Svartklubben/ Måsesten/ Grisslehamn

Svartklubben 60° 10.415′ N 18° 48.425′ E
Grisslehamn 60° 05.999′ N 18° 48.661′ E

Måsesten Inrättades 1753 och still going strong! Från 1862 omnamnat till Svartklubben

Grisslehamn finns endast omnämnd i 1820 års förordning som egen lotsplats. Det går inte med säkerhet att fastställa att där har funnits någon lotsplats i verkligheten mer än möjligen på papperet. Troligen sköttes lotsningarna till och från av Arholma och Måsestens lotsarna. Väddö kanal byggdes om 1820-1832 (den första Väddökanal byggdes 1553) och det kan ha varit under den tiden byggnationen pågick som Grisslehamn skulle ha utsetts till egen lotsplats?

Ur rulla 1764: Måsesten
Lots Olof Norman, 61 år i tj 1753
Lots Eric Matsson, 33 år i tj 1757
Lots Joh. Ersson, 43 år i tj 1760

Utdrag ur reglemente för Lotswerket 1799. Norra distriktet under lotsuppsyningsman för Gävle fördelning lyder Måsestens lotsplats. 2 ord lotsar, 1 utlärd lotsdräng 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar.. Lotsleder: Lotsarna uppassa å Måsestens kubben, emottaga från sjön att inlotsa och lotsa även till Öregrund. Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Öregrund

Den första vaktstugan byggdes före 1816 på Svartklubben och bekostades av lotsarna själva

I 1816 års visitationsprotokoll står antecknat att Måsestens lotsar klagar över att Östhammars fiskare och andra vilka olovligen och lagstridigt våldför och uppbränna spiror av Måsestens kase.

Personal vid Måsestens lotsplats 1816:

Or lots O.E Söderman och L. Nordin
Ord. Lotsdräng E.O Söderman
Lotslärlingar: L. Söderman, S.J Nordin, M. Söderlund

Ur 1820 års förteckning: Från sjön vid Måsesten och till ankarsättningen under Måsesten, till Öregrund och Arholma. 1 mästerlots, 2 secund lotsar 2 lotslärlingar. Lotsuppassa på Svartklubben och möta från sjön kommande fartyg utanför grunden samt inomskärs seglare i farvattnet

Ur regl 1863: Lotsningsområde: Från Svartklubben till Arholma resp. Öregrund samt till och från sjön.

Ur regl. 1868: Lotsuppassa vid Svartklubbens fyr och möta fartyg i sjön utanför grunden eller å fjärden innanför Svartklubben. Lotsningsområde: från Svartklubben till Öregrund respektive Raggarö, Kuvarsviken (Herrängs gruva) , Arholma, till och från sjön och till ankarsättning vid Måsesten.

1884 Byggdes ett nytt lotsuppassningshus

190? Till envar av mästerlots VA Abrahamsson, JH Söderman, JE Söderholm och lotslärling LA Söderman samtliga vid Svartklubbens lotsplats har Lotsstyrelsen överlämnat dels skriftligt erkännande för visat mod och rådighet vid räddningen av besättningen å den i sjunkande tillstånd finska galeasen SOARI, dels penningbelöning om 50 kr.

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter byggd 1902 i ek/furu, 7.72×2.95, 10 hk Pythagoras
1  motorbåt byggd 1917 i furu, 6.73×2.4, 5 hk Penta
1 motorbåt byggd 1912 i furu, 6.3×2.7 5½ hk Solomarin
1 motorbåt byggd 1913 i furu, 6.8×2.6, 5 hk Penta
1 motorbåt býggd 1911 i furu, 6.45×2 5 hk penta
1 motorbåt byggd 1911 i furu, 6.94×2.11 5½ hk Solomarin
1 roddbåt byggd 1918 i furu, 4.97×1.59

1931 konverterades en reservsegelkutter till lotsmotorkutter
1938 om- och tillbyggdes lotsuppassningshuset och värmeledning installerades.

Händelser:
Åtal mot kronolots A.P. Söderholm frö kanonbåten ALFHILDS grundstötning den 9/9 1881 på Östhammarsfjärden. Böter=50kr.

1885 6 sept. grundstötte en jakt från Mariehamn på resa från Märket till Signilsskär med byggnadsvirke på Örstens yttre udde utanför svartklubben i hård SO bris med regn och svår brytande sjö. Seglen blåste sönder så att fartyget ej kunde manövreras. Besättningen bärgades av lots- och fyrbetjäningen vid Svartklubben.

