Lotsplatser samt matrikel 1920

ÖVRE NORRA LOTSDISTRIKTET

Johan Emil Bohm Lotskapten

Karl Petrus Kullander Lotslöjtnant

SALMIS LOTSPLATS

 Gottfrid Eklund

Oskar Blombäck

Theodor Johannesen

Gottfrid Emanuel Eklund

KALIX LOTSPLATS

Andreas Herman Envall

Emanuel Sundqvist

Karl Ulrik Blombäck

John Emanuel Blombäck

Anton Blombäck

Karl Edvin Lindbäck

MALÖRENS LOTSPLATS

Karl Anton Bergström

Olof Wikström

Johan Peter Wikström

Axel Åström

Karl Emil Wallgren

Albert Wallgren

Richard Wikström

Johannes Bergström

Helge Wikström

Axel Almqvist

Sven Hilding Rönnbäck

Joel Einar Johannes Blombäck

Sven Ekholm

TÖRE LOTSPLATS

Johan August Sikström

Frithiof Strandberg

Olof Edvard Sikström

Ernst Ström

Axel Elof Sikström

Enock Johansson

LULEÅ

Gustaf Adolf Öqvist

August Valfrid Sundvall

Frans Victor Forsberg

August Helmer Sandberg

Johan Sundvall

Henrik Arthur Sundvall

Erik Arvid Lovén

Karl Emil Lovén

Karl Johan Ökvist

Gustaf Lovén

Arvid Westin

Johan Fredrik Svante Sandberg

Helmer Laurud

Karl Emil Unberg

John Martin Sandström

Helmer Fredric Vestin

Gustaf Fredrik Gustafsson

Gustaf Wilhelm Sundling

RÖNNSKÄR

Elis Anton Hellgren

Ernst Johan Wilhelm Lindqvist

Karl Victor Bergstedt

Carl August Hellgren

Frans Tycho Sjöberg

Johannes Grahn

Sigfrid Bergstedt

Emil Wilhelm Lindqvist

ROMELSÖ LOTSPLATS

Axel Johannes Wikström

Karl Viktor Wikberg

Fontus Nikolaus Wikström

Johan Gottfrid Berggren

Sven Adolf Bergmark

Arvid Antonius Wikström

URSVIK

Nils Petter Wikström

Johan August Wikström

Carl Hjalmar Wikström

Knut Ferdinand Wikström

Gustaf Bäckström

Oskar Lindberg

Johan Ivar Wahlberg

Gustaf Adolf Wikström

Johan Petter Wikström

Svante Nikolaus Wikström

Karl Engelbrekt Wikström

Ernst Jonathan Wikström

BJURÖKLUBB

Mikael Hällgren

Samuel Robert Wikberg

Seth Johan Lundmark

John Verner Lundgren

RATAN

Carl Theodor Edstedt

Gottfrid Wikström

Hjalmar Vincentius Norlin

Johan Valfrid Granström

BREDSKÄR

Victor Emanuel Wikström

Per Fridolf Strömgren

Jonas Verner Granström

Gustaf Arthur Lundqvist

JÄRNÄS

Jonas Alfred Lydig

Erik Oskar Åström

Johan August Öberg

Johan Albin Pettersson

NEDRE NORRA LOTSDISTRIKTET

Paul August Herman Jacobsson, Lotskapten

Sven Gustaf David Magnusson, Lotslöjtnant

SKAGS LOTSPLATS

Erik Viktor Öberg

Jonas Theodor Nordlund

Joel Vågström

Erik Richard Engström

Fridolf Engström

Carl Fredrik Samuel Norlin

Carl Johan Lindström

ULVÖN

Carl August Söderberg

Gustaf Walfrid Wistén

Jonas Albert Wistén

Per Ferdinand Öhman

HÄRNÖ LOTSPLATS

Jonas Emanuel Ekman

Knut Axel Boman

Hildor Erhard Bolund

Petrus Bolin

Erik Johan Näsman

Petrus Wilhelm Björling

Per Willehad Strömmer

Johan Mikael Wiklund

Hampus Bylund

Joh. Clemens Mattsson Bruce

Jonas Theodor Wassberg

Johan Hjalmar Schjörling

Joel Leo Melander

Fritz Petrus Nicol. Pettersson

Axel Arvid Wahlström

Carl Gustaf Boman

SUNDSVALLS LOTSPLATS

Sammanslagen med Åstholmens och Bremö lotsplatser. Betjänar trafiken på Sundsvall samt lastageplatserna i Alnössundet samt inloppet till Sundsvall och Kubikenborg etc. 

