Hvens Lotsplats

Har i källor uppgetts varit lotsplats mellan åren 1791-1829

Låg då under Åldermanskap i Landskrona

Ur rulla 1736 Uppsyningsman Anders Sahlgren

Lots Lars Pehrsson i tjänst 1716,

Lots Sven Anckar i tjänst 1724

Lots Sven Spaak i tjänst 1724

Lotsdräng Chr. Anckar, Åke Larsson, Jonas Spaak

1817: Ordinarie lotsdräng P. Pehrsson, Lotslärling L. Holm