Följande text nedtecknat av C-G Sundius 1993

Lotspersonalen vid Svartklubbens lotsplats, eller Måsesten som den hette fram till mitten av 1800-talet, uppgick till 5 a 6 man när man var fulltaliga, tidvis kunde de vara några fler beroende på lotsningsfrekvensen. Denna var varierande, under 1800-talets sista decennier var antalet lotsningar mellan 200—300 fartyg årligen med enstaka toppar och dalar.

Efter sekelskiftet förmärktes dock en ökning och under de båda världskrigen kom man upp i siffror som var betingade av genomfartstrafiken i de skyddade inomskärslederna via Öregrunds skärgård och Grepen. Toppsiffran under 1:a kriget var 1916= 3.004 lotsade fartyg och 1941= 4.185. Under dessa ofärdsår var dock åtskilliga lotsar från andra platser, som kunde undvara folk hitkommenderade, både från norrlandsplatser och från Stockholms skärgård.

När Hallstaviks pappersbruk och utlastningen vid Hargshamn kom igång, fick svartklubbslotsarna nya leder och platsens status förändrades betydligt från att tidigare ha varit en lotsplats för oregelbunden genomlotsning till att få regelbunden trafik från och till utlastningshamnar, något som även statistiken utvisade.

Lotsplatsen betecknas som en genuin utsjölotsplats i likhet med vilken annan som helst med bordningar och debarkeringar i öppen sjö utanför Svartklubben och de yttersta skären. I likhet med grannplatsen Arholma ligger hela Ålands hav på vid alla ostliga vindriktningar mellan nord och syd och en svår och brytande sjö uppstår lätt vid nordost.

Under segelfartygens tid inträffade många svåra olyckor i de grunduppfyllda farvattnen norr om lotsplatsen med förluster av både skepp och besättningar. Även av lotsarna togs tribut i form av kantringar med de ranka öppna lotsekorna och andra händelser. En tragisk olycka inträffade bl.a. 28/9 1867 då mästerlotsen Mats Sjölander tillsammans med lotslärlingen Erik Söderberg seglade hem efter fullbordad lotsning till Öregrund. Han fick med sin båt släpa efter en sydgående ångare, men vid en oväntad manöver av denna drogs ekan ner och båda drunknade.

Åtskilliga dramatiska händelser som timade runt Svartklubben skulle kunna berättas från lotsplatsens relativt långa historia, inte minst när det gäller skeppsbrott. Trots platsens läge nära bordningsställena, hade ofta fartygen, både de segel- och maskindrivna, en tendens att komma in för nära land om man läser gamla förlisningsrapporter, och vid pålandsstorm var det inte alltid lätt att kryssa dem till mötes i tid, särskilt om lotssignalerna gavs sent.

Det dröjde länge innan platsen betjänades av andra båtar än lotsarnas egna rodd/segelekor. Vid en allmän båtinventering 1920 fanns en större, däckad kutter, byggd 1902 som seglande, men senare med en 10 hkr motor. Dessutom förfogade man över 5 andra mindre motorbåtar med en 5 hkr motor i varje. Dessa flytetyg behövdes säkert då kobben Svartklubben inte hade fast landförbindelse. Det var visserligen inte långt till land, men mycket skulle fraktas ditut.

I februari 1961 förändrades mycket för Svartklubbens lotsar och familjer. Då ett nytt lotshus byggdes på Kalvskärets högsta punkt med fri utsikt över farleden, Ålands hav och Svartklubbens fyr. Tjänsten blev nu åtskilligt lättare med bilväg från boplatsen på Singö ut till stationen.

Mycket har givetvis förändrats för svartklubbslotsarna som för så många andra kolleger vid utsatta platser i rationaliseringens tidevarv och i samband med sammanslagningen med Stockholm blev den administrativa överhögheten förskjutan, men tjänstgöringen densamma frånsett att vissa, utbildade stockholmslotsar skickas upp för att bistå när den nuvarande, fåtaliga styrkan inte räcker till vid trafiktoppar.

Med tanke på hur de första Måsestens lotsarnas karga tillvaro för c:a 200 år sedan kunde gestalta sig med att utan skydd tvingas ligga och passa fartygen långt ute på skäret från april till november, är det ändå en enorm skillnad på dagens lotstjänst, även om myndigheternas intresse för den nuvarande personalen i flera hänseenden inte är mycket större idag, särskilt när det gäller personalfrågor. Eller med andra ord, lotsstationen står och faller med statistik, trafikfrekvens och utnyttjandegrad. Krassa fakta som vi alla drabbas av förr eller senare. Svartklubbens lotsplats är ändå en plats, bland många andra, med en lång och levande tradition och en mer än händelserik lotshistoria som mer än väl hävdar sig i det stora sammanhanget.

LotsplatsLotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
Svartklubben/ MåsestenAnderssonEricOduglig17531755
Svartklubben/ MåsestenLilliaCarl1753
Svartklubben/ MåsestenNorman/ OlssonOlof17031753
Svartklubben/ MåsestenMatssonEric17311757
Svartklubben/ MåsestenErssonJohan17211760
Svartklubben/ Måsesten ErssonErik 17411773 
Svartklubben/ MåsestenSödermanOlofErsson17621787
Svartklubben/ Måsesten SödergrenMats 17451791 
Svartklubben/ MåsestenSundmanMats 17691796
Svartklubben/ Måsesten NordénJohan 17661797 
Svartklubben/ Måsesten SödergrenJan 17891800 
Svartklubben/ Måsesten SödergrenErik 17761810 
Svartklubben/ MåsestenSöderman/ OlssonErik 178818101818
Svartklubben/ MåsestenSöderman/ OlssonLars17911810
Svartklubben/ Måsesten NordénJohanDy18051816 
Svartklubben/ MåsestenNordinL1816
Svartklubben/ MåsestenNordinSJ1816
Svartklubben/ MåsestenSöderlund/ ErssonMats179418161846
Svartklubben/ Måsesten SöderholmErikAnders179818181823
Svartklubben/ Måsesten Sjölander/ PerssonMatsDrunknade18051828 1867
Svartklubben/ Måsesten Almgren  18141840 
Svartklubben/ Måsesten SöderbergOlof 18271840 
Svartklubben/ Måsesten Söderlund/ MatssonMats 18231840 
Svartklubben/ Måsesten SödermanErik 181218401845
SvartklubbenSjölanderErik183418501889
SvartklubbenSjölanderMats183718561886
SvartklubbenBjörkmanAndersAlfred183818631890
Svartklubben SjölundOlof 1836186718981902
Svartklubben LF PetterssonCarlJohan18391873 
Svartklubben SöderholmAndersPetter18381878 
SvartklubbenMatssonPehr18511879
Svartklubben ErikssonErik 185118831899
Svartklubben SjölanderMats 18591886 1924
Svartklubben KarlssonTureValentin18631887 
SvartklubbenFurusundWallentinThure 186318871929
Svartklubben SöderholmJohanAlbert187218941898
Svartklubben GräsmanCarlJohan18701895 
Svartklubben SöderlundMathiasLeonhard18791896 
Svartklubben ÖmanMathiasViktor187218961931
Svartklubben SödermanGustafAlbert187518971935
Svartklubben AbrahamssonValfridAndreas18831900 
SvartklubbenGåsholma/ÖregrundSöderströmKarlViktor18851902
Svartklubben SöderblomMattiasOskar18861904 
Svartklubben WeinöErikEfraim18831906 
Svartklubben SjölanderSvenJohan18921908 
SvartklubbenÖregrundNilssonKarlOskar18971916
SvartklubbenSundmanJohnFridolf19001916
Svartklubben SöderholmJohanEvert19001916 
SvartklubbenSundmanOlofLeonard18941917
Svartklubben SödermanJohanHelge18951920 
SvartklubbenSödermanLarsAlbert19041923
SvartklubbenSandbergGustenTore19051924
SvartklubbenSöderblomGustafRobert19001924
SvartklubbenSöderlundJohnAxel19071925
SvartklubbenSundsvallSöderlundJohnAxel19091926 
SvartklubbenGåsholma ÖLSBorgströmErikAlbert19101932 
SvartklubbenHäggrothPerAnton19151932
Svartklubben SödermanAndersGustaf19101932 
Svartklubben ModinPer19231953 
Svartklubben HolmUlrikHarald19201954 
Svartklubben SvenssonErnstValfrid1930195569
Svartklubben SmittJohanThomas19281956 
SvartklubbenÖregrundFreimanEmanuel 19311957 
SvartklubbenÖrnsköldsvikHolmbergHarryFredrik19321961 
SvartklubbenFagervikWahlströmKjellKarl19391962 
SvartklubbenÖlinKarlLennart19371964
Svartklubben ZettergrenStigIvar19381970 
Svartklubben ModinPerDy19501973 
Svartklubben NormanMats1742?
SvartklubbenSöderbergErikLärling/drunknade??18671867