Mollösund Lotsplats

58° 04.378′ N 11° 28.264′ E

Bild över Mollösunds hamn

Lotsplatsen nämnd första gången 1716 nedlagd någon gång mellan 1820- 1844.

1729 fanns det 2 lotsar och 1 utlärd lotsdräng och 1 lotslärling
Enligt rulla 1729:
Lotsar Anders Pährsson och Jacob Bengtsson
Extra lots Sven Olsson

Ur rulla 1736: Lots Jacob Bengtsson och Anders Peersson båda i tjänst sedan 1716

Ur rulla 1744 Fanns det 2 lotsar och 2 lotsdrängar på lotsplatsen

Lotsar : Petter Månsson och Hans Månsson
Lotsdrängar: Håkan Pärsson och Börje Olufsson

Ur regelverk för lotsverket 1799:

Under Lotsuppsyningsman för Marstrands fördelning lyder Mollösunds lotsplats:
Med 2 ordinarie lotsar, 1 utlärd ordinarie lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar.
Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Käringön.
Lotsningsområde: Lotsarna uppassa vid Mollösund, utlotsa till sjöss samt till Kyrkesund och till Käringön. ”Lotsarne uppaβa wid Mollösund emottaga från sjön at inlotsa, utlotsa til sjöβ samt til Kyrkosund och til Käringön”

Enligt rulla 1817 arbetade då:
Ordinarie lots Hans Hansson och lotslärling Anders Hansson

Ur 1820 års förteckning. Lotsades till Kyrkesund, Stora Askerön, Stigsfjorden, till sjöss eller från sjön samt Gullholmen
1 Mästerlots, 2 secundlotsar 1 lotslärling.
Lotsarna uppassa på själva Mollöns yttre sida och tar emot fartyg utanför grunden

Mollösund finns inte med bland lotsplatser i 1844, 1863 eller 1878-1883 års reglemente