Dalarö Lotsplats

59° 07.785′ N 18° 24.369′ E

Fotografier Dalarö Lotsar

Lotsplatsen inrättades ungefär 1610 och nedlades 31 dec 1984

Enligt kyrkoböcker bodde lotsar här i trakten 1688 men lotsar har funnits sen långt tidigare. Under 1500 talet utfärdades flera kungliga brev för lotsning av fartyg tillhörande svenska kronan eller förande kungens gods i Stockholms skärgård och de som utförde lotsningarna kallades ledsagare eller styremän. Så ofta som svenska flottan passerade Dalarö under 1500 talet har det helt visst funnits lotsar sen den tiden. Benämningen lots kom till i förordningen efter 1660 då lotsväsendet organiserades och blev ordinarie lotsplats 1696 när Lotsväsendet under amiralitetskollegiet bildades för första gången.

Den första till namnet kände lotsen i Dalarö vara Peter Nilsson som fick ön Edesö av kung Karl IX den 20 maj 1610 för att han skulle lotsa kungens skepp. Från den ungefär tiden kan man räkna Dalarö som officiell lotsplats eller plats där man kunde få ombord en person som kände till farlederna. Lotsarna vid Dalarö lotsstation bodde inte enbart i Dalarö utan en del bodde på öarna i närheten såsom Mickelsland, Jutholmen, Edesö m.fl. Det första uppassningshuset byggdes på Jutholmen 1676 där lotsarna höll vakt. Exakt datum för lotsplatsens inrättande är som sagts inte helt klar men den upphörde som egen lotsplats 31 dec 1984 då lotsarna omstationerades till Stockholm.

Lotshuset byggdes 1891 i Schweizerstil. 1931 byggdes det om. 1965 fanns här en överlots 19 lotsar 5 båtmän och en städerska. Till lotsplatsen hörde en brygga samt tre lotsbåtar

FÖRTECKNING ÖVER DALARÖLOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING FR.O.M. NÄR DE ANTOGS TILL LOTSLÄRLING. Följande är utdrag från rullor.

I denna förteckning är lotsåldermän, överlotsar och lotsplatschefer undantagna.

Anders Peter Dahlström, f. 1/2 1797, lotslärling 1805, sekund­ lots 28/9 1820, mästerlots 11/9 1845, avsked med pension 26/3 1864. Boende i Dalarö

Alexander Dahlgren, f. 11/12 1897, lotslärling 6/8 1810, sekund­ lots 9/7 1821, mästerlots 23/8 1849, avsked 1863. Boende i Dalarö

Anders Gustaf Lindbom, f. 18/9 1802, lotslärling 6/8 1810, sekund­ lots 9/7 1821, mästerlots 29/7 1850, avsked med pension 20/10 1862. Bosatt på Jutholmen.
(1/8 1846: 4 dygns arrest på vatten och bröd för vårdslöshet).

Lars Petrus Sundin, f. 4/10 1805, lotslärling 16/10 1815, sekund­ lots 21/5 1832, mästerlots 8/7 1854, avsked med pension 5/3 1862. Bosatt på Jutholmen. (3/10 1837: 4 dygns arrest på vatten och bröd för grundstötning med galeasen VANDRINGSMAN).

Carl Eric Alexandersson, f. 9/9 1808, lotslärling 17/8 1818, styrsedel 6/7 1824, sek.-lots 6/10 1837, mästerlots 14/8 1856, avsked med pension 13/3 1865. Bosatt på Jutholmen. (5/6 1858: 1 mån. cellfängelse för grundstötning med norska briggen LOVISA AUGUSTA d. 11/5 1857. 16/10 1863: 5 rdr böter för försummad prickning)

Carl Eric Törnros, f. 21/8 1808, lotslärling 3/9 1819, styrsedel 6/1 1824, sek.-lots 10/7 1838, mästerlots 7/7 1857, den 14/11 1862: vådligen omkommen under segling med båt. Bosatt i Dalarö
(Bötfälld 2 ggr för brott mot §127 i lotsregl.).

Anders Gustaf Eklund, f. 13/1 1810, lotslärling 9/9 1821, styrsedel 15/6 1837, sek.-lots 1/9 1840, mästerlots 7/7 1857, död 5/6 1862. Bosatt i Dalarö.

