Västervik Lotsplats

57° 44.706′ N 16° 40.044′ E

Del av sjökort från sent 1600-tal – Carte de la Mer Baltique, contenant les bancs, isles et costes comprises entre L’Isles de Zelande et l’extreme du Golfe de Finlande. H. van Loon, sannolikt utgiven av Depot de la Marine, Paris.

Västerviks lotsplats grundades 1696 och nedlades 1881 i samband med att platsen sammanslogs och uppgick i Idö lotsplats

Bemanningen på Västerviks lpl enligt 1697 års stadga skulle vara 3 lotsar och 1 lotslärling

Ur rulla för 1744

Lotsarna Matthias Gunnarsson, Jöran Larsson och Nils Erichsson

Ur rulla för 1774

Lotsen Hindrich Danielsson 49 år, 19 tj år
Lotsen Johan Carlsson, 31 år, 8 tj år
Lotsen Matthias Johan Gråå, 1 tj år

Enligt 1799 års reglemente skulle lotspersonalen för Västerviks lotsplats bestå av 1 Lotsålderman, 1 ord lots, 2 utlärda ord lotsdrängar, 1 reservlotsdräng, 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under Västerviks lotsålderman.

Ur rulla 1817:

Lotsuppsyningsman P.M. Tegner
Ordinarie lots Erik Johansson
Ordinarie lots Eric Johansson
Ord lotsdräng M. Johansson
reservlotsdräng I Lindbäck
lotslärling J Westerberg
lotslärling P Samuelsson

Enligt uppgift från 1817 uppassade Västerviks lotsarna på Grönö där Kronan byggt en vaktstuga.

Enligt 1820 års reglemente: 1 Lotsålderman, 1 mästerlots, 3 secundlotsar, 1 lärling

Lotsarna uppassar i sin tur såväl i staden som vid Spårö båk.
Lotsningsområde: Till sjöss utanför Stång samt Kråkelund

Lotsningsområde 1863: Från Västervik till Strupö respektive Stedsholmen och från Spårösund till Sjöss utanför Stång samt till sjöss utom Stång

Lotsar
EfternamnFörnamn 1Förnamn 2Förnamn 3FöddAntagen i lotsverket
CarlssonJohan17421766
DanielssonHindrich17251755
ErichssonNils1744
GrååMatthiasJohan1773
GunnarssonMattihas1744
JohanssonErik1817
JohanssonEric1817
JohanssonM1817
LarssonJöran1744
LindbäckI1817
SamuelssonP1817
TegnerPMUppsyningsman1817
WesterbergJ1817
Kända lotsar i Västervik