Ungskär Lotsplats

56° 02.527′ N 15° 48.248′ E

Okänd början men troligen slutet av 1700 talet. Lotsplatsen indrogs 1 mars 1878 och lotsarna flyttades över till Långören

Ur Reglemente för Lotsverket 1799:

Under lotschefen såsom uppsyningsman för Carlscrona fördelning lyder Ungskärs lpl. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen vid Långörens lpl, med personalen: 1 ordinarie lots, 1 utlärd reservlotsdräng, 1 lotslärling. Vidare att ”lotsarna uppassa vid Ungskär emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöss äfven till Långören til Stenshamn eller Inlängan förbi Utlängan.

Ur 1821 års rulla: Lotslärling H. Jansson och M Hansson

Utdrag ur

Rulla på Lotsarna inom Carlskrona Fördelning 1846”

Ungskär Lotsplats

Mäster Lots Hans Andersson.
Födelse: 1799.  Antagen i Lotsverkets tjenst: 1819 8/5.
Uppförande: mindre godt, Tjenstbarhet: oförtruten
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 16
Gift/Ogift: gift. Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Peter 1825, Måns 1830, Anna 1838.
Har ingen Jordlott, är slarfaktig och begifven på supa, har en dålig hustru och är serdeles fattig.

Secund Lots Lars Andersson.
Födelse: 1802. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1824 10/9.
Uppförande: mindre godt, Tjenstbarhet: hjelplig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 16
Gift/Ogift: gift,Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Petter 1830, Anders 1834, Olof 1836
Har ingen jordlott, är mindre ordentlig och derföre fattig, är båtbyggare men för lat att dermed sysselsätta sig.

Secund Lots Måns Andersson
Födelse: 1803. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1832 10/9. Uppförande: mindre godt, Tjenstbarhet: skicklig. Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 16. Gift/Ogift: gift, Barn: Gossar: Ola 1836.
Har ingen jordlott; är mycket fattig, och af sex barn 2ne som äro aldeles ofärdiga och ej kunna hjälpa sig själva.

Lots Lärling Petter Hansson
Födelse: 1825. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1846 7/5. Uppförande: mindre godt, Tjenstbarhet: obefaren. Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: – Gift/Ogift: ogift Bor hos fadern Mäster Lots H. Andersson.

Kunskaps Rulla öfver Lotsarne inom Carlskrona Lotsfördelning 1850-55

Ungskär Lotsplats

Hans Andersson.
Födelse: 1799 10/3. Lotslärling: 1819 8/5. Secundlots 1823 24/10. Mästerlots 1824 14/9. Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: bf. Ekonomiska omständigheter: c. Gift/ogift: Gc.

Lars Andersson.
Födelse: 1802. Lotslärling: 1824 10/9. Secundlots 1832 14/9
Skicklighet i tjänsten: cc. Uppförande:b. Ekonomiska omständigheter: b. Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 1; öfver 12 år: 5.

Måns Andersson. Födelse: 1803 18/8. Lotslärling: 1832 10/9. Secundlots 1834 10/7. Skicklighet i tjänsten: c. Uppförande: bf. Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 3; öfver 12 år: 4. hwaraf 2:ne äro ofärdiga, ett af dessa med döden afgången.

Petter Hansson.
Födelse: 1825. Lotslärling: 1846 7/5
Skicklighet i tjänsten: c. Uppförande:b. Ekonomiska omständigheter: d. Gift/ogift: Gb. Barn minderåriga: 1, 1854 Barn öfver 12 år: 1.

Anders Månsson. Födelse: 1828. Son till M. Andersson
Lotslärling: 1849 7/7 Skicklighet i tjänsten: b. Uppförande: b. Ekonomiska omständigheter: d. Gift/ogift: Gb. Barn minderåriga: 1

EfternamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
AnderssonHans17991819
AnderssonLars18021824
AnderssonMåns18031832
HanssonPetter18251846
MånssonAnders18281849