Johan Gustaf Engel, f. 11/4 1815, lotslärling 15/1 1829, styrsedel 8/5 1832, sek.-lots 27/8 1841, mästerlots 30/8 1861, avsked med pension 15/1 1870. Bosatt på Jutholmen.
(2/11 1853: 6 dygns arrest för olydnad i tjänsten. 11/8 1864: 5 rdr böter för underkända prickar. 7/8 1866: 4 mån. fängelse för grundstötning med engelska s/s FOREST 10/10 1865

Carl Anders Dahlgren, f. 28/7 1815, lotslärling 6/5 1830, styrsedel 8/5 1832, sek.-lots 16/2 1844, mästerlots 30/8 1861, av-. sked med pension 4/11 1867 (Utstruken för fylleri, åter antagen har svår bråckskada). Bosatt i Dalarö. (11/7 1860: 5 rdr böter för brott mot §129, lotsregl. 19/8 1864: 5 rdr böter för underkända prickar. 10/10 1866: 4 dygns arrest för fylleri)

Carl Fredrik Löfström, f. 14/2 1819, (lotsson), lotslärling 12/12 1834, styrsedel 20/7 1840, sek.-lots 12/6 1846, mästerlots 27/6 1862, död 1/3 1870. Bosatt i Dalarö.

Gabriel Theodor Eklund, f. 23/1 1836, lotslärling 14/7 1849, styrsedel 1/9 1852, sek.-lots 9/8 1855, mästerlots 14/4 1863, död 2/6 1864. Bosatt i Dalarö.

Gabriel Gustaf Halmberg, f. 10/12 1835 (lotsson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 17/2 1857, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 14/4 1863, avsked med pension 27/1 1891. Bosatt på Jutholmen. (10/12 1856: 4 dygns arrest för ohörsamhet och försummelse i tjänsten. 10/2 1862: 6 dygns arrest för att han åtagit sig lotsning av s/s BLEKINGE under mörker och tjocka samt fastnat på Söderhäll. 4/7 1863: 10 rdr böter för fylleri och oljud. 13/10 1865: 4 dygn på vatten och bröd för ohörsamhet mot förman och fylleri i tjänsten. 1864: 5 rdr böter för underkändprickar).

Carl Johan Berg, f. 4/10 1834 (lotsson), lotslärling 23/7 1856, styrsedel 17/2 1857, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 14/4 1863, avsked 10/12 1866 för obotlig sjukdom, krympling. Bosatt i Dalarö. (1864: 5 rdr böter för fylleri i Dalarö gästgivargård).

Gustaf Herman Lundholm, f. 7/5 1826 (lotsson), lotslärling 16/2 1857, styrsedel 17/2 1857, sek.-lots 7/7 1857, mästerlots 13/3 1865. Bosatt på Jutholmen. (11/7 1863: 10 rdr böter för fylleri och oljud. 30/9 1869: 200 rdr böter för tjänstefel och vållande till briggen ALBERT FRIEDRIKS grundstötning 12/6 1863: 100 rdr böter för grundstötning med briggen ELEONOR).

Herman Axel Berg, f. 19/3 1842 (lotsson), lotslärling 1/7 1851, styrsedel 19/6 1860, sek.-lots 29/7 1861, mästerlots 29/6 1867. Bosatt i Dalarö. (13/8 1862: 6 dygns vaktarrest för slagsmål och oljud i och omkring vaktrummet i Dalarö. 22/9 1868: 4 dygns arrest för fylleri i tjänsten).

Per August Eklund, f. 24/9 1841 (lotsson), lotslärling 1/7 1851, styrsedel 8/8 1861, sek.-lots 4/8 1862, mästerlots 13/3 1865. Bosatt i Dalarö.

Carl Gustaf Engel, f. 25/9 1842 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 23/6 1859, sek.-lots 4/8 1862, mästerlots 13/3 1865. Bosatt i Dalarö.

Carl Fredrik Jansson, f. 12/2 1843 (lotsson), lotslärling 1/7 1854, styrsedel 14/6 1860, avskedad 4/12 1865 för begivenhet på starka drycker och oförmåga att undergå lotsexamen. Bosatt i Dalarö.

