Lotsplatser, historia-galleri

Under denna flik har jag efter 3 års arbete digitaliserat mästerlots Carl-Gustav Sundius efterlämnade mängder av insamlat material!

Nu finns även alla bilder på lotsar som jag hittat under respektive plats, samt positionen ungefär där lotsplatserna låg. Den exakta positionen går ju på grund av många olika faktorer inte att fastställa.

Längre tillbaka i tiden när en bonde eller fiskare utnämndes till kronolots så bildades ett lotshemman som hade en viss geografisk avgränsning. Där slog lotsen sig ned och bildade vanligtvis familj. Lotsen fick en del friheter och förmåner men var sen skyldig att speja efter fartyg och lotsa dem. Då kunde en utkiksställning byggas på ett ställe, oftast högsta punkten på ön (det var oftast öar) där hemmanet låg. Men hemmanet kunde även vara på fastlandet och lotsen måst ro ut till ön och stå i utkiksställningen och speja (man kan anta att även lotsbarnen och hustrun fick rycka in på denna tjänst?).

Lotsbåten kunde sen vara placerad uppdragen på land i någon vik och viken var nog flera som skiftade beroende på vindriktning mm. Efterhand byggdes bryggor och när farlederna ändrades pga av större tonnage så flyttade alltihopa till en annan ö kanske i närheten och det hela började om igen. Så definitionen på lotsplats är diffus och kan betyda flera olika platser. Där han bodde, där han spanade, där han sov mellan spaningarna, där lotsbåten låg osv

Nu finns 247 lotsplatser beskrivna mer eller mindre, beroende på funnet material. Det är från Malören i norr till Strömstad i väst. Nu är det ju så att även, de idag finska, lotsplatserna från ryska gränsen till Åbo tillhörde Sverige fram till 1809. Jag har lagt till dem, 36 st under Östra Districtet. Där finns inga uppgifter om lotsar och väldigt lite om platserna. Jag har lyckats identifiera var de låg och satt ut lat och long.

Endast en lotsplats har jag inte kunnat placera, Hellnöns lotsplats. Jag är säker på att den låg någonstans mellan Hönö och Koster men vet inte närmre. o

Om någon vet så skriv !

Så sammanlagt finns det i alla fall 283 lotsplatser att läsa om!!

Har Du info eller bilder från någon lotsplats och vill ha dem med på denna hemsida så tveka inte att kontakta mig.

lotsarna@pm.me