Håskö Lotsplats

58° 15.390′ N 16° 54.484′ E

Karta från 1851

Håskö har haft lotsar sen 1543 och platsen lades ned 1895

Första gången som Håskö omnämns i skriftlig form är 1543 då Olof i Kettilö och Lasse i Håskö som befriades från den årliga räntan. 1545 omnämns dom igen och här anges att Lasse i Håskö är kungens styrman till Kalmar och Stegeborg.

1627 fanns på Håskö lotsplats, Peder styreman

Av 1642 års styremanstaxa framgår att lotsningsområdena började bli mer definierade:

”1 hel gård Bokö styr till Kettilö, 2 mil. 1 hel gård Kettilö styr till Håskö, 1 mil. ½ gård Håskö styr till Kallsö, 3 mil. 1 hel gård Kallsö styr till Lindöja, ½ mil. I hel gård Lindöja styr till Oxelösund, 4 mil.”

Lotsarna på Håskö lotsade vart 7:e fartyg som kom till Barösund, övriga fartyg lotsades av lotsarna på Kettilö.

1664 var det Mats som var styreman

Lotsjordeboken från 1703 upplyser om att Håskö lotsar bebor ett ½ skattehemman och åtnjuter samma friheter som Kettilö lotsarna. Samma år klagar de på att bönderna däromkring är fria från vägröjning ” för det de skola första gången om året utsätta deras prickar men bliver sådant de icke efterblivet kommit”

1703 håller Håskö lotsarna tillsammans med lotsarna i Barösund 14 prickar

Ur rulla 1736:
Lots Nils Jönsson, 39 år i tj 1725
Lots Pehr Jönsson, 35 år i tj 1725
lotsdräng Swen Jönsson i tj 1733
Lärling Oluf Jönsson

Ur rulla 1769:
Lots Sven Jonsson, 64 år i tj 1725
Lots Eric Persson, 33 år i tj 1753
Utlärd lotsdräng Lars Nilsson, 28 år i tj 1752
Lotslärling Jon Nilsson, 30 år i tj 1758
Lotslärling  Jon Svensson, 20 år i tj 1758

Ur rulla 1774:
Ord lots Eric Persson Ström, 40 år
Ord Lots Lars Nilsson Österling, 39 år
Ord lots Måns Andersson Härström, 29 år
Lotslärling Jonas Svensson, 26 år

Ur reglemente 1799 Under Lotsuppsyningsman för Norrköpings fördelning lyder Håskö lotsplats med 2 ord lotsar, 1 utlärd ord lotsdräng, 1 utlärd reservlotsdräng och 2 lotslärlingar. Lotsplatsen lyder under lotsålderman på Kettilö.

Ur rulla 1817:
Ord Lots J L-n Österling och A N-n Berg
Ord lotsdräng M E-n Ström och S M-n Härström
Lotslärlingar N O-n Lundström och M O-n Lundström

Enl 1820 års förteckning: Lotsuppassning på Harstena?: Till Söderköping, Gränsö, Barösund, sjöss eller från sjön Häradskär. 1 mästerlots, 2 secund lotsar och 2 lärlingar. Håskö lotsarna möta de norrifrån kommande fartygen mitt för sin by och böra biträda kittel ölostana varannan lördag med de till Gränsö gående fartygen.

1823: Offer för de i skärgården så vanliga seglingsolyckorna blev de två unga lotsdrängarna från Håskö, Måns Lundström,28 och Didrik Svensson 18. De drunknade då de pejlade segelleden till Arkö och på hemresan kantrade av ett vindkast.

1825 löstes Håskö av lotsarna.

Håskö fick problem med att föda tillräckligt många lotsar och från 1830 så räknas lotsplatserna Kettilö och Håskö som en.

1847: kom ett förslag till ny lotsordning. Tiden ansågs inne att byta ut det gamla avlöningssystemet mot kontant lön och fri bostad.  Därför köpte lotsverket Ekudden av Håskölotsarna. Där byggdes två boningshus samt bryggor och vaktstugan flyttades dit från Kettilö.

Håskö finns ej med i 1868 års regl.

Under 1873-74 lotsade man knappt 400 fartyg per år

 1878 lades lotsplatsen på Kettilö ned och lotsarna flyttade till Håskö.

1878 års reglemente är Håskö med igen då lotsuppassningshuset flyttades från Kettilö till Håskö.

Den 13 maj 1878 gick lotsåldermannen vid Håskö G. XV. Åberg på grund med den norska briggen Frej vid Fjärrfjärdsgrundet och därefter vid Lysmark flaggrund. Åtal väcktes men lotsen frikändes.

1887 flyttades ett boningshus med uthus från Håskö till Arkö.

1895 drogs lotsplatsen in. Lotsarna flyttade till Häradsskär, kvarvarande boningshus och segelbod flyttades till Häradskär.

Lotsar
EfternamnEfternamn 2Förnamn 1Förnamn 2FöddAntagen i lotsverketDöd
I håsköLasse1545
StyremanPeder1627
StyremanMats1664
JönssonNils16971725
JönssonPehr17011725
JönssonJonssonSwen17051725
JönssonOluf1736
NilssonÖsterlingLars17411752
PerssonStrömEric17361753
NilssonJon17391758
SvenssonJon17491758
AnderssonHärströmMåns17451774
SvenssonJonas17481774
LarssonÖsterlingJ1817
BergNilssonA1817
StrömErikssonMåns1817
MånssonHärströmS1817
OlofssonLundströmN1817
OlofssonLundströmMånsDrunknade179518171823
SvenssonDidrikDrunknade180718181823
BoqvistPå övergångsstatNilsJohan18561874
KjellbergPå övergångsstatAugust18551874
ÅbergLotsåldermanGW1878
ErnebergFredrikRikard18721892
Kända lotsar på Håskö