Lotsplatser 1862

Bilder på den gamla boken från 1862

Nedan följer en digitalisering av boken ovan. Jag har förenklat det lite grann eftersom det är otroligt tidsödande att följa den exakt. Om någon vill veta exakt hur det var så kan boken läsas på lotsplatsen i Stockholm alternativt via något arkiv eller Googles digitaliserings projekt.

Nedan står exempelvis lotsplatserna och till vilka orter/bryggor/lastageplatser de lotsade till. Däremot hoppade jag över text som “till sjös och från sjön” eftersom snudd på alla lotsplatser gjorde så.

Kongl. Förvaltningens af Sjöärendena Kungörelse

Angående förteckning öfver lotsplatser och lotsleder och dessas längd i sjömil samt nummern å den taxa som bör tillämpas.

Gifven i Stockholm den 30 September 1862.

Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena

Göre veterligt: att som, genom 3 § 6 mom. I KongL Maj:ts förnyade Nådiga Förordning, angående Lots- och fyrinrättningen i riket den 9 Juli innevarande år, Kongl. Förvaltningen ålagdt blifvit att öfver alla lostplatser och lotsleder utfärda förteckning, upptagande nämnde leders längd och nummern å den taxa, som skall tillämpas; så har, till följd deraf, Kongl. Förvaltningen berörde afseende upprättat här bifogade förteckning som kommer att, i sammanhang med högstberörda Nådiga Förordning, från och med början af år 1863 till efterrättelse lända; hvilket Kongl. Förvaltningen skolat härigenom kungöra.

Stockholm den 30 September 1862.

C. S. ANNERSTEDT.

FREDRIK ENGELHARDT. C. B. LILLIEHÖÖK.

J. B. KLEMAN.. P. 0. BACKSTRÖM. BACKSTRÖM.

Förteckning

öfver lotsplatser/ lotsleder och dessas längd i sjömil samt nummern

på den lots taxa som bör tillämpas.

Norra Lotsdistriktet

Luleå Fördelning

 • Pahaluoto
  • Terwakari
  • Sangis söder och norr om Seskarön
  • Salmis
  • Pahaluoto til sjös vid Malörn
  • Terwakari        ”
  • Sangis          ”
  • Salmis        ”
 • Kalix
  • Sangis
  • Malörn
  • Törefors
  • Pahaluoto
 • Malörn
  • Haparanda
  • Sangis
  • Näsby i Kalix elf
  • Törefors
  • Pahaluoto
 • Töre                         
  • Kalix
  • Flakaskär eller Råneå
 • Flakaskär eller Råneå
  • Töre
  • Liggskär
  • Strömsund
  • Jemtösund
 • Liggskär
  • Rödkallen
  • Råneå
  • Töre
  • Luleå
  • Gäddvikssund
  • Strapösund
  • Från Luleå stad til sjös södra vägen och via Gäddvikssund
 • Rödkallen
  • Luleå stad södra vägen
  • Liggskär
  • Rönnskär
  • Gäddvikssund
  • Malörn
 • Storrebben
  • Rödkallen
  • Harrbäcken
  • Piteå stad
  • Rönnskär
 • Rönnskär
  • Piteå södra leden
  • Romelsö
  • Rödkallen
  • Åby
  • Jäfre
  • Byske
  • Från Piteå til sjös vid bondekallen
 • Åby
  • Til Sjös
 • Romelsö
  • Skellefteå lastageplats (Ursviken)
  • Rönnskäör
  • Byske
  • Åby
  • Kågenäsfjärden
 • Storkåge
  • Romelsö
  • Ursviken eller Bockholmen
  • Bureå
  • Bjuröklubb

