Sävösund Lotsplats

58° 45.947′ N 17° 28.412′ E

eller Säfwesunds lotsplats, anlades troligen tidigt 1600 tal, nedlades 1 januari 1967

Nedanstående ur reglemente för lotswerket 1799

Under lotsuppsyningsman för Norrköpings fördelning lyder Sävösunds lotsplats med 1 lotsålderman, 2 ord lotsar, 3 utlärda lotsdrängar 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar. Lotsområde: Lotsarne uppaβa på Långö landet wid sundet lotsa genom Rågösund til Oxelösund til Nyköpings skants, til Nyköping, til Lacca, til Härhamra. Mera djupgående och de som wilja gå til sjöβ söderåt, ledsagas til Djupsundet wid Hartzö, äfwen lotsas til Hålsviken, til Oxlevik, til Södertelje, Jemwäl emottag fartyg vid Hålsviken il lotsning åt här förut nämnde platser utom til Härhamra.

Ur regl 1863: Lotsningsområde: Från Sävösund till Herrhamra resp. Södertälje Hålsviken, Nyköpings skans, Nyköping, Oxelösund, till sjöss mellan Lacca och Landsort.

Ur regl. 1868 : Lots uppassa å platsen och möta fartyg i sundet. Lotsningsområde: Från Sävösund till Herrhamra resp Tunsäter i Hålsviken, Trosa, Tullgarn, Södertälje, Nyköpings skans Nyköping, Oxelösund, Enskär och Djupsundet, till sjöss vid lacka.

Ur rulla 1736:
Lotsålderman Olof Larsson Öman, 46 år i tj 1718
Lots: Anders Larsson i Lacka, 57 år i tj 1703
Anders Andersson, 54 år i tj 1717
Oluf Larsson, 48 år i tj 1719
Anders Ersson, 41 år i tj 1724
Pehr Andersson i Långö, 35 år i tj 1732
Pehr Nilsson, 32 år i tj 1732
Lars Andersson, 29 år i tj 1735
lotsdräng Gabriel Nilsson
Anders Andersson
Lars Olufsson i tj 1735

Ur rulla 1769:

Lotsålderman Gabriel Nilsson?
Lotsar:
Anders Andersson, 54 år Sävösund i tj 1743
Zachris Andersson, 52 år Sävösund i tj 1743
Jöns Andersson, 50 år Skebol i tj 1749
Lars Olsson, 54 år Långö i tj 1733
Anders Larsson, 35 år Långö i tj 1753
Utl. lotsdräng: Nils Andersson, 40 år i tj 1740
Lotslärlingar:
Nils Gabrielsson, 24 år i tj 1758
Olof Larsson, 21 år i tj 1758
Samuel Olsson, 26 år i tj 1759

Ur rulla 1774:
Lotsålderman: Jöns Andersson Morén, 51 år Långö 20 tj år
Ord lots:
Lars Olofsson Öman, 58 år, Skebol, 39 tj år
Per Andersson Säfbom, 25 år Sävö, 8 tj år
Anders Pehrsson Holm, 34 år Lacka 6 tj år
Nils Gabrielsson Brandt, Skebol, 30 år 10 tj år
Olof Larsson Öman, 27 år Långö 5 tj år
Lotsdräng: Anders Lingberg, 28 år, Långö
Lotslärlingar: Anders Zachrisson, 23 år Långö
Anders Andersson Morén, 15 år, Långö
Anders Larsson Öman, 22 år, Skebol

Enligt avlöningslista för 1799
Lotsålderman Anders Petter Holm
Lots Anders Öman
Anders Ekberg
Eric Petter Wikstrand
Anders Persson
Anders Larsson
Anders Zachrisson
Eric Persson

Enligt Rulla för 1817 fanns följande personal:

Lotsålderman Fredrik Andersson Bergström
Ord lots G. Nilsson Brand och A.E. Vikstrand
Ord lotsdrängar: L. Andersson Öman, A. Larsson Vesterberg och F. Andersson Öman
Reservlotsdrängen: E. Vikstrand
Lotslärlingarna A. Vikstrand och L Vesterberg