Matvik / Ternö Lotsplats

56° 10.058′ N 14° 58.146′ E

Matvik och Tärnö (Matwijk, Matwik och Ternö) ur CG Sundius anteckningar

Fanns med i rullor 1744. Karlskrona fördelning fram till 1880 därefter Kalmar fördelning

Nedlagd 1 juli 1937

Från 1744 var det Matvik och 1862 nämns både Matvik och Ternö och 1897 bara Ternö

Ur Rulla 1744. Lotsar: Oluf Eskelsson Appel och Måns Sandman

Ur reglemente för lotsverket 1799: Under lotschefen såsom lotsuppsyningsman för Karlskrona fördelning lyder Matviks lotsplats: 1 ordinarie lots, 1 utlärd ordinarie lotsdräng 1 utlärd reservlotsdräng och 1 lotslärling.

Ur rulla 1817:
Ordinarie lots P. Eskildsson
Ordinarie lotsdräng M. Olsson
Reservlotsdräng A. Håkansson
Lotslärling M. Ingemarsson

Ur 1820 års förteckning Matvik till Karlshamn, Arpö, Gjökalv, Hanö, Järnavik sjöss eller från sjön.

Enligt 1820 års reglemente 1 mästerlots, 2 ordinarie lotsar 1 lotslärling

Ur lotsplats förteckning 1916: Lots uppassar å Ternö.

Lotsplatsen lyder under lotsålderman i Karlshamn.

Lotsningsområde Lotsarna uppassa, dels på Mjöön dels på Bockön, emottaga från sjön att inlotsa utlotsa till sjöss dessutom till Arpö, till Gjökalv, till Karlshamn, till Hanö även till och från Guevik och Järnavik enär det påfordras.

1891 natten mellan 23 och 24 januari utgingo från Matvik och Ternö lotsplats lotsförmannen en lotslärling och två fiskare samt från Karlshamns lpl två mästerlotsar en lotslärling och två lotssöner till sjöss i öppna båtar under frisk SV lig bris och svåra isförhållanden samt lämnade med stor fara för egna liv lotsbiträde åt ryska ångaren NORDSEE som därefter inlotsades till Karlshamn. Båtlagen tilldelades, det förra 80 kr det senare 100 kr.

1894 den 25 juni utgick en mästerlots vid Matviks och Ternö Lpl åtföljd av en fiskare under stark västlig storm och hög sjö i öppen båt till sjöss omkring 4 mil SO om Ternö samt lyckades med livsfara lämna biträde åt skonerten EDEN som därefter inlotsades till Järnavik. Lotsen och hans medhjälpare tilldelades vardera 20 kr

1896 den 6 nov utgick från Tärnö lpl, lotsförmannen och en mästerlots under hård V-lig storm och mycket hög sjö i öppen åt mot svenska skonerten BRUNO vilken påkallade hjälp och lyckades oaktat de svåra omständigheterna komma ombord och bärga det nödställda fartyget i hamn och erhöll lotsarna för visat mod vid uppfyllande av sin tjänsteplikt en belöning av tillsammans 40 kr.

1896 den 15 nov utgick från Tärnö lpl, lotsförmannen en mästerlots och en fiskare samt från Karlshamns lpl lotsförman, två lotsar en extra lots och två lotslärlingar till sjöss i öppna båtar under hård SO lig storm samt lämnade med uppenbar livsfara lotsbiträde åt i Stockholm hemmahörande barkskeppet ANDACIA som därefter inlotsades till Karlshamn. Båtlagen tilldelades, det förra 45 kr och det senare 90 kr.

1896 den 13 dec utgick från Ternö lotsplats, lotsförman en mästerlots och tre fiskare sant från Karlshamns lpl,  lotsförman en mästerlots och två lotsar till sjöss i öppna båtar under hård storm med hög sjö samt lämnade under särdeles farliga omständigheter lotsbiträde åt svenska S/S Baltzar von Platen som därefter inlotsades till Karlshamn och tilldelades var och en av de ombord å lotsbåtarna 9 personer en belöning av 15 kr.

1898 20 okt Lotsförman och två mästerlotsar vid Ternö lpl samt tre fiskare från Ternö fiskeläge under orkanartad storm och så våldsam sjögång att bordning av fartyget varit omöjlig med båt utgått från Ternö och med överhängande fara för egna liv lämnat lotsbiträde åt skonertskeppet CAROLINA som därefter inlotsades till nödhamn och tilldelades envar av båtens besättning ett belopp av 25 kr.

1900 den 7 okt utgick från Ternö lotsplats, lotsförman en mästerlots en lots och en fiskare i öppen båt under stark västlig storm med brytande sjö och lämnade under särdeles svåra omständigheter lotsbiträde åt skonerten KJERSTINE som därefter inlotsades till Matvik. Det mod och den självuppoffring dessa personer visade föranledde att var och en av dem tillerkändes en belöning av 25 kr.

1908 den 25 nov utgick från Ternö lotsplats, två mästerlotsar och en lotslärling samt lämnade lotsbiträde åt danska galeasen IMMANUEL. Företaget utfördes under hård storm med hög brytande sjö och var förenat med fara. Var och en av kronolotsarna erkännes en belöning av 25 kr.

1910 den 1 nov utgick från Ternö lotsplats, två mästerlotsar och 2 fiskare samt lämnade lotsbiträde åt skonerten YNGVE. Företaget utfördes under hård storm med brytande sjö och var förenat med livsfara. Den äldsta av mästerlotsarna tillerkändes 25 kr och envar av de övriga personerna 20 kr.

1927 den 8/7: För visat mod och rådighet vid lämnandet av lotsbiträde åt slätskonerten ALFA har lotsstyrelsen tilldelat lotsförman vid Ternö lotsplats Peter Ola Sandström 40 kr och lotsen Victor Julius Ternström 50 kr.

Båtbeståndet 1920:
1 däckad lotskutter, byggd 1912, ek, klink, 8,72×3,2 6 hk Skandia
1 segelbåt byggd 1904, ek, klink, 5,6×2
1 segelbåt byggd 1912, ek, klink, 5,9×2,2
1 segelbåt byggd? Ek, klink, 5,23x 1,9
1 roddbåt 4 m

Lotsar vid Ternö/ Matvik Lpl

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamn 2FöddAntagen i lotsverket
 Eskelsson/ AppelOluf  1744
 SandmanMåns  1744
 EskildssonP  1817
 HåkanssonA  1817
 IngemarssonM  1817
 OlssonM  1817
 SvenssonMattis 18391858
 TernströmAugustin 18531870
 Strömberg/ SvenssonAnders 18481871
KarlshamnSandström/ AnderssonPeterOla18721890
 TernströmKarlAdolf18791898
 TernströmViktorJulius18861901
 TernsjöSvenHugo/ Emil18901907
 TernströmElofBernhard18961912
SölvesborgStrömbergKarlFerdinand/ Wilhelm19011922