Stedsholmen Lotsplats

57° 51.956′ N 16° 49.095′ E

Foto från Blakusten.se

Lotsplatsen grundad 1642 och nedlagd 1 oktober 1964. Tillhörde Södra distriktet och Västerviks fördelning till 1880 därefter Norrköpings fördelning.

På Städsholmarna har under åren fiskare, lotsar samt tullare varit stationerade. I ett brev från Johan III till fogden i Tjust år 1571 definieras Städsholmama som ett styrmannshemman. 125 år senare finns uppgifter om att 2 lotsar, 1 utlärd lotsdräng och 1 lotsdräng i lära tjänstgjorde på Städsholmen.

Tas upp som styremansort 1601 men ej 1582

Som så många andra gamla lotsplatser nämns Städsholmarna ofta i äldre litteratur. Nedan följer två citat från ålderstyrmannen Johan Månson (1644) och Gustaf Klint (1839):

”Torrö ligger tre mijl nordan för stässholmen”. ”Ifrån sjön tillstöta följande inlopp, nemligen:

1: Söder om Stedsholmen. Detta farvatten går NVtN, (emot tvenne kännbara långslutta skogsbeväxta höjder på fasta landet,) 4 á 5 kabbel längder vester om kläpparne och följer sedan Skärgårds-leden till Ankarsättningen utmed Gamla Stedsholmen, på 5 á 8 f:r singels med lera

-Utmed Storeskär (närmast vester om Stedsholmen) är detta farvatten mycket trångt.

-Till ytterligare rättelse vid angörandet af bemälte inlopp kan anmärkas, att Hasselön är någorlunda hög och skogsbeväxt, samt har en dal på midten af ön

2: Norr om Stedsholmen förbi Törnskär, som en spira med ett hvitmåladt kors.

-Detta inlopp går VNV, samt böjer vid Skärgårds leden SSV UPP till ofanbemälte Ankarsättning.

Nämns som ”Stedsholm” i Petter Gedda’s sjökarteatlas från 1694 och 1695.

År 1697 fanns 2 lotsar, 1 utlärd lotsdräng och 1 lotsdräng i lära på Städsholmen.

Karta från 1736

Ur rulla 1736:
Lots Hans Håkansson 62 år, i tj 1717
Lots Pehr Sunesson, 34 år i tj 1734
Lotsdräng Swen Andersson i tj 1731
Lotsdräng Pehr Månsson i tj 1734
Lotslärling Jöns Bengtsson

Ur rulla 1744:
Lotsar Pär Sunesson och Sven Andersson
Lotsdräng Jöns Bängtsson

Skattefisken år 1772 var: betalades troligen sin skatt i kontanter (4 åbor).

Ön har tillhört gården Fogelvik vid Valdemarsviken och betraktades som ett fiskeläger innan och under 1700-talet. Namnet har inte förändrats nämnvärt under åren.

Ur rulla 1774:
Lots Anders Botvidsson 42 år och 12 tj år
Lots Anders Svensson 12 tj år
Utlärd lotsdräng Per Hansson 39 år och 8 tj år
Utlärd lotsdräng Per Botvidsson 26 år och 4 tj år
Utlärd lotsdräng Bengt Svensson 3 tj år

På karta från 1779: Stadsholmen

Enligt reglemente för lotsverket 1799 ska personalen bestå av: Södra lotsdistriktet, under lotsuppassning för Västerviks fördelning: Stedsholmens lotsplats: 1 lotsålderman, 1 ordinarie lots, 2 utlärda ordinarie lotsdrängar, 1 utlärd reservlotsdräng, 1 lotslärling. Lotsplatsen lyder under Stedsholmens lotsålderman

1817 Stedsholma.

Ur rulla 1817:
Ord Lots PK Timasson
Ord lotsdräng S Andersson
Reservlotsdräng J Timasson
Lotslärling P Johansson

Enligt 1820 års reglemente, 1 mästerlots, 2 secundalotsar, 1 lotslärling. Lots uppassa vid byn och mottaga de från sjön kommande fartyg utanför grunden. Enligt 1820 års förteckning: Till Torrö, Idösund, Vindö, Lerboholm, Hovrika, Ed, Casimirsborgs glasbruk, sjöss eller ifrån.

På Städsholmarna fanns tom 1832 en tullpostering som lydde under Spårösund tullstation. 1832 flyttades tullposteringen till Sladö.

Ur ”Den Svenske Lotsen 1853”
”Då man angjort och hinner att ta lotsen ombord utanför kläppen har man med tillbörlig försiktighet iakttagit vid Storbådans passerande sedan gott rum att dreja bi i Knöldjupet. Lots fås ifrån Stedsholmarna och möta utanför Stora Kläppen men skall egentligen passa upp vid Tärnkullen.

Ett farvatten går ifrån Knöldjupet genom Rågödjupet till Wievassen vid Loftahammar samt genom Rågö skärgård till fjärden Syrsen och genom Gudingsfjärden till Idösund och Westervik till vilka leder lotsbiträde fås ifrån Stedholmen. Samma lots föra fartyg genom den allmänna skärgårdsleden till Torrö, Idösund och Gränsösund”

From 1862 till 1880 löd lotsplatsen under Södra distriktet.

