Ekenäs lotsplats

Ekenäs lotsplats inrättad 1888 och nedlagd 14 november 1910

Tillhörde Södra distriktet, Kalmars fördelning
Lotsningsanatalet låg på mellan 40-75 per år och sista året var det nere på 10 lotsningar totalt.

lotsar
efternamnförnamn 1förnamn 2förnamn 3Föddantagen i lotsverket
hörgrencarlchristianulrik18631890
levincarlanton18511888