Luleå Lotsplats

65° 32.956′ N 22° 14.267′ E

Fotografier på lotsar

Luleå lotsplats upptogs 1820 som lotsuppassningsställe under Liggskär

Enligt 1820 års förteckning: Lotsningsområdet till Brändskär, Rödkallen och Storrebben. 1 ålderman, 1 mästerlots, 1 secundlots och 2 lotslärlingar. Lots uppassa i staden och emottaga fartygen i stadens hamn eller vid Gäddvikssund

Ur lotsledsförteckningen 1916: Lots uppassa i Luleå stad, på Rödkallen och på Liggskär. Lots för fartyg utgående från Luleå och hithörande hamnar erhålles efter beställning å lotskontoret. Lots möta vid Rödkallen ankommande fartyg 2 mil utanför. Vid Liggskär och Rödkallen angiver en svart kula med vitt mittbälte att lots finnes.

1920 års båtbestånd:
1 heldäckad kutter i ek kravell, 10×3.75 med 15 hk motor
1 motorbåt byggd 1907 i ek, kravell, 8.5×2.7 med 8 hk Skandia
1 motorbåt byggd 1916 i furu, klink 7.1×2.45 med 5 hk Skandia
1 motorbåt byggd 1915 i furu, klink, 7.4×2.3 med 8 hk penta
3 st roddbåtar byggda 1914 i furu, klink 10×2.9

1950 byggdes nytt lotsuppassningshus på Rödkallen
1953 installerades vatten i lotshuset på Rönnskär.

Ur Minnesalbum

Intill 1861 var Luleå endast uppassningsplats under Liggskär, som då var den ordinarie lotsplatsen. 1881 blev Luleå självständig lotsplats med Liggskär i sin tur som uppassningsställe. 1 september 1913 sammanslogs Luleå med Liggskärs och Rödkallens lotsplatser till en lotsplats benämnd Luleå lotsplats.

Äldsta, i minnet ännu bevarade, lotsåldermannen hette Carl Söderström. Bror till honom var lotsen Janne Söderström. Vid Rödkallenihågkommas lotsarna Engström, Sandgren och Forsberg.

1857 blev J. J. Johannesén, f: 19/12 1812 i Tönsberg, Norge, lotsålderman vid Liggskär, vilken befattning han innehade till år 1881 då överlotsen av 1: sta grad J. A. Thorslund mottog densamma och innehade den till 1904.

Samma år blev mästerlotsen J. H. Johannesén lotsförman till 1910, då befattningen övertogs av mästerlotsen A. H. Sandberg till 1913,tidpunkten för den ovannämnda sammanslagningen.

Överlotsbefattningen för den samlade lotsplatsen övertogs då av nuvarande överlotsen G. A. Öqvist, som då var överlots vid Rödkallens lotsplats.

HÄNDELSER

1921 18 Nov har lotsstyrelsen tilldelat mästerlotsarna HA Sundvall, KE Lovén, KJ Sundvall, KJ Öqvist och lärlingen OE Lovén, alla vid Luleå lotsplats, samt mästerlots LO Wikström och lotslärling SH Rönnbäck vid Malörens lotsplats penningbelöning å respektive kronor 50,40,50,40,80,50 och 40 eller tillhopa 350 kr för visat mod och ådagalagd rådighet vid bringande av lotshjälp under storm och hög sjö till ångarna SVARTÖN och CASABLANCA samt danska ångaren DANNEBROG.

1922 den 25 okt har lotsstyrelsen åt följande personal vid Luleå lpl tilldelat penningbelöning nämligen lotsen A:B: Johannesen 50 kr, lotsen H Laurud 90 kr mästerlots AV Sundvall 40 kr för visat mod och rådighet vid bringande av lotshjälp under storm och hög sjö åt skonaren FRAMÅT, M/S KALMARSUND och S/S PORJUS

1930: Till envar av mästerlotsarna JG Lovén och H Laurud, lotsen GF Gustafsson samt extra lotsarna JE Gustafsson och JE Lovén samtliga vid Luleå Lotsplats har lotsstyrelsen överlämnat dels skriftligt erkännande för visat mod och rådighet vid räddningen 17/9 1930 utanför Rödkallen av besättningen å strandade tyska motorseglaren ALMA dels penningbelöning av 50 kr

1956: Kungliga Sjöfartsstyrelsen har beslutat uttala sitt erkännande till mästerlots Adolf Albert Sundvall lotsen Gösta Arne Lovén samt båtmännen Nils-Olov Olovsson, Erik Gustav Öster, Johan Erik Hedström och Harry Emanuel Hedlund samtliga vid Luleå lotsplats för visat mod och ådagalagd rådighet vid räddningen den 25-26 november 1956 av besättningen å det vid Rödkallen finska ångfartyget MERI ävensom tilldela envar av dem en penningbelöning av 300 kr