Umeå Fördelning

 • Ursviken
  • Bjuröklubb
  • Bureåfjärden
  • Storkåge
  • Romelsö
  • Burvik
  • Sjös vid Gåsören
  • Sjös vid Skötgrundet
 • Bjuröklubb
  • Kallviken
  • Gumboda
  • Sikeåfjärden
  • Bjuren eller Tawastören
  • Bredskär
  • Säfwars lastageplats
 • Bredskär
  • Ratan
  • Säfwars lastageplats
  • Bjuren eller Tawastören
  • Jernäsudde
  • Kalmar
  • Kylören
  • Strömbäck
  • Holmsund
  • Umeå
  • Hörnefors
 • Jernäsudde
  • Skagen
  • Hörnefors
  • Bredskär
  • Becksvadet
  • Nordmalilng
  • Husum
  • Kylören
  • Fårskär
  • Öreviken
  • Tjäruskär
 • Skagen
  • Ulfö
  • Jernäsudde
  • Utåsviken
  • Domsjö
  • Trysund
  • Husum
  • Örnsköldsvik
 • Örnsköldsvik
  • Skagen
  • Ulfö
  • Näske
  • Sjös genom Malmösundet
 • Ulfö
  • Härnösand
  • Skagen
  • Trysund
  • Örnsköldsvik
  • Näske
  • Domsjö
  • Dogsta
  • Ulånge
  • Köpmansholm

Sundsvalls fördelning

 • Nyland
  • Härnösand
  • Sjös
  • Vid Hernö
  • Norr om Hemsö
 • Hernö
  • Ulfö
  • Nyland och Bollsta
  • Härnösand till Nyland, Bollsta, Kramfors, Lockne och Sandö
 • Åstholm
  • Sundsvall
  • Bremö
  • Härnö
  • Lögde bruk
  • Åvik
  • Wifsta varv
  • Svartvik
  • Skönvik
  • Söråker
  • Från Söråker till Sundsvall genom Almösundet
 • Sundsvall
  • Åstholm
  • Bremö
  • Lögde bruk
  • Söråker
  • Wifsta varv
  • Skönvik
  • Sund
  • Svartvik
  • Wifsta till Bremö
  • Skönvik till Bremö
  • Sund till Bremö
  • Svartvik till Bremö
 • Bremö
  • Till Sundsvall
  • Åstholm eller Tynderösund
  • Agö
  • Galtström
  • Gnarps masugn
  • Stockvik
  • Arnövik
  • Wifsta varv
  • Svartvik
  • Sund
  • Skönvik
  • Lögde bruk
 • Agö
  • Lilljungfrun
  • Iggesund
  • Långvind
  • Bremö
  • Galtström
  • Gnarp
  • Jettendal
  • Ströms bruk
  • Delånger
  • Hudiksvall
  • Gåsholma
 • Lilljungfrun
  • Gåsholma
  • Agö
  • Ljusnehamn
  • Axmars bruk
  • Maråker
  • Långvind
  • Söderhamn
  • Sandarne
  • Stugsundet till Ljusnehamn
 • Storjungfrun
  • Maråker
  • Ljusnehamn
  • Nyhamn
  • Lilljungfrun
  • Stugsundet
  • Gåsholma
  • Ljusnehamn till sjös till Storjungfrun

Öregrunds fördelning

 • Gåsholma
  • Gefle
  • Agö
  • Söderhamn
  • Lilljungfrun
  • Axmars bruk
 • Gefle
  • Öregrund
  • Örskär
  • Gåsholma
 • Örskär
  • Gefle
  • Öregrund
 • Öregrund
  • Gefle
  • Skutskär
  • Forsmarks lastageplats
  • Sjös via Örskärs båk
  • Sjös via Svartklubben
  • Arholma
 • Svartklubben
  • Arholma
  • Öregrund

