Sandhamn/Blekinge Lpl

56° 05.790′ N 15° 51.365′ E

Lotsplatsen tillkom efter 1744 samt indrogs 1 mars 1878 och lotsarna överfördes till Långörens lpl

Lotsplatsen tillhörde södra distriktet och Karlskrona fördelning

I reglemente för Lotswerket 1799: Under Lotschefen såsom uppsyningsman för Carlscrona fördelning lyder Sandhamns lotsplats. Lotsplatsen lyder under lotsåldermannen i Långören. 1 ord lots, 1 utlärd reservlotsdräng 1 llotslärling
Lotsningsområdet: Lotsarnas skall passa wid Sandhamn, emottaga från sjön att inlotsa, utlotsa till sjöss samt till Orranäs, til Långören.

Ur rulla 1817:

Ord. Lots O. Erson
Res lots dräng A. Jonsson
Lotslärlingar: M. Svensson, M. Olsson, A. Svensson.

Vid visitationen 1817 begärdes förstärkning för den långa och svåra utrodden.

Ur 1820 års förteckning: Till Orranäs, Långören till sjöss eller från sjön

1820: 1 mls, 2 sec lots, 2 lärl. De uppassa vid Sandhamn, de inkommande fartygen emottaga utanför grunden.

Ur reglemente 1863. Lotsningsområde: Från Sandhamn till Kalmar och till sjöss eller från sjön.

Sandhamns Lotsplats

Utdrag ur:
”Rulla på Lotsarna inom Carlskrona Fördelning 1846”
(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm.
Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50

Mäster Lotsen Ola Mårtensson d.ä.
Födelse: 1821. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1839 8/7.
Uppförande: godt. Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 6
Ogift
Ola Mårtensson är af ett stilla och beskedligt sinnelag, samt måttlig i bruket af starka drycker – har ingen hemmansdel, utan bor hos föräldrarna.

Secund Lotsen Ola Månsson
Födelse: 1821.Antagen i Lotsverkets tjenst: 1836 5/8.
Uppförande: förbättradt. Tjenstbarhet: duglig
Medier af sist förflutna 5 årens Lotsförtjenst Riks Bco: 6
Ogift. Ola Månsson är egare af ¼ hemman och står sig bra, har förut varit begifven på supa men är nu förbättrad.

Lots Lärling Ola Svensson
Födelse: 1822. Antagen i Lotsverkets tjenst: 1843 10/4.
Uppförande: godt. Tjenstbarhet: obefaren
Gift. Ägare af 1/16 hemman och mår bra.

Lots Lärling Nils Svensson
Antagen i Lotsverkets tjenst: 1844 18/10.
Uppförande: beskedligt. Tjenstbarhet: obefaren
Ogift. Bor hos hos modern som är Enka med 7 barn och mycket fattig.

Utdrag ur: “Kunskaps Rulla öfver Lotsarne inom Carlskrona Lotsfördelning 1850-55.”
(Originalet på Krigsarkivet i Stockholm. Handling: Södra Lotsdistriktet 508A, bunt 50)

Ola Mårtensson
Födelse: 1821 5/8. Lotslärling: 1839 8/7. Secundlots: 1842 23/9. Mästerlots: 1847 21/9. Skicklighet i tjänsten: a. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: aa.
Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 3

Ola Månsson
Födelse: 1821 20/12. Lotslärling: 1836 5/8. Secundlots 1844 25/10
Skicklighet i tjänsten: b. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: a.
Gift/ogift: Ga. Barn minderåriga: 1

Ola Svensson
Födelse: 1822 23/12. Lotslärling: 1843 10/4.
Skicklighet i tjänsten: c. Uppförande: b
Ekonomiska omständigheter: b.
Gift/ogift: Gc Barn minderåriga: 2

Nils Svensson
Lotslärling: 1844 18/10. Skicklighet i tjänsten: b Uppförande: b

Ola Olsson
Lotslärling: 1847 16/9. Skicklighet i tjänsten: aa. Uppförande: b

Petter Nilsson
Födelse: 1823 1/6. Lotslärling: 1848 18/5.

Nils Mårtenson
Födelse: 1838 22/1 1836 22/1. Lotslärling: 1848 22/

EfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverket
ErsonO  1817
JonssonA  1817
OlssonMLl 1817
SvenssonALl 1817
SvenssonMLl 1817
MånssonOla 18211836
MårtenssonOla dä 18211839
SvenssonOla 18221843
SvenssonNils  1844
OlssonOla  1847
MårtenssonNils 18361848
NilssonPetter 18231848
Lotsar vid Sandhamns Lpl