Carl Johan Öman, f. 17/9 1843 (fader: tulljaktbåtsman), lotslärling 8/6 1857, styrsedel 22/7 1861, sek.-lots 8/5 1863, avsked 10/5 1872. Bosatt på Jutholmen. (23/7 1866: 4 dygns vaktarrest för fylleri. 11/9 1866: 4 dygns arrest på vatten och bröd för fylleri i tjänsten)

Pehr August Dahlström, f. 3/6 1834 (lotsson), lotslärling 22/7 1861, styrsedel samma dato, sek.-lots 4/8 1862, död 19/1 1870. Bosatt i Dalarö. (2/11 1864: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten. 20/12 1864: 10 rdr böter för dito).

Ernst Ludvig Sundin, f. 17/3 1842 (lotsson), lotslärling 22/7 1861, styrsedel samma dag, sek.-lots 4/8 1862, mästerlots 29/11 1867, död 21/4 1886. Bosatt på Jutholmen.

Carl Vilhelm Söderholm, f. 14/8 1847, lotslärling 14/7 1860, bosatt i Dalarö, avsked 6/5 1864 såsom till lots olämplig.

Ernst Gustaf Carlsson, f. 18/6 1835 (sjöman), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 5/8 1862, sek.-lots 20/6 1864, mästerlots 9/3 1870. Bosatt på Jutholmen.

Frans Ludvig Öman, f. 30/1 1843 (sjöman), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 7/7 1864, sek.-lots 29/6 1866, mästerlots 21/12 1881. Bosatt i Dalarö. (8/11 1873: 4 dygns vaktarrest för fylleri i tjänsten).

Johan Albert Sjögren, f. 9/2 1844 (sjöman), lotslärling 27/6 1862, styrsedel 30/4 1863, sek.-lots 14/8 1865, mästerlots 21/12 1881. Bosatt i Dalarö.

Gustaf Robert Eklund, f. 31/1 1826 (lotsson), lotslärling 14/3 1863, avsked 4/1 1869 på egen begäran. Bosatt i Dalarö. (27/4 1866: 10 rdr böter för fylleri i tjänsten. 22/9 1868: 4 dygn på vatten och bröd för fylleri i tjänsten).

Carl Erik Sundberg, f. 13/7 1846 (fiskarson), lotslärling 7/6 1865, avsked 9/5 1866 för bristande håg. Bosatt i Dalarö.

Jan Gustaf Jansson, f. 14/2 1848, lotslärling 13/6 1865, styrsedel 31/7 1867, transport till Huvudskär.

Anders August Österberg, f. 3/9 1837 (sjöman), lotslärling 31/1 1866, styrsedel 24/7 1866, sek.-lots 31/5 1867, död 6/7 1882. (24/11 1866: 2 mån. fängelse för grundstötning med preussiska s/s TILZIT).

Carl Gustaf Dahlström, f. 30/10 1849 (tullvaktmästarson), lotslärling 29/6 1866, sek.-lots 16/6 1869, lots 29/6 1872, mästerlots 31/12 1888.

Gustaf Oscar Carlsson, f. 18/10 1850, lotslärling 29/6 1866.

Johan Gustaf Dahlgren, f. 25/7 1840, lotslärling 3/6 1870, styrsedel samma dag, lots 21/6 1871, mästerlots 20/11 1888.

Johan Alexander Westerberg, f. 19/6 1864, lotslärling 6/10 1884, styrsedel 30/6 1885.

Carl Amandus Wahlström , f 18/8 1859, lotslärling 14/10 1884, styrsedel 5/9 1888.

Bernhard Waldemar Sundin, f. 19/4 1871, lotslärling 14/8 1886, permission 12/9 1888-27/9 1889-1/6 1890.

Carl Gustaf Halmberg, f. 17/9 1866, lotslärling 5/11 1888, tjänstledig 20/9 1819 – 27/2 1890.

William Hugo Öhman, f. 13/12 1870, lotslärling 25/9 1890, tjänstledig 1 år fr.o.m. 17/5 1892.

PERSONAL VID DALARÖ LOTSPLATS 1751

Överålderman: Georg Gagge.

