Häradskär Lotsplats

58° 08.945′ N 16° 58.993′ E

Lots har funnits på ön sedan mitten av 1600-talet. Nedlagd 1 augusti 1968

Allmänt fiskeläger på 1500-talet vilket framgår av ett brev från Gustav Vasa daterat 1 februari 1548.

Den förste till namnet kände lotsen var David Eriksson född omkring 1640 och från honom härstammar många generationer Häradskär lotsar.

Nämns som ”Häradskär” i Petter Gedda’s sjökarteatlas från 1695. I ett brev daterat 20 juli 1821 skriver lotsarna till lotsverket. ”Stugorna är i urminnes tider uppförda, år efter annat reparerade brädfodrade och med stöttor försedde”

Ur rulla 1736:
Lots Didrich Davidsson, 64 år i tj 1718
 Lotsdräng Oluf Davidsson i tj 1718

Ur rulla 1769:
Lots Jon Olsson, 52 år i tj 1740
Lots Sven Månsson, 55 år i tj 1743
Utlärd lotsdräng Måns Olsson, 40 år i tj 1757
         ”                 Eric Jansson, 36 år i tj 1758
Lotslärling Måns Andersson, 22 år i tj 1756
          ”       Olof Svensson, 23 år i tj 1760

Enligt reglemente 1799 fanns följande personalstat på Häradskär som sorterade under Norra distriktet under lotsuppsyningsman för Norrköpings fördelning: 1 lotsålderman, 2 ord lotsar, 3 utlärda ord lotsdrängar, 1 reservlotsdräng och 2 lärlingar.

Ur rulla 1817: Lotsålderman A. O-n. Lindquist
Ord lots OM Boström och JE Boqvist
Ord lotsdräng M S-n Björkman, S O-n Sjögren och OA Lindquist
Res lotsdräng E Lindquist
Lotslärlingarna MA Lindquist, EJ Boqvist och A Härström

Ur 1820 Förteckning: Till barösund och Torrö

RR Rätt utslag av 7/12 1830 med fastställelse av den emellan Fångö hemman och lotsarna vid Häradsskär träffade överenskommelse varigenom åt lotsarne upplåtits fisket kring öarna samt bete för 1 ko och alla ägande får efter slåttern för varje hushåll att mot en avgift årligen av 6 M mnt årligen att av lotsarna utgår. Betalningen utbetalades dok inte på grund av konflikt mellan lotsarna och hemmansägarna.

1853 Ur “Den Svenske lotsen” Lotsen vid Häradskär möta lättast vid östra inloppet och har en ½ mil att arbeta sig ut i det södra Han lotsar förbi Sandö till tullstationen vid det egentliga Barösund där Kettilö lotsar möta.

1858 byggde lotsverket 2 hus med tre lägenheter i vardera plus en bagarstuga. Dessa hus finns kvar idag.

1863 ersattes båken av en Fyr. Fyran var den andra som byggdes av järn den första var Sandhammaren. Fyren tändes 1 okt 1863. Beskrivs som en ”Omgående linsfyr med fast sken och blänk.” Fyren var den första i Sverige med en roterande linsapparat.

1868 års regelverk Lots uppassa på platsen. Vid lotsplatsen finns en däckad kronolotsbåt, vilkens kryssningsområde är norr och söder om inloppet utom de yttre grunden.

Efter 1868 under lotsålderman i Kettilö

Ca 1870: Lotsålderman Anders Kjellgren från Norrköping placeras, på grund av uppstudsighet mot lotskapten Werner, på Häradskär som fyrvaktare och blir kvar till 1904 då han går i pension

1878 fanns 6 lotsar

1870-talet i medeltal ca 200 lotsningar/år

I slutet av 1878 fanns en större däckad lotsbåt vid Häradsskär, något som endast fanns vid Idö, Bokö samt vid Arkö lotsplatser.

1879 fick 5 lotsar vid lotsplatsen 100 kr i belöning för att man under en svår storm den 11 december 1878 gått ut och bistått den åländska skonerten Siren,

1882 uppfördes ett nytt uppassningshus. Detta år fick man även en ny tjänstebåt.

1883 byggdes en ny vaktstuga och en vågbrytare byggdes, 4 lotsar lotsade 131 fartyg

1884 påbörjades arbetet med en vågbrytare. 1885 byggdes en ny hamn och båtupphalningsbädd.