Stockholms fördelning

 • Arholma
  • Svartklubben
  • Öregrund
  • Grislehamn
  • Furusund
  • Norrtelge
  • Granhamn vid Tjockö
  • Kapelskär
 • Tjockö
  • Söderarm och till Styrjans hamn, Tjockö, Kapelskär, Furusund
 • Furusund
  • Stockholm
  • Husarö
  • Trälhavet
  • Waxholm
  • Söderarm
  • Arholma
 • Svenska Högarne
  • Sandhamn
  • Söderarm
 • Sandhamn
  • Stockholm
  • Dalarö
  • Husarö
  • Berghamn
  • Trälhafvet
 • Husarö
  • Furusund
  • Berghamn
  • Sandhamn
  • Waxholm
 • Waxholm
  • Stockholm
  • Furusund
  • Sandhamn
  • Dalarö
  • Berghamn
 • Stockholm
  • Sandhamn
  • Dalarö
  • Waxholm
  • Södertelge
 • Berghamn
  • Dalarö
  • Sandhamn
  • Husarö
  • Waxholm
  • Gustafsberg
 • Dalarö
  • Stockholm
  • Waxholm
  • Sandhamn
  • Berghamn
  • Gustafsberg
  • Utö gruvor
  • Elfsnabben
  • Herrhamra
  • Sjös vid Landsort
  • Sjös vid Utö
  • Från  sjön vid Hufvudskär till Dalarö
 • Landsort
  • Dalarö
  • Herrhamra
  • Elfsnabben
  • Enskär, yttre leden
  • Södertelge
  • Från Herrhamra till Dalarö
  • Till Södertelge
  • ”   Säfvesund
  • ”   Elfsnabben
  • ”   Utö gruvor
  • ”   Hålsviken
 • Södertelge
  • Stockholm
  • Strengnes
  • Herrhamra
  • Säfvesund
  • Trosa
  • Sjös vid Landsort
 • Strengnäs
  • Stockholm
  • Södertelge
  • Westerås
  • Kungsöhr
  • Köping

Norrköpings fördelning

 • Säfvesund               
  • Herrhamra
  • Södertelge
  • Hålsviken
  • Nyköpings skans
  • Nyköping
  • Oxelösund
  • Sjös
  • Mellan Lacka och Landsort
 • Hartzö
  • Häfringe
  • Landsort utanför Enskär
  • Sjös
  • Utanför Enskär
  • Från sjön vid Enskär till ankarplatsen vid Djupsundet
 • Nyköping
  • Nyköpings skans
  • Säfvesund
  • Djupsundet
  • Oxelösund
  • Häfringe
 • Oxelö
  • Säfvesund
  • Nyköpings skans
  • Nyköping
  • Näfveqvarn
  • Sandviken
  • Pampus
  • Norrköping
  • Gränsö
  • Arkö
  • Djupsundet
  • Sjös vid Häfringe
  • Från sjön vid Häfringe till Oxelösund och ankarsättning på Ålöfjärden
  • Till eller från sjön vid Häfringe
 • Norrköping
  • Pampus
  • Sandviken
  • Näfveqvarn
  • Oxelösund
  • Gränsö
  • Sjös vid Häfringe
 • Gränsö
  • Oxelösund
  • Näfveqvarn
  • Sandviken
  • Pampus
  • Norrköping
  • Mem
  • Kettilö
  • Sjös eller från sjön vid Arkö
 • Arkö
  • Oxelösund
  • Häfringe
  • Gränsö
  • Mem
  • Grop- och Strandviken
  • Kettilö
 • Mem
  • Gränsö
  • Arkö
  • Kettilö
  • Sjös förbi Arkö
  • Från Gropviken till Kettilö
  • Från Strandviken till Kettilö
 • Kettilö
  • Arkö
  • Gränsö
  • Mem
  • Strandviken
  • Gropviken
  • Waldermarsvik
  • Bokö
  • Sjös eller från sjön vid Häradsskär
 • Häradsskär
  • Barösund
  • Bokö
  • Bokö genom Källsösundet
 • Bokö
  • Kettilö
  • Häradsskär
  • Waldemarsvik
  • Torrö
  • Och från sjön norra samt södra inloppet