Lotsar:
Lars Olofsson, Jutholmen        Anders Ersson, Jutholmen
Erich Michelsson, Dalarö         Pähr Jacobsson, Dalarö
Hans Hansson, Dalarö             Johan Larsson, Jutholmen
Hans Håkansson, Jutholmen   Johan Henriksson, Dalarö
Olof Mattsson, Jutholmen       Erich Mattsson, Jutholmen
Erich Ersson, Jutholmen           Matts Mattsson, Dalarö
Olof Jansson, Dalarö                Johan Pährsson, Dalarö
Gabriel Mattsson, Dalarö        Olof Olsson Björn, Jutholmen
Lars Andersson, Dalarö            Gabriel Gabrielsson, Dalarö
Olof Olofsson, Jutholmen        Gabriel Jansson, Jutholmen

Utlärda lotsdrängar:                 Lotslärlingar:
Johan Johansson, Dalarö         Matts Andersson, Jutholmen
Anders Johansson, Dalarö      Friedrik Thomsson, Jutholmen
Olof Jansson, Jutholmen          Lars Nilsson Björn, Jutholmen
Carl Hansson, Jutholmen         Pähr Jansson, Jutholmen
Jan Jacobsson, Jutholmen       Anders Larsson, Dalarö
Pähr Jansson, Jutholmen         Gabriel Nilsson, Jutholmen
Jan Ersson d.ä., Jutholmen      Adrian Engel, Dalarö
Peter Jacobsson, Jutholmen   Erich Gabrielsson, Dalarö
Jan Ersson, Dalarö                   Jacob Pährsson, Dalarö
Jan Olofsson, Dalarö                                          
Gabriel Ersson, Dalarö
Pähr Jansson, Jutholmen        
Johan Pährsson, Dalarö
Jacob Ersson, Jutholmen        
Olof Pährsson, Jutholmen
Erich Larsson, Jutholmen        
Matts Ersson, Dalarö
Gabriel Pährsson, Jutholmen 
Johan Olsson, Jutholmen

PERSONAL VID DALARÖ LOTSPLATS 1766                                                          

Överålderman Georg Gagge, 65 år, bosatt i Dalarö.              

Lotsar:                                                                    
Olof Johansson, 68 år, Jutholmen i tjänst sedan 1716
Eric Ersson, 56 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1725
Gabriel Mattsson, 68 år, Dalarö, i tjänst sedan 1712
Lars Andersson, 67 år, Dalarö, i tjänst sedan 1719
Johan Hindrichsson, 68 år, Dalarö, i tjänst sedan 1721
Eric Mattsson, 64 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1721
Matts Mattsson, 64 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1721
Gabriel Gabrielsson, 52 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1730
Gabriel Jansson, 52 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1734
Anders Jansson, 51 år Jutholmen, i tjänst sedan 1734
Olof Johansson Holm, 48 år, Jutholmen i tjänst sedan 1735
Carl Hansson, 44 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1734
Johan Persson, 41 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1740
Peter Lamm, 43 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1740
Johan Carlsson, 50 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1743
Jan Ersson, 59 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1743
Eric Larsson, 43 år, Jutholmen, i tjänst sedan 1740
Matts Persson, Dalarö, 40 år, i tjänst sedan 1743

Utlärda Lotsdrängar:       
Gabriel Persson, 42 år, Dalarö, i tjänst sedan 1743
Jan Olsson, 42 år, Dalarö, i tjänst sedan 1744
Fredrik Thorsson, 36 år, Dalarö, i tjänst sedan 1744
Jan Jansson, 34 år, Dalarö i tjänst sedan 1750
Eric Gabrielsson, 38 år, Dalarö, i tjänst sedan 1746
Anders Larsson, 35 år, Dalarö, i tjänst sedan 1746
Matts Andersson, 34 år, Dalarö, i tjänst sedan 1744
Jan Persson, 27 år, Dalarö, i tjänst sedan 1749
Gabriel Ersson, 34 år, Stockholm, i tjänst sedan 1751
Johan Persson, 31 år, Dalarö, i tjänst sedan 1751
Isac Larsson, 36 år, Dalarö, i tjänst sedan 1732
?? Larsson, 31 år, Dalarö i tjänst sedan 1752
Gabriel Jansson, 33 år, Dalarö, i tjänst sedan 1752
Gabriel Hansson, 29 år, Dalarö, i tjänst sedan 1752
Olof Ersson, 22 år, Dalarö i tjänst sedan 1755
Eric Larsson, 26 år, Dalarö, i tjänst sedan 1757
Per Andersson, 25 år, Dalarö, i tjänst sedan 1757
Johan Ersson, 23 år, Dalarö i tjänst sedan 1758
Olof Olofsson, 24 år, Dalarö, i tjänst sedan 1760
Eric Mattsson, 23 år, Dalarö, i tjänst sedan 1758
Gabriel Persson, 27 år, Dalarö i tjänst sedan 1757
Eric Johansson, 28 år, Dalarö i tjänst sedan 1758

