Luleå Lotsplats

65° 32.956′ N 22° 14.267′ E

Fotografier på lotsar

Luleå lotsplats upptogs 1820 som lotsuppassningsställe under Liggskär

Enligt 1820 års förteckning: Lotsningsområdet till Brändskär, Rödkallen och Storrebben. 1 ålderman, 1 mästerlots, 1 secundlots och 2 lotslärlingar. Lots uppassa i staden och emottaga fartygen i stadens hamn eller vid Gäddvikssund

Ur lotsledsförteckningen 1916: Lots uppassa i Luleå stad, på Rödkallen och på Liggskär. Lots för fartyg utgående från Luleå och hithörande hamnar erhålles efter beställning å lotskontoret. Lots möta vid Rödkallen ankommande fartyg 2 mil utanför. Vid Liggskär och Rödkallen angiver en svart kula med vitt mittbälte att lots finnes.

1920 års båtbestånd:
1 heldäckad kutter i ek kravell, 10×3.75 med 15 hk motor
1 motorbåt byggd 1907 i ek, kravell, 8.5×2.7 med 8 hk Skandia
1 motorbåt byggd 1916 i furu, klink 7.1×2.45 med 5 hk Skandia
1 motorbåt byggd 1915 i furu, klink, 7.4×2.3 med 8 hk penta
3 st roddbåtar byggda 1914 i furu, klink 10×2.9

1950 byggdes nytt lotsuppassningshus på Rödkallen
1953 installerades vatten i lotshuset på Rönnskär.

Ur Minnesalbum

Intill 1861 var Luleå endast uppassningsplats under Liggskär, som då var den ordinarie lotsplatsen. 1881 blev Luleå självständig lotsplats med Liggskär i sin tur som uppassningsställe. 1 september 1913 sammanslogs Luleå med Liggskärs och Rödkallens lotsplatser till en lotsplats benämnd Luleå lotsplats.

Äldsta, i minnet ännu bevarade, lotsåldermannen hette Carl Söderström. Bror till honom var lotsen Janne Söderström. Vid Rödkallenihågkommas lotsarna Engström, Sandgren och Forsberg.

1857 blev J. J. Johannesén, f: 19/12 1812 i Tönsberg, Norge, lotsålderman vid Liggskär, vilken befattning han innehade till år 1881 då överlotsen av 1: sta grad J. A. Thorslund mottog densamma och innehade den till 1904.

Samma år blev mästerlotsen J. H. Johannesén lotsförman till 1910, då befattningen övertogs av mästerlotsen A. H. Sandberg till 1913,tidpunkten för den ovannämnda sammanslagningen.

Överlotsbefattningen för den samlade lotsplatsen övertogs då av nuvarande överlotsen G. A. Öqvist, som då var överlots vid Rödkallens lotsplats.

HÄNDELSER

1921 18 Nov har lotsstyrelsen tilldelat mästerlotsarna HA Sundvall, KE Lovén, KJ Sundvall, KJ Öqvist och lärlingen OE Lovén, alla vid Luleå lotsplats, samt mästerlots LO Wikström och lotslärling SH Rönnbäck vid Malörens lotsplats penningbelöning å respektive kronor 50,40,50,40,80,50 och 40 eller tillhopa 350 kr för visat mod och ådagalagd rådighet vid bringande av lotshjälp under storm och hög sjö till ångarna SVARTÖN och CASABLANCA samt danska ångaren DANNEBROG.

1922 den 25 okt har lotsstyrelsen åt följande personal vid Luleå lpl tilldelat penningbelöning nämligen lotsen A:B: Johannesen 50 kr, lotsen H Laurud 90 kr mästerlots AV Sundvall 40 kr för visat mod och rådighet vid bringande av lotshjälp under storm och hög sjö åt skonaren FRAMÅT, M/S KALMARSUND och S/S PORJUS

1930: Till envar av mästerlotsarna JG Lovén och H Laurud, lotsen GF Gustafsson samt extra lotsarna JE Gustafsson och JE Lovén samtliga vid Luleå Lotsplats har lotsstyrelsen överlämnat dels skriftligt erkännande för visat mod och rådighet vid räddningen 17/9 1930 utanför Rödkallen av besättningen å strandade tyska motorseglaren ALMA dels penningbelöning av 50 kr

1956: Kungliga Sjöfartsstyrelsen har beslutat uttala sitt erkännande till mästerlots Adolf Albert Sundvall lotsen Gösta Arne Lovén samt båtmännen Nils-Olov Olovsson, Erik Gustav Öster, Johan Erik Hedström och Harry Emanuel Hedlund samtliga vid Luleå lotsplats för visat mod och ådagalagd rådighet vid räddningen den 25-26 november 1956 av besättningen å det vid Rödkallen finska ångfartyget MERI ävensom tilldela envar av dem en penningbelöning av 300 kr

Lotsplatser övriga

Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Född

Antag

Avsk

Död

 

Söderström

 

Carl

 

?

1700

 

 

 

Söderström

 

Janne

 

?

