Hönö Lotsplats

57° 41.688′ N 11° 39.805′ E

1729 rulla: Lotsar Erich Staffansson och Jacob Andersson

Ur rulla 1736:
Lots: Jacob Andersson i tj 1716, Erich Staffansson i tj 1730

Lotsplatsen finns inte med i 1744 års rulla

Ur rulla 1774: lotsning från Brunskär (Brunskiär-Torsby) till Långö, Marstrand, Kalvsund, Kungälv och Rörö.

Pensionerade lotsar:
Olof Olofsson, Olof Eskilsson, 65 år
Pehr Ericksson, 65 år
Cornelius Olofsson, 56 år
Anders Börgiesson, 47 år

Ord lotsar:
Pehr Månsson 45 år, 14 tj år
Berndt Andersson, 45 år 14 tj år
Lotsdräng: Hans Rasmusson, 27 år 12 tj år
Olof Svensson Bure, 42 år 1 tj år
Olof Pehrsson, 18 år

Finns inte med i 1799 års reglemente ej heller i 1817 års rulla eller 1820 års förteckning

Enl reglemente och förordning 1863 Lotsningsområde: Från Hönö till Göteborg respektive Rivöfjorden, Känsösund, Vargöhåla, Vrångö, Kalvsund

1877 byggdes ett nytt lotsuppassningshus

Lotsplatsen nedlagd 1888

Efter platsens nedläggning försåldes uppassningshuset och lotsbryggan

1894:
Lots Hans Peter Zachariasson född 1851, anställd 1870
Lärling: Olof August Johannesson Hedström född 1855 anställd 1875

1897:
Lots Hans Peter Zachariasson: På övergångsstat
Lärling: Olof August Johannesson: På övergångsstat

Lotsplatsen finns med igen i 1897 års förteckning vilket är lite märkligt eftersom den lades ner 1888 enligt beslut i december 1887.

Ur Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för 1889
Sedan Hönö lotsplats på grund af Eders Kongl. Maj:ts
nådiga beslut den 16 December 1887 blifvit indragen, har
Lotsstyrelsen låtit uppsäga de å hemmanet Röd åt lotsarne
vid nämnda lotsplats utsynte boplatser.

Lotsarna vid Hönö Lpl:

EfternamnEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvsked
Staffansson Erich  1716 
Esskelsson Olof 170917201759
Andersson Jacob  1730 
Olofsson CarlOlof171617301762
Jonsson Hans 17271749 
Andersson Berndt 17291760 
Månsson Pehr 17291760 
Rasmusson Hans 17471762 
SvenssonBureOlof 17321773 
Börgiesson Anders 17271774 
Ericksson Pehr 17091774 
Olofsson Cornelius 17181774 
Pehrsson Olof 17561774 
Zachariasson PeterHans18511870 
JohannessonHedströmOlofAug.18551875