Arpö Lotsplats

Arpö / Arpösund Lotsplats ur CG Sundius anteckningar

Start 1745-55. Nedlagd 1 januari 1967

Ur reglemente 1799:
Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Arpö lotsplats: 2 ordinarie lotsar, 1 utlärd ordinarie lotsdräng, 1 utlärd reserv lotsdräng och 2 lotslärlingar. Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Aspö lotsplats. Dito 1820.

Enligt 1820 års reglemente: 2 mästerlotsar, 2 second lotsar 2 lotslärlingar samt uppassa vid Arpö och mottaga de från sjön kommande vid Högskärsbådan.

Ur lotsförfattningen 1916: Lotsuppassa vid lotsplats å Hasselö och emottaga från sjön kommande fartyg utanför yttre grunden samt inomskärs gående mitt för lotsplatsen.

1899 den 24 okt gick lotsförmannen, en lots och en fiskare under orkanlik storm i båt ut från Arpö lpl samt lyckades med största ansträngning lämna lotsbiträde åt galeasen WYLIFF META från Barth och fiskesumpen FREDRIKE från Stettin, för vilken modig handling de belönas med 75 kr.

Båtbestånd 1820:
Däckad kutter 8,5×3,35 10 hk motor
1 segelbåt byggd 1919 6×2
1 segelbåt under byggnad

Nedanstående om en lots funna i olika arkiv

Lotsen John Pehrsson


(Enligt lotsrullorna skall John vara född på Almö i Förkärla socken.
Vi hittar en Båtsman Pär Pär(son?) Enn som får en son med namnet Jon i Tromtösunda som döps 1720-02-07. Ej bekräftat.

28 okt 1753 Vigdes drängen John Pehrsson på Hasslö vid sin fästekvinna Maria Svensdotter från Hasslö

1759
Rulla över Lotsbetjäningen uti Karlskrona distrikt
Lotsplats: Arpösund
Kronolots Jon Person
39 år född på Almö i Förkärla socken
Antagningstiden: 1755-10-15
Tjänstetid: 4
Ålder: 34
Boställen: Strandsittare på Hasslö utmark

1773
Prickar och Remmare: Lilla Kråkan 3, Stångskärs rev 3, Stora Kråkan 1, Kalfskärs Flöt 2, Skräflingen 1, Almö Udde 1, Lönören 1, sydväst Utögrund 1, Utö Öhr 1, Isbåden 1.
Nödige anmerkningar: Med högt vatten och god vind kan man gå in detta farvatten med 12 fots fartyg, 11 fots är säkrast. Personalen Äro tillsagda att på Stångskär uppsätta vagtbod.

1791
Lotsrulla för Södra Distriktet år 1791
Lotsplats: Arpösund, Medelstad Härad, Listerby Socken
Jon Pehrsson, 1755 den 15 oktober
Tjänsteår:36
Ålder: 65
Erhållit avsked den 25 oktober 1791
Lotsarna bor i egna hus på så kallade Näset, på Hasslö, varest alla lotsdrängar även bor