Kåreholm Lotsplats

56° 57.358′ N 16° 53.240′ E

Även kallad Kårholmen eller Kårholm, Kårehamn, Ölands ostkust

Inrättad ca 1820 nedlagd 1 april 1912. Låg under Calmare fördelning och ålderman i Borgholm.

I 1820 års förordning står: Lotsning till och från Sjön. Platsen skall ha 1 mästerlots, 1 secundlots och 1 lotslärling. Uppassa vid Fiskarebodarna och möta fartygen utanför reven.

Lotsplatsen är ej nämnd i 1799 eller 1862 års förteckning

Ur Svenske lotsen 1853:
Kåreholms egentliga hamn skyddas av en kal gräsbeväxt holme samt ett övervattensrev ifrån Djursta udde. Rännan ditin är mycket trång och leder emellan stenar och har endast 5 fots djupgående på grundaste stället, men innanför hamnen är 10 fot.
Utanför densamma finnes en yttre hamn eller redd med ankarsättningar på 12 á 14 fot och på bästa stället 13 fot. Fin sand på gul, seg lera något överväxt med sjögräs.
Här kunna fartyg av 10 fots djupgående sommartid ligga trygga emedan det så småningom tilltagande djupet utanför så lägger sjön att vattnet på denna redd alltid är nog smult. En extra lots är tillsatt som möter ankommande fartyg.

Lotsar/ Båtman:
Per Holmberg Andersson född 1831 anställd 1876
Albert Theodor Holmberg född 1872 anställd 1890 (son till Per H)
Extra lotsen C.J Olsson, död 1876
Båtsmannen LP Flink, död 1876

Olycka den 6 november 1876. Strandning under ostlig storm vid Valnäs Ölands ostkust 1 ¼ mil syd om Kåreholm av skepp från Sunderland på resa från Kronstadt till Helsingör med spannmål.

Vid försök att bärga besättningen drunknade extra lotsen CJ Olsson och båtsmannen vid 1:a Ölands kompani LP Flink.