Lotslärlingar:                             
Eric Mattsson, 23 år, Dalarö i tjänst sedan 1755
Wilhelm Thomson, 27 år, Dalarö i tjänst sedan 1756
Eric Johansson, 22 år, Dalarö, i tjänst sedan 1758
Lars Jansson, 22 år, Dalarö, i tjänst sedan 1758
Anders Mattsson, 20 år, Dalarö, i tjänst sedan 1759
Anders Jansson, 23 år, Dalarö, i tjänst sedan 1760
Johan Hansson, 23 år, Dalarö, i tjänst sedan 1762
Magnus Nyman, 17 år, Dalarö, i tjänst sedan 1762
Gabriel Gabrielsson, 18 år, Dalarö, i tjänst sedan 1764

PERSONAL VID DALARÖ LOTSPLATS ÅR 1817

Lotsålderman Johan Petter Ammilon

Ordinarie Lots
M. Ryman         G. o.-n Holm
P. G.-n Holm    O. J.-n Lundholm
E. N.-n Öberg   J. G.-n Nordström
E. Lundbom      A. A.-n Dalström
J. E.-n Hedman M. Alexandersson                                              
G. I.-n Frisk       G.-n Nordström                                                   
J. Holm P. Törnros
E. Andersson    P. Eklund
D. Sundin          And. Matsson

Secundlots

E. J.-n Berg       O. G.-n Holmström
A. Hedman       C. Rydman
J. Engel             C. Alexandersson
J. o.-n Lind        G. Eklund
C. Andersson    A. Alexandersson

Ord. Lotsdräng

G. Holm             A. Dalgren
J. Eklund           J. o.-n Sundholm
C. Öman            G. G.-n Holmberg
L. Löfström      G. A.-n Holmberg                      
J. Söderberg     C. Lindbom

Reservlotsdräng:
A. Dalström     F. Frisk
C.G. Holm         Corn. Öberg
J.A. Edman

Lotslärlingar:

C.A. Frisk           C.O. Sundin
C. Lönnholm    J. Törnros
A. Dalgren        A.G. Lindbom
C.P. Ström        H.G. Eklund  
A.P. Törnros    N.G. Andersson
August Lilja      J.G. Törnros
J.D. Lindbom    L.P. Sundin
G.O. Nyman     J.F. Frisk
J. Gabrielsson  J.P. Berg
P.O. Ryberg 

Nedan följer de 225 lotsar jag hittat registrerade på Dalarö lotsplats sorterade efter anställningsår alt. det år de först dök upp i någon rulla

