Hur lotsades det 1844?

Hittade ett intressant häfte från 1844 som beskriver Sveriges indelning av lotsplatser. Det var tre lotsdistrikt och en mängd olika fördelningar samt åldermannaskap. Intressant är ju att se hur de olika platserna var i relation till varandra jämfört med idag. Här i Skåne så låg exempelvis Helsingborg under Landskrona fördelning och Trelleborg under Skanör. Oskarshamn… Fortsätt läsa Hur lotsades det 1844?

Flera lotsplatser !

Hittade i Carl-Gustavs lådor ytterligare gamla böcker ! Nu var det 1862 års Kongl Maj:ts förordning, reglemente och förteckning över lotsplatser som dök upp i form av en gammal sliten bok, inköpt 1941 på en auktion av Pedro Ericsson i Sandhamn. Åtminstone om man skall tro det som någon plitat ned i slutet av boken.… Fortsätt läsa Flera lotsplatser !

Lotsbåtsregister och Fleetlist

Nu ändrar jag menyn och lyfter upp Lotsbåtar till huvudmenyn därför att…….. Häromdagen damp ett mail ner från KA Sundin. Alla som har lite pejl på lotsbåtar vet vem KA är och känner därmed också till Docksta varvet. Helt makalös läsning uppenbarade sig i de excel ark som bifogades. En guldgruva för lotsbåtsnördar! Otroligt vänligt… Fortsätt läsa Lotsbåtsregister och Fleetlist

Ett digitaliserat museum

”Nästan af alla yrken finns väl icke något som kan jemföras med Lotsyrket, det är besvärligt, ty man har ofta att strida mot elementernas våldsamheter, det är ädelt, ty det afser medmenniskors samt deras egendoms räddning, och huru mången lots har icke dertill bidragit fastän han mången gång af dem han frälst från en annars… Fortsätt läsa Ett digitaliserat museum

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

Lotsens villkor 1820

Utdrag ur Kong. Maj:ts Förordning angående lotsning och Båtinrättning i Riket 20 juni 1820 se originalet under fliken Historia Artikel II Om Lotsars skyldigheter, rättigheter och förmåner samt om lotshemman §17 En lots bör känna alla till platsen hörande farleder, hamnar och ankarsättningar, deras beskaffenhet, beqwämligher och djup, landets utseende om dagen och natten samt… Fortsätt läsa Lotsens villkor 1820