Lysekil/ Flatholmen/ Fiskebäcksvik Lotsplats

LYSEKIL 58° 16.142′ N 11° 26.070′ E
FISKEBÄCKSVIK 58° 20.151′ N 11° 24.278′ E
FLATHOLMEN 58° 15.720′ N 11° 24.801′ E

Sista lotsuppassningsplatsen i Lysekil. LPC Helmer Kylberg huserade här fram till lotsstationen flyttade till Fiskebäcksvik. Foto : Mårten Smith
Den sk T-bryggan där Nelsonbåten 572 och Smögens träkutter låg efter 1969 års nedläggning. Foto: Mårten Smith
Nelsonbåt byggd på Watercraft Ltd.
Gamla lotsutkiken. Foto: Mårten Smith

Lysekils lotsplats inrättad tidigt 1700 tal, flyttad till Brofjorden (Fiskebäcksvik) 1974

1729 Fanns det 4 lotsar och 2 lotslärlingar

Enligt rulla 1729 var lotsarna:
Rasmus Börjesson, Jean(Realf?) Jacobsson, Clemens Christensson och Hinrich Hinrichsson

Ur rulla 1736:
Lotsålderman Lars Andersson
Lots Rasmus Börgesson i tj 1712
lots Realf Jacobsson i tj 1720
lots Clement Christensson i tj 1730
lots Hindrich Hindrichsson I tj 1730
Lotsdräng Oluf Rasmusson
Lotslärling Jacob Realfsson

Enligt rulla 1744 Fanns det 4 lotsar och 4 lotsdrängar å platsen:
Lotsar: Jacob Realfsson, Oluf Rasmusson, Clement Christensson, Lars Andersson
Lotsdrängar: Oluf Hindrichsson, Oluf Christensson, Anders Larsson, Börje Rasmusson

Ur Reglemente för Lotsverket 1799:

Under lotsuppsyningsman för Marstrands fördelning lyder Lysekils Lotsplats: 1 ord lots, 1 utlärd ord lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling
Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Kungshamn. Lotsområdet: Lotsarna uppassa vid Lysekil utlotsa till sjöss dessutom till Gullholmen, till Kungshamn eller Smögen även till Salthällan eller Saltkil och därifrån enär så påfordras.

Nedanstående ur ”Om lotsväsendets tillstånd vid Västkusten i början av 1800-talet. Ett betänkande av Nathanael Gerhard Schultén”
”Lysekils lotsplats är illa vald. En halvmil därutanför ligger en stor holme kallad Flatholmen som nu nyttjas av Gåsö boarna ehuru mycket avlägset ifrån dem. Denna ö är av naturen ämnad till Lotsplats. Inomskärsleden stryker tätt utmed den och både norr och söder om löper två raka och djupa inlopp ifrån havet till Grötö redd, Gullmarn, Uddevallas norra inlopp, Lysekils och Kornö hamnar.
Vid västlig storm då ingen båt kan komma ut från Lysekil kan en inbyggare på Flatholmen komma ut, han har fri utsikt till sjöss och är en halv mil närmare havsbandet än lotsen nu har.
På ön finnes två goda båthamnar litet mulbete och friskt vatten. Nuvarande lotsen i Lysekil Matts Åsberg, en förståndig och nykter Blekingsbo synes ej missnöjd med detta ombyte och hans redan fullväxta son som känner farlederna lika väl som fadern, är en rekryt att räkna med när fadern åldras eller faller undan.
Ingen lots kan likväl flytta dit och ta sig fram där som ej får disponera det lilla landet så länge han förestår sysslan.”

Ur rulla 1817:
Ord Lots M. Åsberg
Ord lotsdräng O. Åsberg
Lotslärling J. Andersson

Ur 1820 års förteckning: Flatholmen eller Lysekil: Till Uddevalla, Gullholmen, Hållö eller Smögen och Kungshamn Stumpeskagen, Saltkällan sjöss eller från sjön

Enligt reglemente och Förordning 1863: Lotsområde Från Lysekil till Uddevalla respektive Kyrkesund, Kungshamn eller Hållö, Stumpeskagen, Salthällan till sjöss eller från sjön.

1875 byggdes nytt uppassningshus istället för kasserat

1881 ny tjänstebåt

1884 Åtal mot kronolots Fritz Hörman för grundstötning med S/S STARKODS å kalvensbåde den 8 febr. Böter 50 kr

1896 Byggdes nytt uppassningshus

1920 Båtbeståndet:
1 däckad kutter, byggd 1905, ek, kravell, 12×4.65, 10 hk Skandia
1 motorbåt, byggd 1913, ek/bok, klink, 7.4×2.4 6 hk Skandia
1 roddbåt byggd, 1910, ek/furu, klink 4.3×1.9

1925 den 19 januari: För visat mod och rådighet vid räddning av skeppsbrutna från det i Troense i Danmark hemmahörande skonerten MERKUR har lotsstyrelsen tilldelat penning belöning å 100 kr åt följande personer, nämligen lotsarna vid Lysekils lotsplats HA Lundin och CR Montheli samt besättningsmannen å tullkryssaren TV13 A Björnström. Samtliga fick dessutom silverbägare med inskription av danske kungen.

