Arholma lotsplats

Följande kommer från CG Sundius anteckningar:

FÖRTECKNING ÖVER ARHOLMALOTSAR UNDER 1800-TALET I TIDSORDNING FR.O.M. NÄR DE ANTOGS TILL LOTSLÄRLING.

Pehr Jansson Holmgren, f.8/8 1808, lotslärling 18/1 1829, sek.-lots 28/8 1831, mästerlots 14/6 1850, avsked på egen begäran 8/8 1863 (ej tjänstbar). Boende i Stärbsnäs. Lön= 120 rdr. Pension= 72 rd.

Carl Olof Levander, f. 15/7 1814 (sjöman), sek.-lots 22/8 1843, mästerlots 28/3 1860, avsked på egen begäran 17/12 1863, lön= 120 rd. Bosatt på Arholma.

Anders Holmgren, f. 25/3 1821, lotslärling 1/8 1839, sek.-lots 11/7 1853, mästerlots 21/6 1860, avsked på egen begäran 6/3 1868. Bosatt i Stärbsnäs. Lön= 120 rd. (3/12 1863: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning).

Nils Ericsson, f. 21/10 1819 (båtskeppare), sek.-lots 11/7 1853, mästerlots 19/10 1863. Bosatt i Stärbsnäs. Lön= 120 rdr. (23/11 1863: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning).

Olof Holmgren, f. 29/10 1826 (sjöman, lotsson och f.d. lotslärl.), sek.-lots 1/8 1854, mästerlots 26/2 1864, avsked på egen begäran 6/3 1868. Bosatt på Arholma. Lön= 120 rdr.
(3/12 1863: 6 dygns vakt­ arrest för försummad lotsuppassning).

Olof Öhman, f. 5/2 1836 (lotsson), lotslärling 21/4 1858, styrsedel 1/7 1858, sek.-lots 29/6 1859, mästerlots 26/7 1864, död 12/10 1870. Bosatt på Arholma. Lön= 120 rdr.
(23/11 1863: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassning. 23/8 1864: 4 dygns arrest på vatten och bröd för försummad lotsuppassning)

Mats Ahlman, f. 18/8 1843 (lotsåldermansson), lotslärling 21/4 1858, styrsedel 20/7 1861, lots 26/7 1864, mästerlots:  21/6 1871. Bosatt på Arholma.

Johan Österberg, f. 9/5 1826 (bondeson), lotslärling. 21/4 1858, sek.­ lots 28/3 1860, lön= 60 rdr. Bosatt på Arholma. (3/12 1863: 6 dygns vaktarrest för försummat lotsuppdrag).

Eric Ericsson, f. 7/1 1833 (sjöman), lotslärling. 8/3 1860, sek-lots 21/6 1860, mästerlots 7/3 1881. Bosatt i Stärbsnäs. (3/12 1863: 6 dygns vaktarrest för försummat lotsuppdrag.
14/11 1879: 10 dygns vaktarrest för tjänsteförsummelse. 1/4 1891: 15 kr avdrag på uppmuntr­ pengar för försummat lotsuppdrag).

Carl Julius Lindström, f. 25/7 1837 (sjöman), lotslärling 8/3 1860, sek.-lots 8/3 1860, mästerlots 21/6 1860, död 14/10 1870 genom drunkning. Bosatt på Arholma. (25/G 1861: 6 dygns vaktarrest för försummat lotsuppdrag. 3/12 1863: 6 dygns vaktarrest för försummad lotsuppassn.).

Johan Olof Lindström, f. 3/10 1838 (skeppare), lots 19/6 1868, mäterlots 6/6 1887.

Eric Ersson, f. 15/8 1837 (sjöman), lots 21/6 1871. Erhållit avsked 18/9 1873 såsom skadad i tjänsten. Premium= 80 rdr.

Johan Olof Hamström, f. 21/11 1845 (sjöman), lots 21/6 1871.

Johan Peter Andersson, f. 21/11 1845 (sjöman), lotslärling 29/6 1872, lots 4/8 1874, avsked 1890, skadad i tjänsten.

Erik Olof Österberg, f. 4/3 1858, lotslärling 18/8 1881, lots 11/2 1890

Alfred Axel Theodor (Jansson) Skog, f. 6/4 1870, lotslärling 5/10 1888. Antog namnet Skog den 17/10 1888. Ett års tjänstledighet för idkande av sjöfart på avlägsna farvatten 1889-90. Transport till Sandhamns lotsplats 18/9 1891.

Olof Wilhelm Öhman, f. 6/4 1865, lotslärling. 30/7 1889, avsked 11/9 1891.

Johan Arvid Lindström, f. 8/9 1868, lotslärling 15/1 1889, lots 6/6 1893.

Anders Peter (Matsson) Westerman, f. 25/5 1872, lotslärling 20/11 1891, lots 27/4 1891.

Olof Ludvig Lindström, f. 5/12 1870, lotslärling 6/7 1892, lots 24/7 1894.

Johannes Emanuel Olzen, f. 25/11 1874, lotslärling 26/4 1894.