Lotsar

Axel Nyberg

Gösta Bergström

Wiktor Montelius

Axel Åkerberg

August Selander

Albin Rydberg

Daniel Löf

Arvid Lund

Hjalmar Mellberg

Oscar Nyqvist

August Westerberg

Petrus Sundin

Gustaf Sundman

Fredrik Granlund

Ernst Åkerberg

Henrik Öhman

Frithiof Aspenberg

Olof Sundin

Karl Moreus

Fredrik Östling

Samuel Norberg

Anton Sjöberg

Bertil Hagström

Herbert Holmgren

Edvin Edman

Sven Selander

Ivar Edman

Gustaf Kollberg

Alvar Jansson

Georg Nyqvist

Åge Löf

Holger Högblom

Tore Rundqvist

Axel Hägg

Wilhelm Nyberg

AGÖ

Johan Gustaf Borgström

Carl Fredrik Högbom

Jan Brynolf Lagerberg

Joel Emanuel Henriksen

Per Fredrik Pousard

Per Olof Kolberg

Aron Hilmar Henriksen

Oscar Löjdström

GÄVLE LOTSPLATS

Carl Bernhard Nordin

Anders Teodor Öman

Axel Leonard Nordin

Ernst August Östrand

Karl Alm

David Adrian Cedergren

Otto Daniel Forsman

Carl Fredrik Sundman

Henrik Wilhelm Nordin

Thor Martin Thorsen

Erik Wilhelm Samuel Söderhall

Per Julius Hilding Berg

Konrad Ludvig Jahrén

Nils Axel Dahle

Carl Thorsten Edstedt

John Oskar Sterner

Knut Manfred Jansson

Uno Leonard Nordin

Arne Engelbert Nordin

MELLERSTA LOTSDISTRIKTET

Bengt Samuel Östrand, Lotskapten

Arvid Rikard Boman, Lotslöjtnant

STOCKHOLMS LOTSPLATS

Karl Helmer Westerberg

Gustaf Albert Alexander Öhman

Alfred Axel Teodor Skog

Alfred Wilhelm Westerberg

Einar Reinhold Blomqvist

Carl Konrad Sundgren

Ernfrid Hjalmar Sundqvist

William Sundgren

Axel Boman

Carl Rudolf Sundgren

Karl Edvin Westerberg

Fritz Rikter Öhman

Karl Edvard Leonard Roos

Axel Bernhard Linder

Gustaf Herman Sundqvist

Karl Axel Söderberg

Gustaf Efraim Boman

MÄLARENS LOTSPLATS

Knut Jacob Bandolin

Carl Gustaf Berggren

Gustaf Arvid Johansson

Frans August Ögren

DALARÖ LOTSPLATS

Johan Alexander Westerberg

Carl Gustaf Alb. Wahrenberg

Johan Frithiof Wahrenberg

Filip Ruhnborg

Fritz Joel Boman

Gust. Theodor Wahlström

Henry Gustaf Wiklund

Karl Gustaf Holmberg

HUVUDSKÄR LOTS- OCH FYRPLATS

Knut Ejnar Sigfrid Sjöblom

Knut Hildur Öhlin

Olger Gerhard Romeo Vitalis Hagström

LANDSORTS LOTS- OCH FYRPLATS

Bror Axel Carl Sjöblom

Carl August Engström

Frans Gustaf Wilh. Söderberg

Albert Holm

Karl Albert Ferd. Åkerblom

Carl Hilmer Engström

Herman Oscar Wiklund

Gunnar Isak Engström

David Werner Engström

Karl Axel Öberg

Axel Emil Berglund

Hjalmar Lundberg

Karl John Sjöblom

Thorsten Arthur Sjöblom

Harald Blomqvist

Erik Wilhelm Söderberg

Charles Edvard Sjöblom

Algot Georg Johan Emanuel Walton

Oscar Walfrid Zahlén

SÄVÖSUNDET LOTSPLATS

Hette förr Hartzö-Enskärs lotsplats med uppassning i Sävsundet.De flesta lotsarna bodde på Lindholmen, avsöndrad från lotshemmanet Skebo.

Gustaf Adolf Söderholm

Karl Uno Lundkvist

FÅRÖSUNDS LOTSPLATS

Joh. Nicolaus Albert Stuxberg

Oskar Albert Norström

John Fredrik Söderberg

Edvin Otto Daniel Hamstedt

Karl Mikael Krist. Hamstedt

Haldur John Kristian Vigsten

Ludvig Josef Erik Anders Söderlund

KYLEJS LOTSPLATS

Petter August Wallin

Carl Alfred Rutger Harthon

Knut Fritz Vikt. Eman. Nilsson

Olof Axel Wallin

SLITE LOTSPLATS

Karl Anders Dahlbeck

Ernst Gustaf Högberg

Karl Gustaf Frans Wallin

RONEHAMN LOTSPLATS

Första kända lotsar voro lotsåldermannen P. P. Spetz och lotsen Mattias Ronvik.

