Oxelösunds Lotsplats

Oxelösunds lotsplats

Här har lotsverksamhet funnits ändå sen 1500 -talet till 1986 då lotsstationen stängdes.

Hävringe har varit lotsstation i 300 år och nämndes redan 1644 i en seglingsbeskrivning över Östersjön.

Lotsångaren Mulle. Bild: Oxelösunds arkivet

Mulle var Sveriges första lotsbåt, byggd 1905, med motor och användes vid Oxelösunds lotsplats, mestadels stationerad på Hävringe.
Båten ritades av E. A. Smith, lotskaptenen i Stockholm och bygget beställdes genom överlotsen C. H. Asplund i Oxelösund hos båtbyggaren Selmer Niklas Olsson i Bohuslän. Olsson drev Allmags varv på ostsidan av Orust.
Båten byggdes i kravell helt i ek och när den var färdigbyggd var avvikelserna mellan Smiths ritningar och verkligheten betydande. När han fick se båten frågade han om det verkligen var den båt han ritat.
Enligt en tidigare publicerad uppgift var båten 8,25 meter lång och 2,45 meter bred, enligt en annan: 8,3 x 2,53 meter samt med ett fribord om 1,15 meter förut och 0,7 meter akterut.
“Mulle” levererades i april 1905 och sattes i tjänst i maj 1905. Under sin tid som lotsbåt hade den egentligen inget officiellt namn men smeknamn förekom. Under 1910- och 1920-talet benämndes hon ibland som “Den stora”. Lotsen Åke Ericsson lär från 1937 ha kallat henne “Mulle”, men en annan källa uppger att det “säkerligen” var den munvige lotsen Gustaf Diener som låg bakom smeknamnet.
“Mulle” förblev lotsbåt till slutet av av 1938. Senare såldes hon till hamnroddarna som satte henne i tjänst hösten 1939 och tog henne ur tjänst hösten 1964.