Håskö Lotsplats

Håskö lotsplats

Lotsplatsen

Första gången som Håskö omnämns i skriftlig form är 1543 då Olof i Kettilö och Lasse i Håskö som befriades från den årliga räntan. 1545 omnämns dom igen och här anges att Lasse i Håskö är kungens styrman till Kalmar och Stegeborg.

Håskö fick problem med att föda tillräckligt många lotsar och från 1830 så räknas lotsplatserna Kettilö och Håskö som en.

1877 köpte lotsverket en tomt, Ekudden, på Håskö där man även uppförde ett boningshus. 1878 lades lotsplatsen på Kettilö ned och lotsarna flyttade till Håskö.

1895 drogs lotsplatsen in. Lotsarna flyttade till Häradsskär.

Lotsning

Av 1642 års styremanstaxa framgår att lotsningsområdena börja bli mer definierade:

”1 hel gård Bokö styr till Kettilö, 2 mil. 1 hel gård Kettilö styr till Håskö, 1 mil. ½ gård Håskö styr till Kallsö, 3 mil. 1 hel gård Kallsö styr till Lindöja, ½ mil. I hel gård Lindöja styr till Oxelösund, 4 mil.”

Lotsarna på Håskö lotsade vart 7:e fartyg som kom till Barösund, övriga fartyg lotsades av lotsarna på Kettilö.

Under 1873-74 lotsade man knappt 400 fartyg per år och därefter sjönk antalet lotsningar år för år fram till 1895 då lotsplatsen drogs in.