Grankullaviken Lotsplats

57° 19.992′ N 17° 06.136′ E

Grankullavikens lotsplats fungerade mellan ca 1890 talet och fram 1 januari 1915

Troligen för att lotsa ut fartyg som lastat virke, se nedan historik från Borgholms kommun:

På Ölands nordspets står fyren Långe Erik, ett 32 meter högt vitputsat kalkstenstorn som uppfördes 1844–45. På den södra sidan av holmen finns ett mindre fiskeläge med en modern pir och ett par träbryggor. Fyren är rest på en liten holme, Stora grundet, i inloppet till Grankullaviken.

Ölands norra udde har alltid utgjort en viktig angöringspunkt för handelsflottan i norra Kalmar sund och en mycket stor del av den äldre sjöfarten mot Gotland har passerat här. Under modern tid har Grankullaviken varit av stor betydelse för utskeppning av virke och har även haft en ångsåg. Arbetarbostäderna och en skogsjärnväg finns ännu kvar.

Den nordöstra udden med den välkända Trollskogen, utgör ett av öns mer välbesökta turistmål. På uddens norra del låg en örlogsbas på 1400-talet

Grankullaviken finns med endast med i 1897 års Lotsledsförteckning

Vi har hittat en lots som arbetade där, Lotsförman Anders Wilhelm Rydberg som är registrerad som extra Lots under tillfällig period.

AW Rydberg var född 28/10 1876 och blev antagen som lots direkt den 13 maj 1905

Antal kända lotsningar var:

190514
190637
190711
190817
190916
191025
191118
191226
191319
191436
19150

Totalt                     219 lotsningar