Långören Lotsplats

Lotsstationen Långören

Bilder på lotsar länk

Grundandet av örlogsstaden Karlskrona 1680 bidrog till att farleden från Kalmarsund genom Torhamns skärgård fick stor betydelse. Långören låg då lämpligt till för en lotsplats. Lotsstationen tillkom omkring 1715 (äldsta kända belägg 1717). Långören blev ett s.k. lotshemman.

De första lotsarna var Åke Elofsson och Sven Håkansson, svärson resp. son till Håkan och Annika Kraak, som bosatte sig på ön omkring 1706. Lotstraditionen som yrke fördes vidare av denna släkt fram till lotsstationens nedläggning 1960. De sista lotsförmännen på Långören var Peter Sjöström och Torsten Bergström.

Från 1724 hade landet tre Lotsdistrikt. Blekinge tillhörde Södra Lotsdistriktet indelat i 15 Lotsfördelningar.

I östra Blekinge fanns under 1700- och 1800-talet lotsplatser i Kristianopel, Sandhamn, Långören, Ungskär, Inlängan, Stenshamn, Hästholmen.

År 1878 fanns här totalt 22 lotsar. Långören var huvudstation med ansvar för dessa lotsplatser. Men 1878 drogs övriga lotsplatser in. Viss lotsuppassning förekom dock på dessa öar fram till 1937.

Förmanskapet över dessa platser utövades av en lotsålderman, bosatt å Långören. År 1877 indrogs lotsplatserna Sandhamn, Ungskär, Inlängan och Hästholmen, vars lotsar överflyttades till Långören. Lotsarnas antal här blev 22 stycken. Överlots av 2:a grad tillsattes, lotsuppassningsställe på Inlängan anordnades, bostad för överlotsen samt vaktrum och lotsutkik uppfördes och däckad lotskutter tilldelades lotsplatsen. Dess kryssningsområde blev farvattnet mellan Utklippan och Sandhamn.

År 1890 sökte och erhöll överlotsen transport till Karlskrona – Aspö, där han tidigare varit lots. Lotsförman tillsattes då på Långören, och lotsarnas antal har minskats till nuvarande 6, av vilka 2 tjänstgör vid Inlängan. Dessutom finns en extra lots, tillika båtbiträde, samt 3 lotslärlingar.

Från början av 1800-talet ha följande personer innehaft lotsförmanskapet på Långören:

 • Lotsåldermän
  • Håkan Pettersson
  • Petter Larsson
  • Petter Håkansson (son till Håkan Pettersson)
  • Jacob Andersson
 • Överlotsen Holger Andersson
 • Lotsförmännen
  • Sven Borgström (son till Petter Håkansson)
  • N. O. Borgström (son till S. Borgström)
  • O. M. Bergström (son till mästerlotsen Jonas Pettersson och sonson till Petter Larsson).

Fram till 1905 tillhörde Långören Kalmar Lotsfördelning, därefter Södra Lotsdistriktet med expedition och Lotskapten i Malmö.
När Långörens lotsplats avvecklades 1960 övertog Aspö ansvaret för hela östra Blekinge (med lotsuppassning även i Karlskrona). Sedan 1988 ansvarar Karlshamns lotsplats för hela Blekingekusten.