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 NilssonErich   1687 
 MattssonGabriel  16981712 
 JohanssonOlof  16981716 
 AnderssonLars  16991719 
 HindrichssonJohan  16981721 
 MattssonEric  17021721 
 ErssonEric  17081725 
 GabrielssonGabriel  17141730 
 HanssonCarl  17221734 
 JanssonGabriel  17141734 
 JanssonAnders  17151734 
 Johansson/ HolmOlof  17181735 
 LammPeter  17231740 
 LarssonEric  17231740 
 PerssonJohan  17251740 
 CarlssonJohan  17161743 
 ErssonJan  17071743 
 PerssonGabriel  17241743 
 PerssonMatts  17261743 
 AnderssonMatts  17321744 
 OlssonJan  17241744 
 ThorssonFredrik  17301744 
 GabrielssonEric  17281746 
 LarssonAnders  17311746 
 PerssonJan  17391749 
 JanssonJan  17321750 
 EngelAdrian   1751 
 ErssonAnders   1751 
 ErssonGabriel  17321751 
 ErssonJacob   1751 
 ErssonMatts   1751 
 GaggeGeorg  17011751 
 HanssonHans   1751 
 HåkanssonHans   1751 
 JacobssonJan   1751 
 JacobssonPeter   1751 
 JacobssonPähr   1751 
 JanssonOlof   1751 
 JanssonPähr1  1751 
 JanssonPähr2  1751 
 JanssonPähr3  1751 
 JohanssonAnders   1751 
 JohanssonJohan   1751 
 LarssonJohan   1751 
 MattssonOlof   1751 
 MichelssonErich   1751 
 NilssonGabriel   1751 
 OlofssonLars   1751 
 OlssonJohan   1751 
 OlssonOlofBjörn  1751 
 PährssonGabriel   1751 
 PährssonJacob   1751 
 PährssonJohan1  1751 
 PährssonJohan2  1751 
 PährssonJohan3  1751 
 ThomsonFriedrik   1751 
LandsortNilssonLarsBjörnÖja landet 1751 
 HanssonGabriel  17371752 
 JanssonGabriel  17331752 
 LarssonIsac  17301752 
 LarssonXx  17351752 
 ErssonJohan  17441755 
 ErssonOlof  17441755 
 MattssonEric2 17431755 
 ThomsonWilhelm  17431755 
 AnderssonPer  17411757 
 AnderssonPer  17351757 
 LarssonEric  17401757 
 PerssonGabriel  17391757 
 JanssonLars  17441758 
 JohanssonEric  17381758 
 JohanssonEric  17441758 
 MattssonEric1 17431758 
 MattssonAnders  17461759 
 JanssonAnders  17431760 
 OlofssonOlof  17441760 
 HanssonJohan  17431762 
 NymanMagnus  17491762 
 GabrielssonGabriel  17481764 
 DahlströmAndersPeter 179718051864
 DahlgrenAlexander  179718101862
LandsortÖbergCarlErikDä- storhamn17931810 1850
 SundinLarsPetrus 180518151862
 AlexanderssonC   1817 
 AlexanderssonM   1817 
 AmmilonJohanPetterLotsålderman 1817 
 AnderssonC   1817 
 AnderssonE   1817 
 AnderssonNG  1817 
 Berg/ JanssonE   1817 
 BergJP  1817 
 DalgrenA1  1817 
 DalgrenA2  1817 
 Dalström/ AnderssonA   1817 
 DalströmA   1817 
 EdmanJA  1817 
 EklundG   1817 
 EklundHG  1817 
 EklundJ   1817 
 EklundP   1817 
 EngelJ   1817 
 FriskCA  1817 
 FriskF   1817 
 Frisk/ I-NG   1817 
 FriskJF  1817 
 GabrielssonJ   1817 
 HedmanA   1817 
 Hedman/ ErikssonJ   1817 
 HolmCG  1817 
 Holm/ OlssonG   1817 
 HolmJ   1817 
 Holm/ G-nP   1817 
 Holmberg/ G-nG   1817 
 Holmberg/ AnderssonG   1817 
 Holmström/ G-nO   1817 
 LiljaAugust   1817 
 Lind/ OlssonJ   1817 
 LindbomAG  1817 
 LindbomC   1817 
 LindbomJD  1817 
 LundbomE   1817 
 Lundholm/ JanssonO   1817 
 LöfströmL   1817 
 LönnholmC   1817 
 MatssonAnd   1817 
 Nordström/ G-nJ   1817 
 NordströmX   1817 
 NymanGO  1817 
 RybergPO  1817 
 RydmanC   1817 
 RymanM   1817 
 StrömCP  1817 
 Sundholm/ OlssonJ   1817 
 SundinCO  1817 
