Gräsgårdshamn Lotsplats

56° 19.031′ N 16° 31.892′ E

Gräsgårdshamns lotsplats (Ölands sydostkust)

Enligt 1820 års reglemente lyder den under Ålderman i Borgholm med en mästerlots och 1 lärling

Lotsarna uppassa vid Fiskbodarna och möta fartygen utanför grunden.

Gräsgårdshamn finns bara omnämnd i 1820 års reglemente, inget före eller efter. Ej heller finns uppgifter om vilka som lotsat där.

Det är ju också så att reglementen utfärdades i Stockholm och det var ofta en målsättning hur det skulle se ut runt om i Sverige men det kanske inte alltid blev så i verkligheten. Svårigheter att få tag i kompetent folk var nog den vanligaste orsaken men även kan det ha funnits “prestige” både i Stockholm som på den lokala orten att ha en lotsplats.

Om Gräsgårdshamn står följande i Svenske Lotsen 1853
Gräsgårds hamn är öppen för syd och sydvästlig sjögång och kan endast med säkerhet begagnas av 4 till 5 fot djg fartyg vilka finna skydd tvärs för Gammelby sjöbodar.

Inloppet är 2 kablar brett och har 10-14 fots djup, räcker v.p. 6 kablar innanför revet och utgör hamnen. Fasta sjömärken för insegling finns ej, endast sk märketräd, egentligen två buskar, den ena växande vid stranden tvärs för Gräsgårds kyrka, den andra mitt emot Gammelbjörsskäret. 

Men ingen obekant kan söka in på dessa vanskliga märken. I vackert väder kan man dock angöra med att bringa Gräsgårds kyrka  i NV ½ V  och styra denna kurs med flitigt begagnade av lodet samt antingen stoppa upp med ankaret på 5 famnars djup, stenblandad botten eller lägga bi tills man fått något slags lotsbiträde att gå in.