Katthammarsvik, Klintehamn, Lergrav och Wallvik, Lutterhorn

Katthammarsvik
57° 26.060′ N 18° 50.968′ E

Nedlades 1879
Nedanstående ur reglemente 1799

Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Katthammarsviks lotsplats. 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Sandviks lotsplats. Lotsningsområde: lotsarna utlotsa till sjöss och till Slitöhamn till Härvik eller östergarnasund

Ur regl 1863: Lotsningsområde: från Katthammarsvik till Slitehamn till eller från sjön

Ur rulla 1771: Lotsålderman N. Lundberg
Lots per Olsson, 22 år, 7 tj år

Ur rulla 1818:

Lotsålderman G.N. Svebelius
Ord lots N. Stenholm
Reservlotsdräng P. Klintström
Lotslärling: L. Klintström

1820 regl: 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 1 secund lots, 1 lärling. Lotsningsområde: Till Slitehamn, Härvik till sjöss eller från sjön. Lots uppassa i hamnen och möter utanför grunden

Klintehamn (Klintö därefter Klinte)
57° 23.241′ N 18° 11.373′ E

upptogs som lotsplats ca 1750 och nedlades och uppgick i Visby lotsplats 1 juli 1965 och slutgiltigt stängdes 1 jan 1967

Ur rulla 1774: Lotsålderman J Berg
Lots Detlef Mårbeck född i Holstein, 39 år, 14 tj år
Lots Per Persson Boberg, 40 år, 14 tj år
Utlärd lotsdräng:
Johan Christiansson Mårbeck, 26 år 3 tj år
Daniel Söderberg. 26 år, 1 tj år
Lotslärling Peter Mårbeck född i Holstein, 36 år, 14 tj år

Ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Klintehamns lotsplats. 1 lotsålderman, 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling. Lotsningsområde: lotsarna emottaga från sjön under Karlsöarna att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Burgsvik och Vestergarn

Ur rulla 1818:

Lotsålderman L.M. Sturtzenbecker
Ord lots P Mårbeck
Reservlotsdräng: A. Sandel
Lotslärling: H.E. Wallin

Ur 1820 års förteckning: 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 1 secundlots, 1 lärling. Lots uppassa vid hamnen och möter under Karlsöarna.

Ur den Svenske Lotsen 1853: Lots fås från Klinte och bör alltid av mindre hemmastadda begagnas emedan hamnen ofta är nästan spärrad av de fartyg som där ligga förtöjda.

Ur regle. 1863: Lotsningsområde: från Klinte till Burgsvik resp Visby till och från sjön

Ur lotsledsförteckning 1916: Lotsuppassa vid hamnen och möta från sjön kommande fartyg utanför grunden. Då lots ej kan utgå hissas en röd kula på ena inseglingsmärket å Varvsholmen-

1920 års båtsbestånd
1 motorbåt 7 m 5 hk motor
1 segelbåt byggd 1905 i furu, klink 6.06×1.7

HÄNDELSER
1913 den 26 nov Utgår från Klintehamns lotsplats lotsförmannen, 1 lots och en lotslärling samt lyckades trots svårt väder med regntjocka och hög sjö att med fara för egna liv till Klintehamn inlotsa skonerten HABIL från Stockholm. Härför tilldelas lotsförman som verkställde lotsningen 20 kr samt lotsen och lärlingen 15 kr vardera.

Lergrav och Wallvik lotsplats
57° 47.462′ N 18° 59.351′ E

Nedlagd 1880

Ur rulla 1774
Lotsålderman: Jon Stare
Lots hans Andersson Sjöberg, 27 år 1 tj år

Ur rulla 1818: Ord lots J. Sjöberg

Nedanstående ur reglemente för Lotsverket 1799
Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Lergravs lotsplats: 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng och en lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Vallvik och Kylej.

Lotsningsområde: Lotsarna emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Vallvik eller Kylej

Ur 1820 års förteckning: Till Fårösund, Wallvik. 1 Secund lots och 1 lärling

Ur ”den Svenske Lotsen 1853”: För att gå vidare in till Lergraf bör ortens privatlots begagnas

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Lergav till Fårösund resp vallvik, Kylej, till Sjöss eller från sjön
Antal lotsningar var 1873=17 st, 1876=2 st och 1880=2 st  alla år  däremellan nol

Lutterhorns (Lauterhorn) lotsplats
57° 57.288′ N 19° 4.784′ E

anlades mitten av 1700 talet och lades ned 1880

Ur reglemente för lotsverket 1799:

Under lotsuppsyningsman för Gotlands fördelning lyder Lutterhorns lotsplats: 1 ord llots, 1 reservlotsdräng och 1 lotslärling: Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Fårösund, Samma 1820
Lotsarne emottaga från sjön at inlotsa och utlotsa til sjöβ samt til Ahr, til norra gattet, emottaga från sjön wid norra gattet at inlotsa tils lotsarne i sundet ombyta, utlotsa til sjöβ norr ut. Lotsarne i sundet uppaβa 1/ I Fårösundet at utlotsa til sjöβ, söderut wid Bungar och til Lergraf.  2/ Wid Bungar at från sjön utom Bungar emottaga och inlotsa i sundet.

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Lutterhorn till Halshuk resp Ahr till sjöss eller från sjön

Ur rulla 1774: Lotsålderman Sifvert Lagerqvist
Lots Barthold Dyplow, 31 år 1 tj år
Lotslärling Per Anders Lantin, 2 tj år

Ur rulla 1818
Ord lots LC Ögren
Lotslärling O.O. Ringvid

Ur 1820 års förteckning: Till Halshuk, Ahr, sjöss eller från sjön. 1 secund lots och 1 lärling