Kylejs lotsplats

Minnesalbum 1914-1924 Lotsverkets personal:

Fotografiet lotsar

Tidpunkten för platsens upptagande som lotsstation äro ej känd. Första nämnda lotsar var:

  • Jonas Wallin, född år 1780, död år 1846
  • Abraham Klintbom född år 1794, död år 1879
  • Jonas Petter Wallin, född år 1806, död år 1863.

Genom kontrakt av år 1827 förvärvades plats för lotsstationen från Wiflings hemman.

Kylejs hamn, vid vilken lotsstationen är förlagd, hade på 1880 talet en livlig trafik, vilken nu (1925) emellertid i det närmaste helt har upphört, beroende på det ringa djupet i hamnen.

Istället har under de senare åren uppstått en del lastplatser och lastbryggor i närheten av lotsstationen, såsom

  • Wallvikens cementfabrik
  • Fjaugens lastageplats
  • Furillens kalkbrott
  • Smöjens kalkbrott
  • Olofholms lastageplats

Lotsning till samtliga dessa platser åligger lotsarna vid Kylejs lotsplats att utföra.

Den 2 juli 1915 kunde man från lotsplatsen se striden mellan tyska och ryska sjöstridskrafter, som slutade med tyska minkryssaren Albatross sättandes på land vid Östergarns fyr.