1700

 

 

 

Ulner

 

Carl

Axel

1834

1866

 

 

Liggskär

Sandberg

 

Jakob

August

1844

1866

 

 

Liggskär

Johannesén

 

Johan

Henrik

1852

1872

1910

 

Luleå Lotsfördelning/liggskär

Thorslund

LD

Johan

Axel

1853

1881

1904

 

Rödkallen

Wallin

 

August

 

1855

1884

 

 

Liggskär

Bergman

 

Nils

Albin

1859

1886

 

 

Rödkallen

Öqvist

 

Gustaf

Adolf

1866

1886

1931

 

Liggskär

Sandberg

 

Johan

Fredrik

1868

1886

 

 

Liggskär

Ström

Johansson

August

 

1869

1892

 

 

Liggskär

Sundvall

 

August

Valfrid

1869

1889

 

 

Liggskär

Lovén

Johansson

Erik

Arvid

1870

1889

 

 

Rödkallen

Sundvall

 

Carl

Johan

1870

1895

 

 

Liggskär

Sandberg

 

August

Helmer

1874

1892

 

1938

Liggskär

Sundqvist

 

Richard

Mauritz

1874

1881

 

 

Rödkallen

Forsberg

 

Frans

Viktor

1874

1895

1934

 

Rödkallen

Sundvall

 

Henrik

Artur

1874

1895

 

1931

Rödkallen

Lovén

 

Karl

Emil

1876

1893

 

1934

 

Svalberg

 

Johan

Gustaf

1876

1898

 

 

Liggskär/Råneå

Broman

 

Nils

Petter

1876

1892

 

 

 

Jonsson

Sandia

Karl

Napoleon

1877

1898

 

 

Liggskär

Wallmark

 

Nils

Albin

1878

1898

1938

 

Liggskär

Öqvist

 

Karl

Johan

1878

1898

 

1935

Rödkallen

Lundin

 

Hugo

 

1878

1895

 

 

Rödkallen

Unberg

 

Karl

Emil

1878

1899

1938

 

 

Johannessen

 

Artur

Birger

1880

1901

1940

 

Liggskär

Åström

 

Erik

Helmer

1880

1900

1940

 

Rödkallen

Laurud

 

Helmer

 

1881

1898

 

 

 

Lovén

 

John

Gustaf

1882

1899

 

 

 

Westin

 

Johan

Arvid

1883

1900

 

 

Rödkallen

Sandström

 

John

Martin

1884

1902

 

 

 

Gardt

 

Henning

Konstantin

1885

1906

 

 

Rödkallen

Gustafsson

 

Gustaf

Fredrik

1887

1906

 

 

Rödkallen

Sundling

 

Gustaf

Wilhelm

1887

1908

 

 

 

Vestberg

 

Oskar

Emil

1888

1904

 

 

 

Vestin

 

Fredrik

Helmer

1890

1906

 

 

Rödkallen

Friberg

 

Karl

Gustaf

1892

1906

 

 

Rönnskär

Gustafsson

 

Ivar

Einar

1897

1913

 

 

 

Lovén

 

Johan

Erik

1898

1916

 

 

 

Lovén

 

Olof

Edvard

1900

1918

 

 

 

Lovén

 

Per

Valdemar

1900

1916

 

 

 

Lovén

 

Emil

Bernhard

1902

1917

 

1956

 

Sundvall

 

Adolf

Albert

1904

1924

1967

 

Bredskär

Wikström

Lpc

Johan

Emanuel

1904

1924

1970

 

 

Lovén

 

Gösta

Arne

1906

1923

1968

 

 

Sundvall

 

Karl

Ture

1906

1925

 

 

 

Lovén

 

Gunnar

Hilding

1908

1925

 

 

 

Sundgren

 

Erik

Gunnar

1909

1924

 

 

 

Sundvall

 

Karl

Knut

1910

1926

1970

 

 

Westin

 

John

Hadar

1912

1938

 

 

 

Laurud

 

Arne

 

1913

1938

 

 

 

Jakobsson

 

Harry

Sigurd

1914

1943

 

 

 

Jakobsson

 

Erik

Fridolf

1916

1944

 

 

Sundsval/Härnös

Wikström

 

Curt

Ferdinand

1916

1942

 

 

Kalix

Lindvall

 

Bo-gösta

Ragnar

1918

1946

 

 

 

Lindvall

 

Gösta

 

1918

1946

 

 

Rönnskär

Grahn

 

Johannes

 

1918

1942

 

1956

 

Nordström

 

Eric

Gustaf

1922

1948

 

 

Södertälje 

Blomqvist

 

John

Erik

1925

1955

 

 

 

Ström

 

Harry

 

1925

1950

 

 

 

Lindqvist

 

Bror

Åke

1928

1952

 

 

 

Lindqvist

 

Åke

Bror

1928

1952

 

 

Oxelösund/kalix

Hedman

 

Per

Henning

1928

1958

 

 

Kalix

Lindbäck

 

Carl Erik

 

1929

1958

 

 

 

Sennström

 

Sven-ola

 

1932

1956

 

 

Umeå LPC

Nilsson

 

Axel

Roland

1932

1956

 

 

 

Fjällström

 

Jan-ove

 

1933

1954

 

 

 

Wikström

 

Sten-olof

 

1933

1962

 

 

 

Ström

 

Sven-göran

 

1934

1958

 

 

 

Öhlund

 

Allan

 

1935

1970

 

 

 

Rönnbäck

 

Bernt

Johannes

1939

1968

 

 

 

Rönnbäck

 

Göran

Erik

1939

1965

 

 

 

Öhman

 

Lars-göran

 

1939

1973

 

 

Örnsköldsvik

Lovén

 

Lennart

 

1940

1974

 

 

 

Öhlund

 

Svante

 

1940

1974

 

 

 

Andersson

 

Göran

 

1941

1974

2000

 

 

Wahl

 

Sture

 

1943

1989

 

 

 

Lundbäck

 

Lennart

 

1946

1990

 

 

 

Lundqvist

 

Erling

 

1946

1989

 

 

Örnsköldsvik

Olofsson

 

Mårten

 

1946

1975

 

 

 

Ekman

 

Nils

 

1953

1989

 

 

Lotsar vid Luleå LP sorterade efter födelseår