Säfvars Lotsplats

63° 47.625′ N 20° 34.610′ E

Finns omnämnd som lastageplats att lotsa till i 1844 års rulla men endast i 1897 som lotsplats.

Skeppsvik tillkom som lastageplats för Säfvars sågverk 1787. Lastageplatsen placerades på den norra delen av Hällskäret, hörande till Sävars by. Vid sågverket i Sävar lades de färdiga bräderna och plankorna samman till stora buntar som flottades på Sävarån och vidare ut till Skeppsvik.

Officiell lotsning började omkring 1870. Första noterade lotsningarna började 1875 med 31 lotsningar. Det finns noterat lotsningar fram till 1896. Under de sista 5 åren var antalet lotsningar nere på 1-3 per år.

Ende noterade lotsen är Mästerlots Johan Erik Holmdahl på övergångsstat född 1823 och anställd 1877.