Södra Lotsdistriktet

Westerviks fördelning

 • Torrö
  • Bokö
  • Stedsholmen
  • Waldemarsvik
  • Winlebo
  • Hälerö
  • Windö
 • Stedsholmen
  • Torrö
  • Idösund
  • Windö
  • Lerboholm
  • Hofrika
  • Ed
  • Kasimirsborg
 • Idösund
  • Örö
  • Stedsholmen
  • Spårösund
  • Kasimirs borg
  • Lerboholm
  • Westervik
  • Hofrika
  • Ed
  • Wärkebäcksvik
  • Strupö
 • Westervik
  • Strupö
  • Stedsholmen
  • Från Spårösund till sjöss utanför Stång
  • Till sjös utom Stång
 • Örö
  • Spårösund
  • Idösund
  • Kråkelund
  • Saltviken
  • Solsta
  • Helgerum
  • Slingsviken
 • Strupö
  • Kråkelund
  • Idösund
  • Spårösund
  • Wärkebäcksvik
 • Kråkelund
  • Strupö
  • Wållö
  • Storsundet eller Figeholm
  • Oskarshamn
  • Saltviken
  • Glosta

Calmar Fördelning

 • Figeholm
  • Wållö
  • Oskarshamn
  • Saltviken
  • Kråkelund
 • Oskarshamn
  • Figeholm
 • Wållö
  • Kråkelund
  • Figeholm
  • Mönsterås
  • Pataholm
  • Skäggenäs
  • Påskallavik
  • Oskarshamn
  • Timmernabben
  • Borgholm
  • Ekerumshamn
 • Mönsterås
  • Wållö
  • Timmernabben
  • Pataholm
 • Timmernabben
  • Mönsterås
  • Pataholm
 • Pataholm
  • Timmernabben
  • Mönsterås
  • Skäggenäs
 • Skäggenäs
  • Wållö
  • Mönsterås
  • Pataholm
  • Calmar
  • Ljungnäs
  • Hästenäs
  • Timmernabben
  • Ekerumshamn
  • Borgholm
  • Djuphamn
 • Calmar
  • Bergqvara
  • Långören
  • Nyckeln
  • Skäggenäs
  • Färjestaden
  • Ölands södra uddes fyrbåk
  • Björnö
  • Rödhälla
  • Stora Rör
  • Djuphamn
  • Degerhamn
  • Botorp
  • Wernanäs
  • Sjös vid Refsudden förbi Nyckeln eller från sjön vid Grimskär
 • Bergqvara
  • Calmar
  • Långören
  • Bredvik
  • Christianopel
 • Borgholm
  • Wållö
  • Skäggenäs
  • Ekerumshamn
 • Degerhamn
  • Calmar
  • Christianopel
  • Bergqvara

