Höganäs Lotsplats

56° 12.011′ N 12° 32.703′ E

Fotografier Höganäs Lotsar

Höganäs Lotsplats (från noteringar 1929 handskrivna dokument)

1770-1969,
1799 under Torekou fördelning
1820-1862 under åldermannen i Landskrona                         
1862-1880 Södra lotsdistriktet Landskrona fördelning
1881- Södra lotsdistriktet Malmö fördelning
1 juli 1939 Öresunds Norra och Höganäs lpl slogs samman med namnet Öresunds norra Lpl
1948 Nytt lotshus och Vikens lpl flyttade in
1969 flytt till Helsingborg

Lotsar:
A. Månsson
A. Rasmundsson
P. Rasmundsson
Carl Henrik Römmerman
Albert Grothén
Edvard Theodor Grothén
Gustav Albin Grothén
Anders Skotte
Allan Rickard Rinaldo
Karl Edmund Friberg

Lotsplatsen upprättad i mitten av 1700 talet och den förste lotsen hette Lotz. Huruvida han var av tysk härstamning, vilket namnet tycks ange, är ej angivet.

Traditionen vet att berätta att lotsuppassningen lämnade åtskilligt övrigt att önska i effektivitet de första tiderna och att det hände att lotsen fick sökas på den tidens allmänna sällskapslokal Krogen, där han satt vid sina tre tum motsvarande vår tids ranson av 15 centiliter.

Lotsutkiken var emellertid ej den lokalen utan den plats som kallades Bondhögen. Där brukade Lotz sitta iklädd en röd toppluva. Den utkiksplatsen fick lotsarna nöja sig med ända till 1890, då en vaktstuga uppfördes. Innan dess fick lotsarna vid ruskigt väder söka skydd vid husraderna som funnos i närheten av hamnen. Av stor nöd fingo lotsarna ibland ta sin tillflykt i en träbod, Kardusen kallad, vilken Tullverket uppfört åt sina tjänstemän.

Numera ha lotsarna ej blott en bekväm vaktstuga med fin utsikt utan ha tillika sina egna hus så välbelägna att de därifrån kunna blicka fritt över sjön.

20 juli 1884 drunknade lotsförmannen Anders Grothén som tillsammans med brodern Albert Grothén var på väg ut till ett lotssökande fartyg. Lotsbåten kantrade under en åskby och sjönk, varvid Anders Grothén omkom. Brodern Albert lyckades hålla sig fast vid flytande båtinventarier, tills han av folk från land räddades.