Falkenberg Lotsplats

56° 53.865′ N 12° 29.604′ E

Lotsutkik i Falkenberg. Foto: Falkenberg/Rian Museum

Bilden är troligen tagen tidigt 1900 tal och lotsarna på platsen under en längre period i skiftet 1800-1900 talet var: Carl Laurentius Möller, Edvard Adolf Ekman, Hans Erasmus Rudolf Jörgensen och Karl Julius Möller och John Gustav Ekman så sannolikt är det någon av dem på bilden?

Falkenbergs lotsplats anlades i början på 1700 talet

Ur rulla 1736: Lotsuppsyningsman Gustav Dahlberg samt lotsarna: Bengt Svensson, Staffan Andersson, Nils Andersson och Bengt Larsson

1744 fanns 4 lotsar i Falkenberg nämligen:
Staffan Andersson Falck, Nils Andersson Knapp, Anders Andersson och Bengt G Larsson

Nedan ur Reglemente för lotsverket 1799

Under lotsuppsyningsman för Onsala fördelning lyder Falkenbergs lotsplats med 1 ord lots, 1 utlärd ord lotsdräng och 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Halmstad. Lotsningsområde: Lotsarna uppassa i staden emottaga från sjön att in och utlotsa till sjöss

Ur rulla 1817: Ord lots J. Persson Beckman och lotsdräng A. Falk

Ur reglemente 1863: Lotsningsområde: Från Falkenberg till Halmstad respektive Varberg till sjöss eller från sjön.

1881- tillhör Göteborgs fördelning

1875 åtalades kronolotsen CL Möller för grundstötning med skonerten HORTENSIA. Frikänd.

1876 kom ny lotsbåt

1890 Ny däckad lotsbåt av trä

1897 31 mars: Lotsförman, två lotsar och en lotslärling vid Falkenbergs lotsplats samt en skeppare tre sjömän och en kustroddare hade under hård VSV storm och snöbyar med fara för sina egna liv deltagit i räddningen av besättningen på skonerterna ANNA, HANS och HORTENSIA vilka drivit från redden och strandat öster om hamnen vid Falkenberg. De tilldelades för denna berömvärda handling en belöning av tillsammans 299 kr.

1903 10 septembris strandade skonerten TITANA från Riga vid Agerös mal omkring 2 M nord om Falkenberg. Det förolyckade fartygets besättning bärgades under synnerligen svåra förhållanden av en mästerlots och en lots vid Falkenbergs lotsplats samt av 14 andra personer. Av dessa erhöll de som 2 ggr deltagit i bärgningen 15 kr vardera de övriga 10 kr vardera.

1914 sålde lotsverket stora däckade kuttern till Lpl

1920 års båtbestånd
1 däckad kutter L: 9.5×3.6, 15 hk
1 segelbåt byggd 1895. Ek/furu, klink, 5.8×1.7
1 segelbåt byggd 1892, ek/furu, klink, 5.9×1.7

1945

Förbättring av hamnförhållandena vid Falkenbergs lotsplats. Lotsstyrelsen erinrar beträffande detta företag, att i investeringsreserven för innevarande budgetår funnes uppfört ett företag avseende nybyggnad av uppassningshus vid Falkenbergs lotsplats m. m. för en kostnad av 25 000 kronor. Detta företag föreslås såsom i det följande angives att jämväl ingå i investeringsreserven för budgetåret 1945/46. Samtidigt med uppförande av nytt lotsuppassningshus borde emellertid enligt vad lotsstyrelsen sedermera meddelat jämväl en förbättring av hamnförhållandena vid lotsplatsen komma till stånd. För lotsningstjänsten användes en större motorkutter, vilken nu måste förtöjas vid ett enkelt s. k. pålverk bestående av fyra stycken pålar, nedslagna invid farledsrännan in till Falkenbergs hamn utanför tomten för det föreslagna nya lotsuppassningshuset. Denna anordning erbjöde dock intet skydd för kuttern mot vågorna från sjön och från förbipasserande fartyg, varför kuttern nu bleve illa medfaren genom att den finge ligga och slå mot pålverket, varjämte förtöjningsgodset bleve utsatt för onormal förslitning. På grund av de olägenheter, som den nuvarande förtöjningsplatsen sålunda medförde, borde invid densamma och vid sidan av farledsrännan en mindre hamnbassäng uppmuddras, som på två sidor försåges med ett som vågskydd avsett tätt pålverk av sammanlagt ca 25 meters längd. Strandslänten måste i och för muddringen förstärkas genom en stödspont. För förvaring av inventarier och förbrukningsartiklar för kuttern behövde en materialbod uppföras i samband med hamnanläggningen. Kostnaderna för dessa arbeten beräknades till 20 000 kronor, varav 3 000 kronor till materialbod.

1949 byggdes nytt lotsuppassningshus

1950 anlades ny lotshamn

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
 Dahlberg?  1736
 Falck/ AnderssonStaffan  1736
 Knapp/ AnderssonNils  1736
 LarssonBengtG 1736
 SvenssonBengt  1736
 AnderssonAnders  1744
 Beckman/ PerssonJ  1817
 FalkA  1817
 MöllerCarlLaurentius18481869
 EkmanEdvardAdolf18551881
 MöllerGustafPatrik18711889
 JörgensenHansErasmus/ Rudolf18781893
 MöllerCarlJulius18821901 avsked 1930
MönsterWesterbergAxelHugo18921907
 EkmanJohnGustaf18921909
Göteborg/ VingaLiljaGunnar 19021923
Falkenberg ÖLSKyhlbergJohnGunnar/ Emanuel19171948
Ronneby/ GökalvLindebladMånsBengt19251951
 LarssonGöteLennart19271952
Varberg/ Halmstad/ Havstensund/ NordkosterEdlundRolfVerner19301953
 HolmbergAxelGöran19361962
HalmstadLarssonSören 19471980