Dämman Lotsplats

57° 03.477′ N 16° 40.553′ E

Innan ombyggnationen 1893

Dämmans fyrplats fungerade även som lotsplats mellan 1878-1885

Tillhörde Södra distriktet och Kalmars fördelning

1878 monterades en signalkula på Dämmans fyrhus

1884 den 9 november drunknade kronolotsen CJ Rundqvist under tjänsteutövning

Totalt genomfördes i snitt ca 40 lotsningar per år

Ur Underrättelse för Sjöfarande n:o 15 år 1878
Kongl. Lots-Styrelsen låter härigenom till sjöfarandes kännedom kungöra: Att lotsuppassning numera blifvit anordnad å Dämmans fyrplats i Kalmarsund och den närliggande östra udden af ön Vållö eller Vållörump.
Kommande å Dämman ofördröjligen att uppsättas en signalstång på vilken hissas en svart kula med horisontelt vitt bälte då lots finnes på platsen och kan utgå men i motsatt fall kulan sänkas i hvilken händelse lotsuppassning besörjes från kryssande lotsbåt eller från lotsuppassningshuset å Vållörump

se även intressant hemsida: https://johansfotoblogg.blogspot.com/2017/02/historien-om-dammans-fyr.html