1926 23 januari: Vid avlämnande av lots åt S/S JOHN BLUMER har lotsstyrelsen tilldelat belöning åt följande personer vid Lysekils lotsplats, nämligen 50 kr åt lotsen CH Stahre samt 40 kr åt var och en av mästerlots CA Holmberg, lotsen HA Lundin och lotslärlingen AJ Andersson

1928 Byggdes nytt lotsuppassningshus

1941 Lysekils lotsplats fick 1941 en kutter byggd vid Ringens båtvarv i Marstrand helt av ek med ruff och däck av Oregon Pine samt styrhytt och ruffsarg av mahogany. L=13,5 Bredd= 5 m djg 2,5 m . Skandia verken i Lysekil levererade motorn en två cylindrig Super Skandia om 85 hkr, fart 9 knop

1952: Kungliga Lotsstyrelsen beslutade att till följande befälhavarna vid Lysekils lotsplats nämligen lotsförman A.V.E. Stranne, lotsen M.E.H. Kyhlberg och tillfälliga biträdet KG. Karlsson överlämna skriftliga erkännanden för visat mod och ådagalagd rådighet vid bärgning av tyska motorfartyget GRETCHEN VOLLMERS den 14 juli 1952

Brofjorden/ Fiskebäcksvik

Samtidigt som Raffinaderiet byggdes även en lotsplats i närliggande Fiskebäcksvik dit lotsplatsen i Lysekil flyttade 1974.
År 1968 ville Oljekonsumenternas förbund (OK) bygga ett nytt raffinaderi på den svenska västkusten. Statens planverk anlitades för att utreda konsekvenserna och föreslå lämpliga placeringar. Tio förslag lämnades, bland annat Väröhalvön, Hisingen och Kode. Valet föll emellertid på Brofjorden, strax norr om Lysekil. Anledningen att raffinaderiet placerades just där är främst att fjorden är bred och djup, och därmed kan hamnen ta emot råoljetankers på uppemot 500 000 ton (drygt 300 meter långa).

År 1970 fick OK klartecken av regeringen och året därpå påbörjades byggandet av vad som fick namnet Skandinaviska Raffinaderi AB eller Scanraff som det kom att kallas.

Den 29 maj 1975 invigdes raffinaderiet. Raffinaderiet bytte namn till Preemraff Lysekil år 2003 i samband med att Preem köpte hela raffinaderiet.

Lotsarna vid Lysekils lotsplats

Lotsplats ÖvrigaEfternamnFörnamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvsked
 AnderssonLars   1700 
 NilssonPeter   17001714
 BörgessonRasmus   1712 
 JacobssonRealf   1720 
 ChristenssonClement   1730 
 HindrichssonHindrich   1730 
 RasmussonOluf   1736 
 RealfssonJacob   1736 
UddevallaHindrichssonOluf   1744 
 LarssonAnders   1744 
 RasmussonBörje   1744 
 AnderssonJ   1817 
 ÅsbergMatts   1817 
 ÅsbergO   1817 
 LyckeCarlRobert 18311866 
 HörmanNapoleon  18491870 
 HörmanEmilius  184618751912
 HörmanJohanFritz 18571875 
 CarlströmJohanAnton 18561878 
 JohanssonJohanAnton 18561878 
 WallinGustafMelius 18651888 
 HalvardssonMauritzElis 18731892 
Smögen/ KungshamnLarssonCarlHilmer 18581892 
GullholmenLjungbergJohanAnton 18731894 
 LundinHjalmarAlexius 18751896 
NordkosterEnglundGustafEdvard 18811898 
StrömstadStahreCarlHugo 18751899Död 1935
GullholmenHolmbergCarlAlbert 18801900 
 EhrlanderPatrikEdvin 18751905 
 LindingJohnChristfrid 18821905 
 ÅhlmanHansOscar 18841908 
 MontheliErnstRudolf 18881909Död 1935
 BergströmOlof  18901910 
 HanssonErikBrynolf 18861910 
 CarlströmHugoIsidor 18901918Död 1948
MarstrandHättanderJohnArvid 19001918 
 ÖsterbergKnutGerhard 19011922 
 AnderssonAndersIvar 19001923 
 VestergrenÖstenBernhard 19051923 
Lysekil ÖLS/ SmögenStranneArneViktorEmanuel19061925 
Jernäs/ BurgsvikFjällmanOskarHarald 19091925 
SmögenLarssonPerEskilHenry19191939 
Lysekil LPC/ SmögenKyhlbergMartinEbertHelmer19101940 
UddevallaAnderssonAndersRoland 19201944 
KäringöBaggeAugustWilhelmEugen19091944 
Havstenssund/ SmögenKylbergBrorSixtenAllan19151945 
 DahlströmJohnMorganViking19141946 
SmögenLarssonCurtBörje 19231949 
 LarssonBörjeCurt 19231949 
LysekillpcPetterssonStigYngve 19261949 
Marstrand/ VäderöarnaKarldénJohnEbbeGunnar191919501969
Nordkoster/ VäderöarnaAronssonAlfGunnarMelker19311951 
VäderöarnaBräckSylveGunnar 19301951 
UddevallaPetterssonKarl-axel  19291953 
 SvenssonRoland  19301955 
MarstrandBaggeBengtOlofMauritz19321957 
Södert/ Köping/  CTO Skagerrak/ MälarenLedeliusLarsRickard 19321961 
FiskebäcksvikJanssonGunnar  19381974 
FiskebäcksvikHertzKjell  19431979 
FiskebäcksvikSjölinLars  19431979 
FiskebäcksvikRosénArne  19421984 
FiskebäcksvikBrüggeJan  19481986 
FiskebäcksvikBlomgrenLars  19501988