Carlscrona fördelning

 • Christianopel
  • Bergqvara
  • Bredvik
  • Långören
 • Sandhamn
  • Calmar
 • Långören
  • Calmar
  • Bergqvara
  • Christianopel
  • Ytterösund
  • Från sjön till Aspö
 • Ungskär
  • Aspö
 • Stenhamn eller Inlängan
  • Till eller från Sjön
 • Hästholmen
  • Till sjös genom Kolla eller Gåsfjärden
 • Aspö
  • Till eller från sjön
  • Carlscrona
  • Stenshamn
  • Arpö
  • Från Carlscrona till Ytterösund
  • Från Carlscrona till Arpö
  • Från Carlscrona till till sjös vid Aspö eller Arpö
 • Arpö
  • Carlscrona
  • Aspö
  • Gjökalf
  • Ternö
 • Gjökalf
  • Arpö
  • Matvik
  • Ternö
  • Ronneby
 • Matvik eller Ternö
  • Carlshamn inre leden
  • Arpö
  • Gjökalf
  • Hanö
  • Guovik
  • Järnavik
  • Från sjön vid Ternö till Carlshamn, Gjökalf och Ekö
 • Carlshamn
  • Matvik
  • Pugavik
  • Hanö
  • Sjön utanför Sternö udde
 • Pugavik
  • Carlshamn
 • Hanö
  • Carlshamn
  • Matvik
 • Sölfvesborg
  • Saxviken
 • Landskrona fördelning
 • Åhus
  • Från Åhus till Landöhamn och v/v
 • Cimbrishamn
  • Till eller från sjön
 • Ystad
  • Trelleborg
  • Skanör
 • Trelleborg
  • Ystad
  • Skanör utomkring Falsterboref
 • Skanör
  • Malmö
  • Dragö fyrfartyg                           
  • Ystad
  • Trelleborg utomkring refvet
  • Höleviken
 • Malmö
  • Köpenhamn
  • Helsingör
  • Skanör eller Falsterbo
  • Till Dragö Fyrfartyg
  • Skovshoved
  • Till sjöss förbi Trindelen
  • Lomma tegelbruk
  • Limhamns kalkbruk
 • Landskrona
  • Köpenhamn
  • Helsingör
  • Dragö fyrfartyg
  • Skovshoved
 • Helsingborg till sjös eller från sjön
 • Wiken
  • Torekow
  • Helsingör
 • Höganäs
  • Torekow
 • Torekow eller Hallands Wäderö
  • Helsingör
  • Halmstad
  • Halsahamn
 • Engelholm
  • Halsahamn
  • Skepparkroken
  • Torekow

Gotlands fördelning

 • Wisby
  • Westergarn
  • Halshuk eller inloppet till Kappelshamn
  • Klintehamn
 • Kappelshamn eller Halshuk
  • Från sjön till Wisby, Kappelshamn Ar hamn, Fårösund, Lutterhorn
 • Lutterhorn
  • Halshuk
  • Ar
 • Fårösund
  • Från Fårösunds norra gatt till Ar, Halshuk
  • Från Fårösunds södra gatt till Lergraf
 • Lergraf
  • Fårösund
  • Wallvik
  • Kyley
 • Kyley
  • Från Wallvik och Wärne till Fårösund och Kyley
  • Kyley och Lörje till Lergraf och Slitehamn
 • S:t Olofs hamn
  • Til Sjös eller från sjön
 • Slite
  • Kyley och Lörje
  • Katthammarsvik
  • Sjös eller från sjön förbi Magö
 • Härvik                      
  • Ljugarn
 • Katthammarsvik
  • Slitehamn
 • Ljugarn
  • Östergarnssund
  • Ronehamn
  • När
 • Ronehamn
  • Ljugarn
  • Envik
  • Stockvik
  • Garnsvik
  • När
 • Stockvik
  • Ronehamn
  • Envik
 • Envik
  • Ronehamn
  • Burgsvik
 • Burgsvik
  • Klintehamn utanför Näsrefvet
  • Envik
 • Klinte
  • Burgsvik
  • Wisby
 • Westergarn
  • Wisby

Westra lotsdistriktet

Onsala fördelning

 • Halmstad
  • Halmstad
  • Warberg
 • Warberg
  • Falkenberg
  • Bua eller Rya
  • Malöhamnar
  • Kungsbackafjärden
  • Baljö
  • Båtefjärden
  • Wändelsöarna
 • Bua eller Rya
  • Warberg
  • Kungsbackafjärden
  • Från sjön till Malöhamnar
  • Tistlarne
  • Wrångö
  • Wendelsöarne
  • Båtefjärden
  • Klosterfjärden
  • Baljö
 • Mönster eller Onsala
  • Kungsbackafjärden till Malöhamnar
  • Malöhamnar till Warberg, Bua eller Rya, Kungsbackafjärden, Wendelsöarne, Båtfjärden, Baljö, Tistlarne, Wrångö, Kedholmen

Götheborgs fördelning[US1] 