1889 byggdes en fotogenbod.

1889 gick 9 barn i åldern 6-14 år i lotsbarnskola under 95 dagar.

Den 7 december 1830 fick lotsarna vid Häradsskär rätt att efter slåttern begagna betet på ön Angskärssundet för en ko per lotshushåll. Denna rätt upphävdes av kommerskollegium 21 september 1894.

1894 hittades delar från en skeppsbåt märkt ”SS Hollandia”, fartyget förliste under en storm och återfanns aldrig. Samtliga inklusive kronolotsen omkom då han inte kunde lämna fartyget på grund av det dåliga vädret.

1895 fick Häradsskär en ny däckad lotskutter.

1896 byggdes en båtslip

1888 hölls skola för första gången. 6 barn under 71 dagar. Skolformen kallades för lotsbarnskola och upphörde 1925 då den övertogs av skolmyndigheterna.

Första motorbåten kom till ön 1906

1914 sålde Lotsverket den stora däckade kuttern till lotsplatsen

1916 13 okt lyckades fem man av personalen vid Häradskär lotsplats i en halvdäckad motorbåt under orkanartad storm uppnå strandade galeasen OLGA från Oskarshamn och bärga dess besättning. Härför tilldelas de som belöning 10 kr vardera.

1920 års båtbestånd:
1 däckad kutter i ek, kravell med 15 hk motor
1 motorbåt byggd 1914 i ek klink, 7.2×2.2 4 hk Västervik
1 motorbåt byggd 1913 i ek, klink, 7.2×2.3 5 hk Västervik
1 segelbåt, byggd 1912 i ek, klink, 5.8×1.9

1924 tilldelades mästerlotsen J. E. Westerholm samt lotsarna A.H. Sandin, G. E. Åman och C. J Lönnberg, Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutnas medalj. Medaljen fick de för härjandet av besättningen på den i Halmstad hemmahörande skonaren LYDIA som förliste den 13 december 1923. Dessutom fick de fyra 70 kr var i premie av Lotsstyrelsen.

1928 fick lotsplatsen telefon.

Under 2:dra världskriget var 14 lotsar stationerade på Häradskär för att klara konvojerna.

Elektricitet kom till ön 1960

 Lotsplatsen drogs in 1968. Den siste överlotsen Erik Boqvist pensioneras samtidigt som platsen dras in. Han var född på Häradskär där även fadern var lots. Fem generationer lotsar i rakt nedstigande led. Erik Boqvist var med och seglade den sista öppna lotsbåten innan den såldes 1927.

Lotsplats 2EfternamnFörnamn 1Förnamn 2FöddAntagen i lotsverket
AnderssonMåns17471756
BjörckmanM1817
BoquistEJ1817
BoquistJE1817
BoqvistAdolfVictor18671890
BoqvistErikWictor19081922
MemBoqvistJohanVictor18611890
BoströmOM1817
DavidssonDidrich16721718
DavidssonOluf1718
ErikssonAllanIsidor19081927
ErikssonDavid16401660
ErikssonÅkeRagnvald19071925
FångqvistGustafTheodor18681889
OxelösundHarderMatsHarald18861905
HärströmA1817
JanssonEric17331758
JanssonTycho18751896
JohanssonArvidNils19231949
JohanssonKarlGunnar19261954
LindquistA1817
LindquistE1817
LindquistMA1817
LindquistOA1817
NorrköpingLönnbergCarlJosef18971916
MagnussonNilsElis19121939
MånssonSven17141743
OlssonJon17171740
OlssonMåns17291757
SandinAlbertHugo18781901
SjögrenJohnEugen18751896
SjögrenJonasFredrik18381848
SjögrenS1817
ArköSundströmAugustWilhelm18751894
SvenssonEricHarald19271951
SvenssonOlof17461760
SvenssonOlofFredrik19161941
WallOlofMagnus18541871
VesterholmHermanLudvig18591873
WesterholmJohanEmil18791899
ÅmanGunnarEdvin18881907
ÅmanGunnarEdvin19071939
ÖstlingArvidOskar19061920
ÖstlingOskarNikolaus18691888
NorrköpingBergTycho 18751896
Kända lotsar Häradskär