Rosenvik/Stockholm

Välj i flikarna lite andra saker att titta på

Foto: Stig Hellstrand