 SundinLP  1817 
 SundinO   1817 
 SöderbergJ   1817 
 TörnrosAP  1817 
 TörnrosJ   1817  
 TörnrosJG  1817 
 TörnrosP   1817 
 ÖbergCorn.   1817 
 Öberg/ NilssonE   1817 
 ÖmanC   1817 
 AlexanderssonCarlEric 180818181865
 TörnrosCarlEric 18081819 1862
 EklundAndersGustaf 18101821 1862
 EngelJohanGustaf 181518291870
 HolmbergCarlFredrik 18171829 1897
 DahlgrenCarlAnders 181518301867
 LöfströmCarlFredrik 18191834 1870
 EklundGabrielTheodor 18361849 1864
 HolmbergGabrielGustaf 18351850 1891
 BergHermanAxel 18421851  
 EklundPerAugust 18411851 
 EngelCarlGustaf 18421854 
 JanssonCarlFredrik 184318541865
 BergCarlJohan 183418561866
 LundholmGustafHerman 18261857 
 ÖmanCarlJohan 184318571872
 SöderholmCarlVilhelm 184718601864
 SundinErnstLudvig 18421861 1886
 CarlssonErnstGustaf 18351862 
 SjögrenJohanAlbert 18441862 
 ÖmanFransLudvig 18431862 
 EklundGustafRobert 182618631869
 DahlströmPehrAugust 18341864 1870
HuvudskärJanssonJanGustaf 18481865 
 SundbergCarlErik 184618651866
 CarlssonGustafOscar 18501866 
 DahlströmCarlGustaf 18491866 
 ÖsterbergAndersAugust 18371866 1882
 DahlgrenJanGustaf 18401870 
 DahlgrenJohanGustaf 18401870 
HuvudskärRuhnborg/ JohanssonJohanGustaf 18491872 1912
 SundinBernhardWaldemar 18711881 
 WahlströmCarlAmandus 18591884 
 WesterbergJohanAlexander 1864188419241951
 HolmbergKarlGustaf 18661888 
StockholmÖhmanWilliamHugo 187018901927
 WahrnbergErikGustafAlbert18751893 
HuvudskärWahrnbergCarlGustafAlbert1875189318981948
 EklundHelgeAugustReinhold18751894 
 HolmbergErnstRichard 187118951912
 WahrenbergJohanFrithiof 18721896 
 BomanFritzJoel 18811899 
 RuhnborgFilip  18811899 
LandsortEngströmGunnarIsakLandsort18871901 
 WahlströmKarlGustavTheodor18841903 
 WiklundGustafHenry 18991907 
LandsortEngströmDavidWernerLandsort18891907 
 NyströmUnoArturArnold18911912 
Stockholm/ HuvudskärHagströmOlger GerhardRomeoVitalis18931912 
LandsortSjöblomCharlesEdvardBlidö19021920 
 ErikssonCarlIvar 19011921 
Stockholm/ RatanEdstedtFolke  19101927 
 WahrnbergRunarAlbert 19081930 
 ÖhmanRolfErikHugo19131930 
 ÖstermanSvenEdvinAlexander19101931 
StockholmFagerlindOscar  19091931 
Dalarö ÖLS/ VarbergLundbergTorstenFredrik 19061935 
 SelanderCurtBaltzarFilip19071938 
 SjöblomRolfYngveSixten19131938 
LandsortHedrénTorOlofGustaf19101938 1992
 SjöblomKurtWilhelmSigfrid19161939 
StockholmErikssonGertAlbertMauritz19171944 
StockholmSjöbergKnutHarry 19221947 
StockholmHolmgrenGöstaMauritz 19221948 
Furusund/ StockholmMalmströmPaulReinhold 19191948 
StockholmBlomanderSvenAndersViktor19181949 
 SandströmPerSaulHolsten19241950 
Stockholm/ LandsortMuntheSigerErikÅke-ludvig19231950 
 BrodinSvenArneAstor19231952 
StockholmEklundJohnOscar 19191952 
StockholmArvidssonGunnarArvidHarry19231952 
StockholmLarssonSvenArvidHugo19211952 
StockholmLundKarlErikAlexander19171955 
StockholmGrundelGöstaBrorHarry1928195691
StockholmFribergHelgeIvar 19221957 
StockholmJanssonLennartOlov 19311957 2022
StockholmPontanOlleBengtAxel19251957 
Stockholm/ Landsort/ GöteborgGlimnertKnutEdvinArne19181957 
StockholmKjellströmRolandKarl 192719581990
Landsort/ StockholmEkelundLars-ErikWillner 19291958 
Stockholm/ Södertälje/ LandsortSundiusCarlGustavLeonard1931195919941994