Stenshamn/Inlängan Lpl

56° 03.050′ N 15° 46.363′ E

Stenshamn eller Inlängans lotsplats

Tillkom någon gång mellan 1736-1764 och indrogs 1 mars 1878 och istället blev uppassningsställe under Långörens lotsplats. Långörens lpl indrogs 1 januari 1937.

I publikationen Karlskronas yttre skärgård av Hjalmar Berglund står följande:

Dan König som i slutet av 1700 talet tog Inlängan i besittning hade fyra söner som samtliga blev lotsar på den av deras far förvärvade ön.  Från dem härstammar den hedervärda lotssläkten König i flera generationer.

I reglemente för lotsverket 1799 finns antecknat följande:

Under lotschefen såsom uppsyningsman för Carlscrona fördelning lyder Stenshamn eller Inlänganlpl med personalen: 1 ordinarie lots, 1 utlärd reservlotsdräng, 1 lotslärling. Vidare att ”lotsarna uppassa vid lotsplatsen emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöss och till Aspö. Lotsplatsen lyder ubnder lotsålderman på Långören.

Redan i lotsrullan från 1736-1764 är Inlängan upptagen som lotsstation med två lotsar och fyra lotsdrängar. Lotsplatsen hette då och fram till 1860-talet Stenshamn-Inlängan. Lotsarna bodde dock som regel på Inlängan. Med den förste av släkten König som föddes på Inlängan 1763 började släktens lotstradition på Inlängan vilken bestod så länge lotsstation fanns där. Släktled efter släktled gick Königarna i lotsverkets tjänst. Lotsrullan för 1866 upptager 9 lotsbetjänter på Inlängan vara 8 st (4 lotsar och 4 lotslärlingar tillhörande släkten König. Då i denna rulla anteckningen gjordes till och med 1881 innebar det att dessa 8 ej var i tjänst samtidigt.

Ur Rulla 1817: Ordinarie lots A Vickberg, reservlotsdräng K Nilsson Lotslärling G König

Under 1870 och 1880 talen skedde en stark reducering av lotsplatsen och lotsar i östra skärgården. 1878 förlorade Inlängan sin självständighet som lotsstation och kom att lyda under Långörens lotsstation. Lotsarnas antal minskades genom avgång av olika orsaker och några nyrekryteringar skedde ej, så att vid Inlängan fanns 1881 endast en lots och två lotslärlingar. Ganska lång tid under 1900 talet hade Inlängan två lotsar och en lotslärling. En av dessa lotsar var Nils Alfred König som var den siste lotsen på Inlängan och som tjänstgjorde där till lotsplatsen nedlades 1937.

 Ovannämnde lotslärling som hette Gustav König blev mästerlots och fick sin sista tjänstgöringstid förlagd till Långören där han blev lotsförman. Hans son Albin König blev mästerlots vid Karlshamns lotsplats och med honom har troligen den unika skärgårdssläkten König spelat ut sin roll som lotssläkt.

Anm: Inlängan som ligger sydost om Ö Hästholmen är näst Utlängan den största ön i yttre skärgården. Det är också den högsta.

Den 27 nov 1881. Skonert från Kalmar på resa från Pataholm med trälast till Nyborg. SSV storm och hårt väder. Sedan båda ankarkättingarna sprungit, drev fartyget iväg. Inlängans lotsar som observerat fartygets nödställda belägenhet utgick samt lyckades styra det in mellan bränningarna och sätta det fast i mudden öster om St ? vid Inlängan varigenom det räddades från en säker undergång.

1893 byggdes ett nytt uppassningshus

Rulla på Lotsarna inom Carlskrona Fördelning 1846
Stenshamns Lotsplats

Mäster Lots Blasius König
Födelse: 1798, Antagen i Lotsverkets tjenst: 1822 9/3.
Uppförande: hjelpligt, Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 23
Gift/Ogift: gift, Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Carl Johan 1832, Gustaf 1836, Cicilia 1838
Eger 1/3 del af Inlängan, har dessutom 2000 RiksBco kapital utlånat på ränta; karen är kunnig i sin tjenst men af ett serdeles stridigt sinnelag. Hustrun är utan anmärkning.

Secund Lots Petter König
Födelse: 1809, Antagen i Lotsverkets tjenst: 1827 6/9
Uppförande: godt, Tjenstbarhet: skicklig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 23
Gift/Ogift: gift Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Gustaf 1838, Jonas 1842
Eger en tredjedel af Inlängan, är pålitlig och rask, samt har en bra hustru.

Lots Lärling Jonas König
Födelse: 1811, Antagen i Lotsverkets tjenst: 1831 12/11.
Uppförande: godt, Tjenstbarhet: skicklig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 23
Gift/Ogift: gift Barn: Gossar: Flickor: Födelse år: Cicilia 1839
Eger 1/3 del af Inlängan, är af ett serdeles godt och fromt sinnelag, men utmärkt rask och pålitlig; bra hustru. Son till Blasius, bor hos föräldrarna.

Kunskaps Rulla öfver
Lotsarne inom Carlskrona Lotsfördelning 1850-55.

Blasius König
Födelse: 1798 6/8 Lotslärling: 1822 9/3. Mästerlots 1831 11/2. Skicklighet i tjänsten: aa. Uppförande: b. Ekonomiska omständigheter: aa. Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 1; öfver 12 år: 3.
1851 12/1 med döden afgången.

Petter G. König Födelse: 1809 5/5 Lotslärling: 1827. Secundlots 1831. Mästerlots 1851 29/4. Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: b. Ekonomiska omständigheter: a. Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 2; öfver 12 år: 1.

Jonas König
Födelse: 1811 26/6 Lotslärling: 1831 12/11. Secundlots 1857 29/4. Skicklighet i tjänsten: aa. Uppförande: a
Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 3

Carl Joh. König Födelse: 1832 Son av B. König, Lotslärling: 1844
Skicklighet i tjänsten: b. Uppförande: a.

Gust. Eric König Födelse: 1838 18/5 Son till Pet. König
Skicklighet i tjänsten: b, Uppförande: b.

Ola Andersson Födelse: 1824 5/4, Lotslärling: 1847
Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: aa.
Gift/ogift: Ga Barn minderåriga: 1


EfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
AnderssonOla 18241847 
KönigBlasius 1798182218511851
KönigCarlJohan18321844 
KönigG  1817 
KönigJonas 18111831 
KönigNilsAlfred  1937
KönigPetterG18091827 
NilssonK  1817 
VickbergA  1817 
KönigGustavEric18381844