 • Wrångö
  • Från Tistlarna till Bua eller Rya, Kungsbackafjärden, Mönster från Sjön, Kedholmen, Wrångö, Winga båk, Götheborg yttre leden, Känsösund eller Wargöhåla
  • Från Wångö till Winga, Kalfsund, Mönster, Rifvefjord, Götheborg inre leden
  • Kedholm
  • Bua eller Rya
 • Brännö och Winga
  • Från Rifvefjorden till sjös vid Winga, Hönö, Götheborg, Wrångö, Kalfsund, Känsösund, Wargöhåla
  • Från sjön vid Winga till Götheborg, Rifvefjorden, Känsösund, Wargöhåla, Wrångö, Kalfsund, Tistlarna
 • Götheborg
  • Rifvefjord
  • Känsösund
  • Wargöhåla
  • Kalfsund
  • Wrångö
  • Kongelf
  • Bredungen
  • Sjös vid Winga och Hönö
 • Kongelf
  • Götheborg
  • Kalfsund genom Nordre elf
  • Rörö
  • Bredungen
  • Från Bredungen till Götheborg
 • Hönö
  • Götheborg
  • Rifvefjord
  • Känsösund
  • Wargöhåla
  • Wrångö
  • Kalfsund
 • Kalfsund
  • Götheborg
  • Rifvefjord
  • Wargöhåla
  • Känsösund
  • Kongelf
  • Wrångö
  • Till Sjöss vid Winga och Hönö
  • Bovik
  • Käppholmen
  • Öfverön
  • Kersö
  • Rörö
 • Rörö
  • Brunskär
  • Långö
  • Rörholmen
  • Kongelf
  • Kalfsund
  • Marstrand
  • Från sjön till Bovik och ankarsättningen på Källöfjord

Marstrands fördelning

 • Marstrand
  • Rörö
  • Hättan
  • Rörholmen eller Långö
  • Brunskär
  • Klädesholmen
 • Hättan
  • Marstrand
  • Rörholmen eller Långö
  • Klädesholmen
  • Brattön
  • Stora Askerön
 • Stora Askerön
  • Hättan
  • Uddevalla
  • Mollösund
  • Kyrkesund
  • Stigsfjorden
 • Uddevalla
  • Stora Askerön
  • Lilla Kornö eller Lysekil
  • Gullholmen
  • Matholmen
  • Malström
  • Stumpeskagen
 • Klädesholmen
  • Marstrand
  • Hättan
  • Kyrkesund
 • Kyrkesund
  • Stora Askerön
  • Klädesholmen
  • Mollösund
  • Stigsfjorden
  • Marstrand
  • Gullholmen
  • Lysekil
  • Kärringön
 • Kärringön
  • Marstrand yttre leden
  • Kyrkesund eller Altarholmen
 • Lysekil
  • Uddevalla
  • Kyrkesund
  • Kungshamn eller Hållö
  • Stumpeskagen
  • Saltkällan
 • Kungshamn
  • Lysekil
  • Dyngö
  • Wäderöarne

Strömstads fördelning

 • Dyngö
  • Kungshamn eller Hållö
  • Wäderöarne
  • Hafstenssund
 • Warg eller Wäderöarne
  • Dyngö
  • Ramsö
  • Hafstenssund
  • Kungshamn eller Hållö
 • Hafstenssund
  • Dyngö
  • Wäderöarne
  • Ramsö
  • Nordkoster
  • Strömstad
 • Nordkoster
  • Hafstenssund
  • Salbobacken vid Svinesund
  • Långanäs
  • Härföl i Norrige
  • Norska gränsen å Säckefjorden
  • Spånvik vid Svinesund på norska sidan
  • Fredrikshall
  • Strömstad från norska gränsen
  • Till Sjös vid Ramsö
  • Strömstad
  • Dynekilen
 • Strömstad
  • Ramsö
  • Koster
  • Hafstenssund
  • Långanäs vid Svinesund
  • Härföl i Norrige
  • Norska gränsen å Säckefjorden
  • Till sjös vid Nordkoster och Ramsö
  • Spånvik
  • Fredrikshall

 [US1]