Hönö lotsplats

1729 rulla: Lotsar Erich Staffansson och Jacob Andersson

Ur rulla 1736:
Lots: Jacob Andersson i tj 1716, Erich Staffansson i tj 1730

Lotsplatsen finns inte med i 1744 års rulla

Ur rulla 1774: lotsning från Brunskärt till Långö, Marstrand, Kalvsund, Kungälv och Rörö.

Pensionerade lotsar:
Olof Olofsson, Olof Eskilsson, 65 år
Pehr Ericksson, 65 år
Cornelius Olofsson, 56 år
Anders Börgiesson, 47 år

Ord lotsar:
Pehr Månsson 45 år, 14 tj år
Berndt Andersson, 45 år 14 tj år
Lotsdräng: Hans Rasmusson, 27 år 12 tj år
Olof Svensson Bure, 42 år 1 tj år
Olof Pehrsson, 18 år

Finns inte med i 1799 års reglemente ej heller i 1817 års rulla eller 1820 års förteckning

Enl reglemente och förordning 1863 Lotsningsområde: Från Hönö till Göteborg respektive Rivöfjorden, Känsösund, Vargöhåla, Vrångö, Kalvsund

1877 byggdes ett nytt lotsuppassningshus

Lotsplatsen nedlagd 1888

Efter platsens nedläggning försåldes uppassningshuset och lotsbryggan

1894:
Lots Hans Peter Zachariasson född 1851, anställd 1870
Lärling: Olof August Johannesson Hedström född 1855 anställd 1875

1897:
Lots Hans Peter Zachariasson: På övergångsstat
Lärling: Olof August Johannesson: På övergångsstat

Lotsplatsen finns med igen i 1897 års förteckning vilket är lite märkligt eftersom den lades ner 1888 enligt beslut i december 1887.

Ur Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för 1889
Sedan Hönö lotsplats på grund af Eders Kongl. Maj:ts
nådiga beslut den 16 December 1887 blifvit indragen, har
Lotsstyrelsen låtit uppsäga de å hemmanet Röd åt lotsarne
vid nämnda lotsplats utsynte boplatser.