Luleå lotsplats

Ur Minnesalbum 1914-1924 lotsverkets personal:

Fotografier på lotsar

Intill 1861 var Luleå endast uppassningsplats under Liggskär, som då var den ordinarie lotsplatsen. År 1881 blev Luleå självständig lotsplats med Liggskär i sin tur som uppassningsställe. År 1913 sammanslogs Luleå med Liggskärs och Rödkallens lotsplatser till en lotsplats benämnd Luleå.

Äldsta I minnet ännu bevarade lotsåldermannen hette Carl Söderström. Bror till honom var lotsen Janne Söderström. Vid Rödkallen ihågkommas lotsarna Engström, Sandgren och Forsberg.

1857 blev J. J. Johannesén, född i Tönsberg i Norge den 19/12 1812, lotsålderman vid Liggskär, vilken befattning han innehade till år 1881 då överlotsen av 1:sta grad J. A. Thorslund mottog densamma och innehade den till år är 1904.

Samma år blev mästerlotsen J. H. Johannesén lotsförman till år 1910, då befattningen övertogs av mästerlotsen A. H. Sandberg till år 1913, tidpunkten för den ovannämnda sammanslagningen. Överlotsbefattningen för den samlade lotsplatsen övertogs då av nuvarande överlotsen G. A. Öqvist, som då var överlots vid Rödkallens lotsplats.