Johan Fridolf Sjöblom, f. 23/11 1869, lotslärling 9/5 1894.

Karl Adolf Leontin Eriksén, f. 16/6 1880, lotslärling 15/1 1895.

LOTSÅLDERMÄN, LOTSFÖRMÄN OCH ÖVERLOTSAR VID ARHOLMA/SIMPNÄS LOTSPLATS.

År 1751 hette lotsåldermannen Matts Ahlman och eftersom samma namn återkommer i 1769 års visitationsrulla med uppgiften att han är 57 år gammal samt har varit i tjänst sedan 1730, så får man på goda grunder anta att han har varit Arholma lotsplats första lotsålderman.

År 1816 hette lotsåldermannen E.O. Ahlman enligt rullan och det får nog anses som säkert, att han är son av förre lotsåldermannen med samma efternamn.

Anders Peter Ahlman, f. 22/8 1836 (lotsåldermansson), lotslärling 29/7 1850, styrsedel 12/6 1857, lotsålderman 18/3 1858, död 21/10 1866. Bostadsort på Arholma. (25/6 1861: 6 dygns ljus arrest för försummad lotsuppassning och överklagade oordningar. 7/8 1863: 6 dygns vaktarrest för tjänsteförsummelse. 12/11 1863: 6 dygns vatten och bröd för försummad lotsuppassning).

Carl Johan Vilhelm Bergström, f. 26/5 1823, underkonstapel vid flottan 31/10 1848, avsked från flottan 3/4 1856, lotsålderman 15/11 1866, avsked 28/3 1867. Bosatt på Arholma.

Anders Wendell, f. 24/4 1824 (f.d. kofferdikapten), lotsålderman 26/4 1867, död 8/9 1870. Lön= 400 rdr.

Carl August Eriksson, f. 5/9 1839, lotsålderman 7/10 1870, sjök.-ex. 1867. (11/6 1883: 15 kr avdrag i lotspengar för underlåtenhet att fullgöra undfångna order. 12/12 1883: dito för otillbörlig indragning av lotsuppassningen vid Källskären. 14/11 1891: 20 kr avdrag av lotspeng. för visad vanvördnad mot förman).

Anders Peter Westerman, f. 25/5 1872, lotslärling 20/11 1891, lots 27/4 1891,                           ,

Karl Adolf Leontin Eriksén, f. 16/6 1880, lotslärling 15/1 1895,

Karl Bertil Eriksén, f. 1/4 1909, lotslärling 1926, full styrsedel 1931, ord. lots 1936, lotsförman 1939, styrmans ex.

PERSONAL VID ARHOLMA LOTSPLATS ÅR 1751:

Lotsålderman Matts Ahlman

Lotsar:

Lars Ersson, Arholma

Pähr Olsson, Arholma (död samma år)

Lars Bengtsson, Arholma

Pähr Pährsson, Arholma

Olof Olsson, Arholma

Pähr Mattsson, Arholma

Anders Ersson, Simpnäs

Anders Öman, Skeppsmyra

Johan Andersson, Skeppsmyra.

Utlärda lotsdrängar:

Anders Larsson, Olof Pährsson, Anders Pährsson

Lotslärlingar:

Erich Ersson, Johan Larsson, Olof Ersson, Matts Pährsson och Lars Paulsson

PERSONAL VID ARHOLMA LOTSPLATS 1769:

Lotsålderman Mats Alman, 57 år, Arholma,

Lotsar:

Lars Bengtsson, 60 år, Arholma i tjänst sedan 1730
Per Ersson, 54 år, Arholma i tjänst sedan 1741
Anders Ersson, 57 år, Simpnäs i tjänst sedan 1741
Anders Öman, 50 år, Skeppsmyra i tjänst sedan 1741
Johan Andersson, 51 år, Skeppsmyra i tjänst sedan 1741
Anders Persson, 46 år, Arholma, i tjänst sedan 1746

Extra lotsar:

Olof Persson, 39 år, Arholma, i tjänst sedan 1741
Per Olsson, 42 år, Arholma, i tjänst sedan 1750
Olof Ersson, 34 år, Arholma, i tjänst sedan 1750
Mats Persson, 37 år, Arholma, i tjänst sedan 1750
Eric Persson, 42 år, Arholma, i tjänst sedan 1759

STRANDNINGAR OCH HAVERIER 1874 – 1893 VID OCH I NÄRHETEN AV ARHOLMA LOTSPLATS.

1877, 13 okt: Skepp från Vätö med trälast på resa sydvart grund­ stötte på Storgrundet, norr om Arholma. Fartyget kom flott sedan en del av däckslasten kastats. Lots ombord.

1878, 2 sept: Ångare från Kolsva, tom, på resa till Ljusne, grundstötte på en klippa i närheten av Arholma i tjocka. Ej lots.

1879, 4 sept: Skonert från Vätö med trälast på resa till Nyköping. Under svår storm sprang fartyget läck utanför Bjuröklubb men fortsatte resan. Nödgades likväl slutligen söka hamn och inkom till Arholma i marvatten med sönderblåsta segel, inslagna brädgångar, bräckta stöttor och utskjuten akter. Ej lots.

