Bokö Lotsplats

58° 05.702′ N 16° 50.135′ E

Lotsplatsen grundades 1642 och lades ned 1895

Bokö nämns 1453. I jordeboken 1473 skrivs “Bookøø” och utgör 1/1 frälsehemman under. På 1500-talet upptogs hemmanet som styrmanshemman i Gustav Vasas jordebok från 1543.
Stenar är styresman 1575-90.  

1621 fanns 1 lots : Ottver i Bokö.

Av 1642 års styremanstaxa framgår att lotsningsområdena börjar bli mer definierade:

”1 hel gård Bokö styr till Kettilö, 2 mil
1 hel gård Kettilö styr till Håskö, 1 mil
 ½ gård Håskö styr till Kallsö, 3 mil
1 hel gård Kallsö styr till Lindöja, ½ mil
I hel gård Lindöja styr till Oxelösund, 4 mil.”

1697 bodde två lotsar och tre lotsdrängar på ön.

1736 års rulla:
Lots Swen Swensson 40 år i tj 1725
Pehr Månsson, 28 år i tj 1725
Måns Mattsson, 27 år
Lotsdräng Nils Månsson
Lotslärlingarna Pehr Larsson och Mårten Börjesson

1769 års rulla:
Lotsålderman Hans Matsson, 60 år i tj 1728
Lots Mats Månsson, 36 år i tj 1743
Lots Eric Svensson, 32 år i tj 1752
Lotslärling Sven Mattsson, 24 år i tj 1759

Ur reglemente 1799: Under lotsuppsyningsman för Norrköpings fördelning lyder Bokö lotsplats med 2 ord lotsar, 1 ord utlärd lotsdräng, 1 utlärd lotsdräng och 2 lotslärlingar. Lotsplatsen lyder under lotsålderman på Kättilö.

Ur rulla 1817:
Ord lots N Pettersson och M. M-n Östling
Ord lotsdräng PA Hägerström
Reservlotsdräng N Svensson
Lotslärlingar: P Nilsson och E. O-n Hägerström

1820:  2 mästerlotsar, 2 secundlotsar och 2 lotslärlingar på Bokö lotsplats. Lotsar till Valdemarsvik, sjöss eller från sjön, Torrö och Kättilö. Lots uppassa vid byn och möta fartyg utanför grunden som från sjön söka inlöpa.

År 1819 lämnade ägaren till Fogelvik, Carl Henrik Posse, Bokö i pant till Carl XIV Johan, som ägde ön fram till 1834, då Bokö friköptes av bönderna från kronan.

Gustaf Klint skriver i sin seglingsbeskrivning från 1830-talet: ”Till Bokö Hamn går äfven ett inlopp emot en der upprest stång med hvit Tunna. Hamnen är trång men väl betäckt och har 6 till 8 f:rs djup.”

1849 Uppfördes utkik av trä

Ur ”Den Svenske lotsen” 1853: Lots fås från Bokö och möta söder om Bengtsbåde men måste kallas i god tid emedan han har lång väg att ro ut. Bokö lotsgård syns ifrån sjön jämte en omålad utkiksstege som står på högsta klinten av en bergkulle vid byn. Lotsarna möta utanför Spyskärsgrund

Under 1850-talet var även 3 tullare stationerade på ön.

År 1855 nybyggs bl.a fem lotsbostäder på Lotsudden. Varje hus skulle vara 10 alnar långt, 8 alnar brett och 4 alnar högt med vind ovanpå samt 3 ½ alnar högt röse under tak av tegel:” Dessutom skulle varje lots ha en lada och en sjöbod. Lotsplatsen drogs in 1895 och vaktstugan flyttades till Häradsskär.

Ur reglemente 1868. Lots uppassa på berget vid byn samt möta inomskärs gående fartyg i sundet och de från sjön kommande i norra leden utanför Gubbgrundet och i södra delen utanför Melstapelsgrundet.

1873 genomfördes 223 lotsningar för att 1878 vara nere på 104 lotsningar. Från 1879 till 1895 låg antalet lotsningar på ca 50 lotsningar per år.

Vid utgången av 1878 fanns en större däckad lotsbåt vid Bokö. Utöver Bokö så fanns liknande lotsbåtar vid Arkö, Häradsskär samt vid Idö. Denna lotsbåt blev dock såld eller kasserad 1880.

Den 16 januari 1882 beslöt rådhusrätten i Söderköping att mästerlotsen J. A. Boqvist inte skulle få ersättning för skador som uppkommit på hans privata båt som används under tjänsteutövning.

Uppassningshus: 1883 Byggnadens nedtagning på Torrö och uppsättning på Bokö. 1895 Flyttat till Häradsskär

Lotsar på Bokö sorterade efter när de anställdes. J Boqvist var även lots på Mems lpl

LotsplatsEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
 MånssonPehr 17081725
 SwenssonSwen 16961725
 MattssonHans 17091728
 BörjessonMårten  1736
 LarssonPehr  1736
 MattssonMåns 17091736
 MånssonNils  1736
 MånssonMats 17301743
 SvenssonEric 17371752
 MattssonSven 17451759
 Hägerström/ OlssonE  1817
 HägerströmPA 1817
 NilssonP  1817
 PetterssonN  1817
 SvenssonN  1817
 Östling/MånssonM  1817
 BoqvistJohanAugust18351850
 FångqvistJonasPeter18331855
 BoqvistPerVictor18451858
 FångqvistGustavOskar/theodor18681889
MemBoqvistJohanVictor18611890