n Nordström
E. Lundbom      A. A.-n Dalström
J. E.-n Hedman M. Alexandersson                                              
G. I.-n Frisk       G.-n Nordström                                                   
J. Holm P. Törnros
E. Andersson    P. Eklund
D. Sundin          And. Matsson

Secundlots

E. J.-n Berg       O. G.-n Holmström
A. Hedman       C. Rydman
J. Engel             C. Alexandersson
J. o.-n Lind        G. Eklund
C. Andersson    A. Alexandersson

Ord. Lotsdräng

G. Holm             A. Dalgren
J. Eklund           J. o.-n Sundholm
C. Öman            G. G.-n Holmberg
L. Löfström      G. A.-n Holmberg                      
J. Söderberg     C. Lindbom

Reservlotsdräng:
A. Dalström     F. Frisk
C.G. Holm         Corn. Öberg
J.A. Edman

Lotslärlingar:

C.A. Frisk           C.O. Sundin
C. Lönnholm    J. Törnros
A. Dalgren        A.G. Lindbom
C.P. Ström        H.G. Eklund  
A.P. Törnros    N.G. Andersson
August Lilja      J.G. Törnros
J.D. Lindbom    L.P. Sundin
G.O. Nyman     J.F. Frisk
J. Gabrielsson  J.P. Berg
P.O. Ryberg