1880, 1 sep: Galeas från Åbo i barlast på resa till Skellefteå grundstötte på klippan Flisan O om Högskär i WSW vind och klar luft. Lots ombord.

1880, 11 sep: Skepp från Arendal med trälast på resa till Alger. Hård S bris och klart. Fartyget påseglades nattetid i närheten av Tjärven av en engelsk ångare som bogserade in skeppet till Granskärs redd.  Ej lots.

1880, 11 sep: Skonert från Roslagen med trälast på resa till Gustavsberg grundstötte på ett grund S om den vid Högskär utsatta pricken. SO vind. Med hjälp från land kom fartyget flott. Ej lots.

1880, 3 okt: Skepp från Norge i barlast på resa till Uleåborg grundstötte på Lingslätö i Väddö socken i ONO storm och tjocka. Ej lots.

1880, 3 okt: Skepp från Norge i barlast på resa till Sundsvall grundstötte på Bredbådan mellan Simpnäsklubb och Bokobben. ONO storm regn och tjocka. Ej lots.

1881, 27 juli: Skepp från England med trälast på resa till Frankrike grundstötte vid Alisleje V om Simpnäsklubb i stiltje och tjocka. Kom flott sedan vattnet stigit. Ej lots

1882, 10 juli: Skonert från Horsens i barlast på resa till Skutskär grundstötte i Bofjärden i närheten av Näskubben i ONO storm och regntjocka. Ej lots.

1882, 11 juli: Skepp från Arendal i barlast på resa till Kalix grundstötte vid Näskubben i ONO storm och regntjocka. Kom flott med hjälp av ångare. Ej lots.

1883, 22 maj: Skepp från Fiskebäckskil i barlast på resa till Härnösand grundstötte vid Högskär i S vind. orsak: bristande kännedom om farvattnet. Ej lots.

1883 14 juli: Ångare från Gävle på resa till Iggesund grundstötte på Tyfö i stiltje och vackert väder. Olyckan inträffade p.g.a. att både långlotsen och rorgängaren insomnat. Ej kronolots ombord.

1883, 4 sept: Skonert från Bro med trälast på resa till Stockholm grundstötte på Bredbådan, mellan Bokobben och Simpnäsklubb. OSO storm och regn. Orsak: fartyget vägrade i en vändning. Ej lots.

1883, 21 sept: Skonert från Väddö med trälast på resa till Stockholm grundstötte vid Bokobben enligt ovan i svår NO storm. Ej lots.

1883, 10 nov: Skonert från Rådmansö med trälast på resa till Stockholm grundstötte på S. Källskärs grund vid Arholma. so vind. Orsak: strömsättning. Ej lots.

1884, 8 juni: Skepp från Memel med järnlast på res till Gävle grundstötte på Tallriken, NW om Högskär i SSW vind och vackert väder. Bogserbåten som bogserade tog pricken på fel sida. Ej lots.

1884, 2 sep: Skonert från Blidö på resa till Stockholm med trälast grundstötte på Tallriken, NW om Högskär i SO vind och disigt. Ej lots.

1884, 26 okt: Galeas från Gräsö, tom, på resa till Gräsö. S storm. Sedan ankarkättingen sprungit drev fartyget iland vid Svedudden. Ej lots.

1885, 17 sept: Ångare från Stockholm med styckegods på resa till Stockholm grundstötte på Skabbholmen utanför Idö i N storm. Dellossning och losstagning. Ej lots.

1889, 22 juli: Ångfregatt från Karlskrona på resa till Stockholm grundstötte på okänt grund i farleden från Arholma till Furusund på linjen mellan Tyfö fyr och Käringens Kl. NNO jämn bris och klart. Lots ombord.

1889, 19 okt: Skonert från Blidö med trälast på resa till Stockholm grundstötte på Gävlehästen i laber O bris. Orsak: Näskubbens fyrsken förändrats. Ej lots.

1889, 19 okt: Brigg från England med trälast på resa till Cardigan O vind och mulet. Fartyget, som natten mellan 18 och 19 okt. grundstötte i närheten av Märket, men kommit flott och fortsatt, började läcka svårt, så att hon måste sättas på land i Skottviken, Väddö. Ej lots.

1890, 26 maj: Skonerten KÄVIA från Finland, tom, på resa till Finland grundstötte på Utanåskäret, W om Simpnäsklubb i ONO storm. Vid strandningen omkom befälhavaren och en man. Ej lots.

1890, 26 maj: Skonerten HERTHA från Marstal i barlast på resa till Hallsta strandade på Utanåskäret W om Simpnäsklubb i ONO storm. Ej lots.

1892, 18 maj: Skonerten CONSTANTIN från Åland med vedlast på resa till Stockholm strandade p& NO sidan av Arholma i NO snöstorm. Fartyget, segelslitet och i marvatten, drev iland. Bärgades. Ej lots.