Långedrag har fått en egen sida (mars 2024) tack vare bidrag från Mats Lindau. Se under Lotsplatser.

KA Sundin har nu 17 mars 2024 kompletterat med mer information om stålkuttrarna. Läs under Lotsbåtar.

Välkomna till Sveriges Digitala Lotsmuseum

 

IMG

November 2023: Idag är i princip hela denna hemsida klar!!

 I våras blev 247 lotsplatser klara. Jag har nu även kompletterat med 36 lotsplatser i det Östra districtet som låg i nuvarande Finland så totalt 283 lotsplatser!!.

Nu finns även alla de 5566 lotsar som jag har hittat. De är fördelade på de lotsplatser där de lotsat. Somliga har varit på mer än en lotsplats och de finns noterade på alla platser där de lotsat. Så det är bara att klicka Er in på den plats ni vill söka på under  Lotsplatser

Hittills har denna hemsida haft 60000 besökare sen start!! Idag besöks museet av 50 tal personer per dag! Kul.

Hemsidan startades 2015 med syftet att digitalisera fotografier och annat trevligt som samlats genom åren i pärmar men även lite gamla bilder från slutet av 1800-talet, som fanns på lotskontoret på Rosenvik i Stockholm, där jag började jobba 1990. Först som lots i några år och därefter som CTO fram till 2008.

Projektet hade av naturliga skäl fokus på Stockholmslotsarna och dess historia. Hemsidan växte allteftersom material hittades och digitaliserades. Mycket arbete om lotseriets historia kom från mästerlots Carl Gustaf Sundius. Carl Gustaf och vår dåvarande chef Dan Myrberg omkom 1994 under tjänsteutövning då M/S Estonia sjönk på resa mellan Tallinn och Stockholm. 

För ett antal år sedan fick jag, av Carl Gustafs barnbarn Elin, ta över sex banankartonger som Carl Gustaf hade lämnat efter sig. Kartongerna var sprängfyllda med material om i princip samtliga lotsplatser i Sverige. Troligen var hans avsikt att efter pension sammanställa det digra arbetet i någon form, kanske en bok, vilket nog var det lämpligast mediet för 30 år sedan. 

Jag kände att allt hans arbete måste förvaltas och låta fler ta del av allt jobb han lagt ner. Det är pärmar efter pärmar med information och fotografier han grävt fram i gamla krigs- eller riksarkiv. Eller ur rullor, reglementen och matriklar som hämtats på lotsplatser eller lånats från bibliotek han besökt på sin ledighet. 

Idag tror jag dock inte en bok är lämpligaste sättet att få ut informationen utan det är via den skärm Du sitter och läser på just nu! 

 

Materialet är inte hemligt då det mesta finns att hämta ur arkiv och faller under begreppet offentlig handling. Exakt var Carl Gustaf fått tag i alla bilder vet jag inte men i de fall det finns uppgifter är det angivet. 

 

Vill någon kopiera hem bilder eller text så är det helt ok men ange gärna var det kommer ifrån så fler kan komma in och kolla på annat smått och gott.

Genom åren har jag fått tag i uppgifter om 5566 lotsar, från 1500 talet och fram till 1990 då de sista uppgifterna på Sjöfartsverket var någorlunda lättåtkomliga. De ligger nu i en databas som jag eventuellt lägger ut så småningom.

För något år sedan hörde även lotsbåts nestorn KA Sundin/Docksta varvet av sig och meddelade att hela hans arkiv av lotsbåtar borde föras in på denna hemsida! Han har skrivit väldigt initierat, roligt och spännande om olika typer av lotsbåtar som bara det är värt en egen hemsida! Se vidare under fliken Lotsbåtar 

 

Okänd lots från Söderarm 1800 talet
Anton Söderman, JE Norberg, JE Rosenberg, Vilhelm Berg, Söderarm 1897

Litteratur förteckning 

Mycken information kommer från litteraturförteckningen ovan. 

Lycka till i bläddrandet bland historia, båtar, lotsning samt lotsplatser.

 

Frågor eller om ni har material ni tror kan passa in så maila gärna till lotsarna@pm.me

Ulf Svedberg 

”Nästan af alla yrken finns väl icke något som kan jemföras med Lotsyrket, det är besvärligt, ty man har ofta att strida mot elementernas våldsamheter, det är ädelt, ty det afser medmenniskors samt deras egendoms räddning, och huru mången lots har icke dertill bidragit fastän han mången gång af dem han frälst från en annars oundviklig undergång fått röna otacksamhet, måhända dess handling knappast blifvit erkänd, dock medvetandet hos lotsen att hava gjort en god gärning utgör hans enda och förnämsta tillfredsställelse och drifver honom icke upphöra att än vidare med fara för eget lif bistå sin nästa.

Lotsdirektören 1855