Uddevallas lotsplats

Nämnd första gången 1726 och nedlagd 1 januari 1967

1729 fanns det 3 lotsar och 2 utlärda lotsdrängar plus en lotslärling:
Enligt rulla: Lotsar: Pähr Hansson, Jon Arfwidsson, Ingemar Jonsson
Extra lotsar: Påhl Dahlqvist och Hans Dahlqvist samt på Salthällen: Albrecht Lund och Halfwer Mansson.

Ur rulla 1736: Lotsuppsyningsman Thormo Ström
Lots: Jon Arfwidsson Swartbeck i tjenst 1720
Lots: Peter Hansson i tjenst 1720
Lots: Lars Ingemarsson i tjenst 1733

1744 fanns det 4 lotsar och 2 lotsdrängar:
Lotsuppsyningsman Thormo Ström
Lotsar: Lars Ingemarsson, Sven Åberg, Per Jönsson, Oluf Hindrichsson
Lotsdrängar: Matts Pährsson och Thore Ambjörnsson

Ur reglemente för lotsverket 1799:
Under lotsuppsyningsman för Marstrands fördelning lyder Uddevallas lotsplats med 1 lotsålderman, 2 ord lotsar, 2 ordinarie utlärda lotsdrängar, 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar.
Lotsningsområde: Lotsarna uppassa i staden och lotsa till Stora Askerön till Matholmen bör de äbven kunna lotsa till Malström och till Stumpeskagen.

Enl reglemente och förordning 1863, Lotsningsområde: Från Uddevalla till St Askerön respektive Lilla Kornö eller Lysekil, Gullholmen, Matholmen, Malström och Stumpeskagen.

Ur rulla 1817: Lotsålderman: L. Backman
Ord. Lots H. Tersberg
Ord lotsdräng O. Strandberg
Reservlotsdräng N. Utman
Lotslärling J. Kjellberg och B. Andersson

Enligt 1817 protokoll anmärktes att platsens lotsbåt brunnit upp vid 1806 års eldsvåda och ingen ny båt erhållits.

Enligt 1820 års reglemente: 1 lotsålderman,2 mästerlotsar, 2 secundlotsar, 2 lotslärlingar och lotsarna uppassa i staden.
Noterat: ”Övervägande flertalet av de vid lotsplatsen förekommande lotsningar utgörs av utlotsningar till sjön mot Paternoster. Dessa lotsningar vilka utgå från Uddevalla är förhållandevis långa (38´). Lotsningarna äger till 50% rum i mörker och nattetid är det ofta svårnavigabelt pga av tjocka. Vid Uddevallas lotsplats förekom ingen båttjänst. Uddevalla lotsarna avtogs vid Paternoster av Marstrandskuttern.