Fleetlists över lotsbåtar

På denna sida är det upplagt sk Fleetlist över olika lotsplatser och de båtar som har varit stationerade där. Väldigt intressant läsning för alla som har ett hjärta klappandes för lotsbåtar!!

Det är som alla nog förstår KA Sundin som bidrar med detta! Stort tack och bock för det!!