Lotsmuseum på Aspö

På Aspö finns ett av Sveriges få lotsmuseum där spännande saker kan beskådas till motsats från denna hemsida som uteslutande tillhandahåller digital information. Nedan följer lite bilder som jag fått från Leena Johansson. Mer info kommer!

På första bilden syns fr.v. Hans Thornerhjelm, Ingrid Wallin (som är ordförande) samt Per Berglund och Leena Johansson.