Gustaf Alfred Ferd. Ronström

Karl Johan Hallbom

ÖSTRA LOTSDISTRIKTET

Johan Karl Sundholm, Lotskapten

Carl Ferdinand Halén, Lotslöjtnant

NYKÖPING LOTSPLATS

Ivar Theodor Åhlström Lotsförman

OXELÖSUNDS LOTSPLATS

Carl Johan Orden

Hugo Theodor Albin Åhlström

Karl Johan Sundin

Albert Emanuel Ahlin

Mats Harald Harder

Karl Anton Sundström

NORRKÖPINGS LOTSPLATS

Nils Anton Lindström

Tyko Berg

August Hjalmar Ferd. Bergman

Anton Sandin

August Theodor Dahl

HÄRADSSKÄRS LOTSPLATS

Oskar Nicolaus Östling

IDÖ LOTSPLATS

Carl Gustaf Åberg

Axel Fredrik Tholin

Johan Edvard Idén

Bernhard Laurentius Lansén

Adolf Martin Idlund

Mauritz Georg Rudolf Ölin

Carl Arne Åberg

Elof Gunnar Fredrik Tholin

FIGEHOLM LOTSPLATS

Karl Gotthard Sundström

Hans Paul Sundström

OSKARSHAMN LOTSPLATS

Elis Johan Oskar Klingström

Gustaf Reinhold Klingström

Nils Robert Julin

John Arvid Emil Nordin

Josef Wilhard Wirén

Ivar Elis Klingström

Lambert Gärdes Fredr. Roskvist

Veiner Sjödoff

Nils Eugen Julin

MÖNSTERÅS LOTSPLATS

Gust. Edvard Eman. Engström

Johan Albin Hägg

KALMAR LOTSPLATS

Fred Henry Elias Johansson

Elof Uno Sandström

Per Victor Lind

Carl Oskar Nordström

Johan Hugo Annerstedt

Hj. Leonard Andreas Rydell

Gustaf Theodor Sjöberg

Bror Oskar Emanuel Valtin

Knut Henning Linde

Erik Reinhold Lundberg

Julius Engelbert Pettersson

SÖDRA LOTSDISTRIKTET

Johan Axel Leonard Drake, lotskapten

Hj. Bernh. Fredr. Hammarberg, lotslöjtnant

LÅNGÖRENS LOTSPLATS

Olof Magnus Bergström

Johan Petter Landgren

Per Alfred Berglund

Per Alfred König

John Wilhelm Bergström

Gustaf Robert Thorén

Gustaf Fabian König

Petter Rudolf Sjöström

Eric Jonas Wald. Bergström

ASPÖ LOTSPLATS

Knut Gunnar Lång

Anders Johan Sjöberg

Bror John Erik Löfgren

Richard Mauritz Forsberg

Oscar Theodor Wallin

Axel Gottfrid Lindahl

Bror Olof Andreas Lindahl

John Reinhold Bergström

Josef Lindeblad

Johan Gotthard Sjöberg

Konrad Leonard Lövgren

Peter Bergström

TÄRNÖ LOTSPLATS

Peter Ola Sandström

Karl Wilhelm Ferd. Strömberg

KARLSHAMNS LOTSPLATS

Ernst Bernhard Thornström

John Victor Thornström

Oskar Fredrik Renström

SÖLVESBORGS LOTSPLATS

Håkan Jönsson Wyk

Herman Johan Adolf Sjöberg

Johan Sigfrid Wendel

ÅHUS LOTSPLATS

Herm. Nicol. Pettersson Petrén

Carl Rosenqvist

Carl Ehrnfrid Åklund

Elof Edvin Ekvall

Axel Reinhold Ahlström

SIMRISHAMNS LOTSPLATS

Johan Herman Strömberg

Nils Peter Vilhelm Malmros

Carl August Malmberg

Johan Peter Nilsson

Nils Anton Malmberg

YSTAD LOTSPLATS

Hugo Konrad Patrik Lindman

Lars Olof Anton Dahl

Nils August Wessberg

Ivar Anton Dahl

Olof Magnus Malmgren

TRELLEBORG LOTSPLATS

Sten Hallonsten

Fredrik Carl Christian Henrik Thuresson

Johan Bernhard Julius Dewar

Nils Viktor Palmgren

E. H. Strömberg

ÖRESUNDS SÖDRA LOTSPLATS

Olof Edvard Eksten

Josia Mefiboset Bose

Jacob Magnus Lindman

Anders Svedmark

Carl Petter August Berling

Anders Martin Tegnér

Hans Sylvén

Severin Frithiof Berggren

Olof Anders Malmstedt

Nicolaus Ludvig Berg

Johan Idar Falkman

Johan Peter Berggren

Ejlert Johan Malte Tegnér

