Kungälv lotsplats

Lotsplatsen finns inte med 1799 års reglemente eller 1820 års.

Lotsplatsen indrogs 1889

Ur reglemente och förordningar från 1863:

Tillhör Göteborgs fördelning. Lotsningsområde: Från Kungälv till Göteborg respektive Kalvsund genom Nordre älv, till Rörö, Bredungen samt från Bredungen till Göteborg.