Ur reglementet från 1863:  Från Stedsholmen till Torrö respektive Idösund, Vindö, Lerboholm, Hofrika, Ed, Kasimirsborg, till sjöss eller från sjön.

1880 fanns 4 fiskare med 240 skötar och 4 båtar.

1881 uppfördes (eller renoverades) ett uppassningshus vid lotsplatsen.

1883 flyttades lotsutkiken från Torrö till Städsholmen.

Ur lotsledsförteckning: Lots upp på Stedsholmen och möta från sjön kommande fartyg utanför grunden och inomskärs i segelleden.

1915 genomfördes 93 lotsningar av lotsarna på Städsholmen

Båtbeståndet 1920:
1 motorbåt, byggd i ek!912, 7,40 * 2,30, 6 hk Söderköping
1 motorbåt, byggd i ekl9i7, 7, lo * 2,40, 4 hk Västervik
1 segelbåt, byggd i ek 1902, 7,20 * 1,90

1921 byggdes båthamnen om

1924 gick 4 barn 9-12 år gamla i lotsbarnskola under 117 dagar.

1931 fick lotsplatsen telefon

Den 7 april 1937 erhöll Lotsstyrelsen lagfart på Fastigheten P om 0,2995 hektar. Köpeavtal skrevs 14 november, 1 december 1934 samt ett tillägg den 12 augusti 1935. Kungl Maj:t godkände köpeavtalet 26 juli 1935.

1938 byggdes en ny vedbod

1942 byggdes en ny slipbädd

1945 om- och tillbyggnad av lotspassningshuset. Omläggning av båtslip samt en ny sjöbod

1950 genomfördes 159 lotsningar av lotsarna på Stadsholmen och 14 år senare lades lotsningsverksamheten ned.

Lotsuppassning dygnet runt from 1953-07-01

När lotsplatsen drogs in 1964 flyttade personalen till Idö lotsplats. Herman Stenberg som var överlots på Städsholmen kunde då konstatera att han var den fjärde generationen i samma släkt som utfört lotsningar. Hans farfarsfar kom till Städsholmen 1834.

HÄNDELSER

1874 förlorade kronolotsen A. J. J-n sin tjenstebåt under lotsning av skonerten RAPID. Vid Westerviks Rådstuvsrätt den 6 juli 1874 ”utröntes, att båten gått förlorad under lotsning, storm och snötjocka samt utan någons förvållande”.

Den 20 maj 1876 törnade en ångare lastad med projektiler mot ett hittills okänt grund i farleden väster om lotsplatsen. Skadorna blev ringa och kronolots fanns ombord.

Den 11 mars 1902 utgick från Städsholmens lotsplats 1 lots, 1 extra lots och 2 lotslärlingar i öppen båt under NV storm med hög sjö och mörker och lämnat lots till s/s SYDKUSTEN som därefter inlotsades till ankarsättning innanför Städsholmen. Såsom belöning tilldelades lotsen 40 kr och envar av de övriga i båtlaget 30 kr.

Den 13 mars 1908 lämnade lotsförman och 2 lotsar från Stedsholmens lotsplats under svår snöstorm och hög sjö utanför Storkläppens fyrplats lotsbiträde åt svenska s/s KNIPPLA. För deras vid ifrågavarande tillfälle visade mod och raskhet tilldelades lotsförmannen 25 kr och vardera lotsen 20 kr.

1942 blev överlotsen Herman Stenberg vittne till ett torpedanfall av den ryska ubåten SC3O6 mot S/S Galeon. Torpeden missade och detonerade mot Kalbåden utanför Grindö.

Lotsar vid Stedsholmens Lpl

Lotsplats övrigaEfternamnFörnamnFörnamnFöddAntagen i lotsverketAvskedDöd
 HåkanssonHans 16741717 
 AnderssonSven  1731 
 MånssonPehr  1734 
 SunessonPär 17021734 
 BängtssonJöns  1736 
 BotvidssonAnders 17321762 
 SvenssonAnders  1762 
 LarssonPer 17351766  
 BotvidssonPer 17481770 
 SvenssonBengt  1771 
 AnderssonS  1817 
 JohanssonP  1817 
 TimassonJ  1817 
 TimassonPK 1817 
 Öhlin/ JanssonAndersJohan184318561903
 HolmAndersPeter184018601906
 Stenberg/ AnderssonSvenAugust184718641903
 SöderlundJohanVictor18451872 
 Öhlin/ AnderssonCarlEdward18661886 1944
 HolmEggertHjalmar18741891 
 StenbergAxelDolmar18741892 1906
 StenbergSigurdVerner- Herman18771898 
 JuhlinNilsBaltzar18881907 
 EdlundFritzJosef18931912 1913
 RydbergJohanErik18981914 
 HolmEinarHjalmar190619201934
Norrköping/ OxelösundErikssonNilsAlvar190419261964
IdöErikssonAllanIsidor19081927 
IdöStenbergSvenKarl-Herman19131932 
Västervik/ IdöStenbergStenSture-Verner19151939 
Idö/ Västervik/ OskarshamnTörnqvistArvid 19201952 
SävösundCarlssonYngveCarl-Erik19201954