Gottfrid Mauritz Berggren

Karl Olof Malmstedt

Ivar Edvard Berggren

Gustav Emil Ström

August Birger Sigfrid Klein

Johan Anton Hansson

Joh. Orvar Gotth. Stenström

Alfred Nilsson

Johan Filip Andersson

Sture Bernhard Berggren

Folke Sigvard De La Motte

Frans Ivar Thorsten Strömberg

Eugen Viktor Lindahl

Erik Gunnar Möller

Georg Vallentin Pettersson

LIMHAMN LOTSPLATS

Karl Johan August Ström

Ludvig Fritz

Johan Harald Bengtsson

Carl Olof Herwe

Berndt Henning N:Son Bernéll

MALMÖ LOTSPLATS

Ivar Wilhelm Ripa

Anders Peter Svensson Böök

Johan Ferdinand Kullberg

Mårten Eman. Jansson strömberg

Johan Henry Bent

Sven Petter Bartel

Carl Gustaf Isberg

Carl Hugo Stenberg

Anders Grothén

Brynolf Alexander Romare

Martin Henning Samuel Petrén

Johan Martin Garin

Carl Wilhelm Bergsten

Frank Henrik Albin Kappelin

Per Johan Strömberg

Krister Dav. Jonatan Lindberg

LANDSKRONA LOTSPLATS

Frans Oskar Liljefors

Herman Österlund

Otto Sigfrid Liljefors

Edvin Martin Julius Björkman

Georg Martin Eberhard Kamf

Herman Oskar Lorens Eljin

Adolf Fredrik Lundin

Erik Johan Mårten Strömberg

Helmer Evald Wargren

RÅÅ LOTSPLATS

Adolf Reinhold Råvall

Emil Romanus Nathan. Råvall

Gösta Arnold Landgren

HÄLSINGBORG LOTSPLATS

Anders Olof Hjalmar

Karl Edvard Roos

ÖRESUNDS NORRA LOTSPLATS

Evald Christoffer Edson

Nils Joel Klintberg

Paul Thorvald Jönsson

Konrad Remberg

Henning Alexander Wikdahl

Jacob Paulin Kristén

Helge Birger Romare

Erik Olsson

Johannes Edvin Rumberg

Per Herman Persson

HÖGANÄS LOTSPLATS

Johannes Römmerman

Allan Richard Rinaldo

Gustaf Albin Grothén

TOREKOV LOTSPLATS

Carl Ludvig Vargren

Georg Albin Romare

Gustav Edvard De La Motte

VÄSTRA LOTSDISTRIKTET

Otto Herman Stenberg, Lotskapten

Joh. Rudolf William Liljeqvist, Lotslöjtnant

HALMSTADS LOTSPLATS

Karl Erik (Karlsson) Karlsjö

Carl Frithiof Kasper

Axel Julius Sjöstrand

Julius Levin Willby

Johan August Nordling

Olof Daniel Parry

Albert Laurentius Starck

VRÅNGÖ LOTSPLATS

Olof Karlsten

Johan Albin Nyberg

Johan Albin Wijk

Olof Strandberg

Alfred Karlsten

John Oskar Bolin

John Oskar Grandin

Oscar Julin

John Konrad Dahlgren

Bo Konstantin Hallgren

VINGA LOTSPLATS

Karl Bertil Ekman

Pontus Albert Lorén

Hilding Carl Oskar Lorén

Algot Olivert Granström

Gunnar Västing

Arvid Sylvester Palmerén

Knut Oscar Tobin

GÖTEBORGS LOTSPLATS

John Oscar Sjökvist

Frans Oscar Lind

Anders Evald Berggren

August Hilmer Landin

Frans Richard Verner Sjögren

Georg Botvid Bränning

Carl Alexius Utbult

John Sigfrid Sjögren

Erik Brynolf Bugge

Knut Gunnar Albert Sjögren

Albert Wilhelm Taube

Nils David Verner Seiling

LYSEKILS LOTSPLATS

John Christfrid Finding

Carl Albert Holmberg

Hjalmar Alexius Lundin

Ernst Rudolf Montheli

Carl Hugo Stahre

Hugo Isidor Carlström

VÄDERÖARNAS LOTSPLATS

Bror Carl Wilhelm Valdner

Johan Arvid Nordberg

Axel Conrad Nordblom

Arthur Napoleon Westerberg

DYNGÖ LOTSPLATS

Carl Viktor Ekström

Johan Alfred Karldén

John Mentor Ekström

KÄRINGÖNS LOTSPLATS

Axel Henrik Holmberg

BRÄNNÖ LOTSPLATS

Lorens Larsson